Xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, bền vững

Thứ Bảy, 08/02/2020, 14:55 [GMT+7]
.
.

Hành trình 10 năm xây dựng nông thôn mới (NTM) đã mang đến nhiều trái ngọt, làm thay đổi bộ mặt nông thôn Quảng Ninh. Sau năm 2020, chặng đường xây dựng NTM báo hiệu thêm nhiều khởi sắc, đời sống người dân được nâng cao.

Mô hình trồng táo của anh Bùi Văn Tý, thôn An Lợi, xã Quảng Lợi, huyện Đầm Hà đem lại thu nhập ổn định cho gia đình anh.
Mô hình trồng táo của hộ anh Bùi Văn Tý (thôn An Lợi, xã Quảng Lợi, huyện Đầm Hà) đem lại thu nhập ổn định.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, tỉnh Quảng Ninh được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 100% đơn vị cấp huyện, cấp xã đạt chuẩn NTM; ít nhất 60% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, ít nhất 30% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Các công trình hạ tầng thiết yếu như giao thông, điện, nước, trường học, trạm y tế đảm bảo đồng bộ, hiện đại, liên thông, có khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu. Đặc biệt, chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn được nâng cao, thu nhập bình quân đến năm 2025 tăng ít nhất 1,8 lần so với năm 2020.

Chặng đường 10 năm xây dựng NTM của tỉnh, dù đã gặt hái được nhiều trái ngọt, vẫn còn một số khó khăn, cần khắc phục. Cụ thể, kết quả xây dựng NTM có sự chênh lệch khá lớn giữa các địa phương, các xã ở khu vực miền Đông và miền Tây của tỉnh; đồng bằng và xã miền núi, hải đảo. Một số địa phương có tư tưởng bằng lòng, thỏa mãn với kết quả đã đạt được, chưa quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng và số lượng chỉ tiêu, tiêu chí. Kết quả xây dựng NTM ở một số vùng khó khăn chưa thật sự bền vững. Việc vận dụng Bộ tiêu chí quốc gia ở một số địa phương chưa linh hoạt, dẫn đến tình trạng một số công trình đầu tư nhưng không phát huy hiệu quả. Sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhỏ lẻ, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ còn yếu. Một số địa phương còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, hoặc chưa quan tâm đến chất lượng của việc đạt chuẩn NTM, khiến nhiều tiêu chí đạt được chưa bền vững...

Để khắc phục khó khăn cũng như đạt được mục tiêu xây dựng NTM sau năm 2020, bên cạnh sự lãnh chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, công tác tuyên truyền, vận động cần được đẩy mạnh và nâng cao. Cùng với đó, chú trọng đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển sản phẩm thông qua chương trình OCOP để nâng cao thu nhập và mức sống của người dân, góp phần giảm nghèo bền vững. Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng, nhất là giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giải quyết việc làm, đẩy mạnh phát triển sản xuất, giảm nghèo nhanh, bền vững. Xây dựng NTM theo hướng phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường thiên nhiên, khai thác du lịch sinh thái là định hướng bền vững, lâu dài.

Con đường từ trung tâm thị trấn Bình Liêu đến xã Húc Động được đầu tư, xây dựng đồng bộ.
Đường giao thông từ trung tâm thị trấn Bình Liêu đến xã Húc Động đang được thi công, tháng 1/2020.

Quan trọng nhất vẫn là phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân, lấy phục vụ lợi ích cho cư dân nông thôn làm động lực trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Giai đoạn 2021-2025, dự kiến tổng nhu cầu và khả năng huy động nguồn lực thực hiện chương trình xây dựng NTM là 53.200 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách địa phương l là 2.300 tỷ, chiếm tỷ lệ 4,3%; vốn tín dụng là 38.000 tỷ đồng, chiếm 71,4%...

Ông Nguyễn Thành Long, Trưởng Ban Xây dựng NTM tỉnh, cho biết: Thời gian tới, Ban sẽ đề xuất với tỉnh ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM tỉnh giai đoạn 2021-2025, trên cơ sở gộp 2 chương trình MTQG là xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững. Đồng thời, quan tâm bố trí vốn ngân sách tỉnh ưu tiên cho năm 2020 và giai đoạn 2021-2025. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát văn bản, cơ chế chính sách liên quan đến phát triển nông nghiệp nông thôn tỉnh; trên cơ sở đó tham mưu sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tính chất, mục tiêu giai đoạn mới, đặc biệt là những cơ chế mang tính đột phá, vận dụng sáng tạo. Ban cũng sẽ đề xuất, kiến nghị với trung ương sớm nghiên cứu ban hành bộ tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu, vườn mẫu áp dụng chung cho cả nước, trên cơ sở phù hợp với vùng miền. Đồng thời, ban hành chính sách riêng cho các sản phẩm tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm; khung chính sách hỗ trợ các địa phương xây dựng xã NTM nâng cao, xã mẫu, thôn đạt chuẩn NTM, vườn đạt chuẩn...

Hoàng Quỳnh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.