TP Cẩm Phả: Để đạt số thu trên 12.400 tỷ đồng

Thứ Bảy, 08/02/2020, 09:50 [GMT+7]
.
.

Năm 2020, TP Cẩm Phả phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn đạt tối thiểu 12.415 tỷ đồng, tăng 1,45% so với dự toán tỉnh giao. Đây là con số không nhỏ trong bối cảnh tình hình kinh tế năm nay được xác định là có nhiều tác động xấu từ dịch bệnh.

Cán bộ Trung tâm hành chính công thành phố làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.
Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Cẩm Phả làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Trong tổng thu NSNN trên địa bàn, hầu hết các khoản thu thành phố đều phấn đấu tăng từ 8-13% so với dự toán tỉnh giao. Cụ thể, tổng thu NSNN (loại trừ các khoản thu tỉnh giao bổ sung cho thành phố giai đoạn ổn định ngân sách 2017-2020) đạt 2.164 tỷ đồng, tăng 8,86%; tổng thu NSNN tỉnh giao địa phương thực hiện đạt 1.317 tỷ đồng, tăng 13,45%; thu ngân sách địa phương hưởng 1.822 tỷ đồng, tăng 10,29%. 

Đối với địa phương, tổng thu NSNN tỉnh giao địa phương thực hiện không chỉ góp phần hoàn thành kế hoạch tổng thu NSNN trên địa bàn mà còn đảm bảo ổn định ngân sách địa phương, chủ động nguồn lực cho chi đầu tư. Do đó, năm nay thành phố đã đề ra mục tiêu thu 937,1 tỷ đồng, tăng 10,76% so với dự toán tỉnh giao từ thuế, phí, lệ phí; thu tiền sử dụng đất đạt 380 tỷ đồng, tăng 20,63% so với dự toán tỉnh giao. 

Để hoàn thành kế hoạch, ngay từ đầu năm, thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai thu NSNN trên địa bàn với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Đồng thời, phân công rõ ràng phần việc cho từng đơn vị tổ chức thực hiện. 

đẩy nhanh tiến độ quy hoạch tạm thời điểm dừng, đỗ phương tiện để tổ chức thu phí, lệ phí theo quy định,
Năm 2020, TP Cẩm Phả đẩy nhanh tiến độ quy hoạch tạm thời điểm dừng, đỗ phương tiện để tổ chức thu phí, lệ phí theo quy định.

Thành phố tiếp tục nâng cao hoạt động của Ban chỉ đạo tăng cường điều hành thu chi ngân sách, Ban chỉ đạo chống thất thu NSNN và đôn đốc thu hồi nợ đọng. Thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách pháp luật thuế, hoàn thành việc triển khai hóa đơn điện tử đối với 100% doanh nghiệp trên địa bàn, phấn đấu số tăng thu bình quân từ các cuộc thanh, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp là 140 triệu đồng/cuộc. Đồng thời, tăng cường công tác hậu kiểm chấp hành nghĩa vụ thuế, đẩy nhanh tiến độ quy hoạch tạm thời điểm dừng, đỗ phương tiện để tổ chức thu phí, lệ phí theo quy định, tăng cường công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đối với chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất, thành phố tiến hành thu nợ 234 tỷ đồng từ dự án khu dân cư đô thị Km8 Quang Hanh; khu đô thị - du lịch, dịch vụ Bái Tử Long; khu dân cư tự xây phường Cẩm Thạch... Cùng với đó, thành phố tổ chức đấu giá các ô đất: Khu đô thị 10/10; nhóm nhà ở khu Diêm Thủy; nhóm nhà ở khu Nam Thạch B... Đồng thời, giao chỉ tiêu thu đất dôi dư cho 16 phường, xã. 

Bên cạnh đó, thành phố tập trung thu thuế ngoài quốc doanh, thu nhập cá nhân. Trong đó, thu thuế ngoài quốc doanh phấn đấu đạt 435,9 tỷ đồng, thu nợ, thu qua kiểm tra, thu từ hoạt động lắp đặt, chuyển nhượng bất động sản. Phấn đấu thu 22,6 tỷ đồng từ các hộ kinh doanh bao gồm hộ khoán, hóa đơn lẻ, xây dựng cơ bản tư nhân. 

Phòng Tài chính - Kế hoạch đã chủ động tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo điều hành công tác thu NSNN trên địa bàn, phối hợp với Phòng TN&MT và các phường, xã, đơn vị có liên quan, xây dựng hệ số giá đất hàng năm; tham mưu giao chỉ tiêu kế hoạch thu phạt, thu tịch thu, thu phạt an toàn giao thông. Phòng TN&MT đẩy nhanh tiến độ cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp, kiểm tra công tác quản lý sử dụng đất..., góp phần hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách, đảm bảo chi đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.

Chi cục Thuế thành phố khu vực Cẩm Phả - Vân Đồn - Cô Tô đã đề xuất giải pháp thu nợ cụ thể, phấn đấu tổng số nợ thuế đến ngày 31/12/2020 không vượt quá 4,5% tổng thu ngân sách; trong đó, nợ thuế khu vực ngoài quốc doanh xuống dưới 10% so với tổng số thu ngoài quốc doanh. Chi cục cũng chủ trì, tham mưu thành lập đoàn kiểm tra về hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh có quy mô lớn, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, rà soát diện tích, thời hạn thuê đất để xác định lại đơn giá thuê đất.

Cao Quỳnh 

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.