Hỗ trợ tối đa người dân, doanh nghiệp

Thứ Bảy, 29/02/2020, 06:50 [GMT+7]
.
.

Để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 có thể còn có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt. Trong đó, cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp, góp phần tăng trưởng bền vững, đưa Quảng Ninh là điểm đến an toàn, thân thiện.

Công dân giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh. (tháng 2/2020)
Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, tháng 2/2020.

Cùng với đơn giản các bước giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho công dân, thời gian qua các đơn vị hành chính trong tỉnh đã có nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân, doanh nghiệp giải quyết TTHC một cách nhanh chóng, nâng cao sự hài lòng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để người dân, doanh nghiệp yên tâm tới giải quyết TTHC, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh phát miễn phí khẩu trang y tế, cung cấp nước sát khuẩn cho công dân đến làm thủ tục. Cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi làm việc để phòng chống dịch.

Đến nay những TTHC đưa vào Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã được cắt giảm trung bình 50% thời gian giải quyết so với quy định của Trung ương. Điển hình như: Lĩnh vực chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư, thời gian giải quyết giảm từ 40 ngày còn 9 ngày làm việc; lĩnh vực cấp mới, thay đổi cấp giấy chứng nhận đầu tư, rút ngắn thời gian cho nhà đầu tư từ 25 ngày còn 7-10 ngày làm việc.

Ông Đỗ Ngọc Nam, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, cho biết: Năm 2020, Trung tâm tiếp tục rà soát, cắt giảm quy trình và thời gian giải quyết của từng TTHC; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, giám sát chặt chẽ việc giải quyết TTHC theo quy trình 5 bước. Đồng thời xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trong giải quyết TTHC, quy định từng hành vi cụ thể của cán bộ trong giao tiếp, ứng xử, làm việc với người dân; duy trì và mở rộng các kênh giao tiếp công dân để tiếp thu và xử lý kịp thời những phản ánh của người dân.

g
Lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, địa phương khởi động DDCI Quảng Ninh 2020. Ảnh: Đỗ Phương

Trong công tác cải cách bộ máy hành chính, tỉnh tiếp tục chỉ đạo sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, trên cơ sở xây dựng và thực hiện Đề án 25 về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”. Qua đó, tiếp tục phát huy hiệu quả các mô hình sáp nhập như: Mô hình Cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc chung Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và cấp huyện; hợp nhất ban tổ chức với phòng nội vụ, Cơ quan UBKT với thanh tra cấp huyện.

Đặc biệt, ngay từ đầu năm 2020, sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, hiện số thôn (khu, bản) trên địa bàn tỉnh giảm còn 1.542. Đến ngày 5/2/2020, tất cả các thôn (khu, bản) đã hoàn thành đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, với 100% các trưởng thôn (khu, bản) được bầu làm bí thư chi bộ thôn (khu, bản). Với những kết quả trên, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh cơ bản được sắp xếp, tinh gọn; hoạt động ổn định, chất lượng được nâng lên.

Nâng cao chất lượng, ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ là một trong những nội dung quan trọng, được đẩy mạnh để thực hiện tốt công tác CCHC của tỉnh. Tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, mỗi cán bộ, công chức, người lao động nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức công vụ, nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước. Đồng thời, tỉnh tăng cường công tác kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Qua đó, đã làm thay đổi cơ bản nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức về trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, từng bước đổi mới phong cách, lề lối, tác phong làm việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Thanh

Tin liên quan

 

.
.
.
.
.
.
.
.