Xây dựng nông thôn mới ở vùng khó

Thứ Tư, 08/01/2020, 08:33 [GMT+7]
.
.

Xây dựng nông thôn mới không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là phong trào thi đua sôi nổi ngay tại các xã vùng cao, vùng khó của tỉnh. Nhờ đó, bộ mặt nhiều vùng nông thôn đã thay đổi, khang trang, trù phú hơn, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm qua từng năm.

Cây trà hoa vàng mang lại thu nhập khá cho nhiều hộ dân ở thôn Đồng Thầm, xã Thanh Lâm.
Cây trà hoa vàng mang lại thu nhập khá cho nhiều hộ dân ở thôn Đồng Thầm, xã Thanh Lâm (Ba Chẽ).

Xã Thanh Lâm là một trong những điểm sáng của toàn huyện Ba Chẽ trong công tác vượt khó, nỗ lực hoàn thành đồng loạt cả Chương trình 135 và xây dựng nông thôn mới vào năm 2018. Được biết, cách làm của xã là tập trung các giải pháp động viên, hướng dẫn nhân dân địa phương được tiếp cận, vận dụng cách thức trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả để từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Từng tổ chức đoàn thể xã đều đảm nhận phần việc cụ thể để giúp đoàn viên, hội viên vươn lên thoát nghèo. Đơn cử như việc: Vay vốn tín chấp; tư vấn con giống, cây giống; đẩy mạnh tuyên truyền về các chính sách hỗ trợ sản xuất... Cùng với đó, công tác giao đất, giao rừng cũng được xã tập trung thực hiện nhanh để bà con có tư liệu sản xuất, có điều kiện để triển khai các mô hình sản xuất tập trung.

Có mức thu nhập khấm khá hơn, đời sống ổn định, bà con Thanh Lâm càng thêm tin tưởng vào chủ trương, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, tích cực hơn trong tham gia các phong trào thi đua được triển khai. Với giải pháp vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, mưa dầm thấm lâu đã giúp người dân nâng cao nhận thức, chung sức vào nhiệm vụ chung. Nhờ đó, từ xã cho đến từng thôn đã thực hiện tốt từng tiêu chí: Nâng tỷ lệ kiên cố hóa giao thông, thủy lợi, nhà ở dân cư; duy trì phong trào nhân dân cải tạo cảnh quan môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp. Đến nay, khi đã về đích nông thôn mới, Thanh Lâm tiếp tục phấn đấu xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu, nâng cao hơn nữa thu nhập, xây dựng nông thôn mới nâng cao...

Người dân thôn Đồng Cậm, xã Hoành Mô (Bình Liêu) sử dụng nước hợp vệ sinh cho sinh hoạt
Người dân thôn Đồng Cậm, xã Hoành Mô (Bình Liêu) sử dụng nước hợp vệ sinh cho sinh hoạt hằng ngày.

Số lượng các xã vùng sâu, vùng khó của tỉnh hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới như Thanh Lâm đang ngày càng tăng lên qua các năm. Bằng cách nhận diện rõ khó khăn đặc thù, các địa phương đã từng bước giải quyết thấu đáo từng mặt hạn chế, quyết tâm cao để thực hiện các tiêu chí chương trình đề ra. Trong đó, xác định việc tạo sinh kế cho người dân không chỉ là mục đích mà còn là động lực thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.

Ví dụ cụ thể trong việc tập trung phát triển nhanh chóng hệ thống giao thông nông thôn, giảm tỷ lệ đường đất, đường mòn; giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt để người dân “an cư lạc nghiệp”; tuyên truyền, vận động sâu rộng để thay đổi tập quán canh tác lạc hậu, xóa bỏ tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, tự cung tự cấp; khuyến khích ứng dụng mô hình, khoa học, công nghệ, sản xuất giống cây trồng, vật nuôi phù hợp... Các địa phương như Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên... đều định hướng hình thành các vùng chuyên canh, thâm canh tạo ra nông sản với khối lượng hàng hóa lớn, chất lượng cao; đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp và ngành nghề nông thôn.

Về lâu dài, tất cả các chương trình, dự án thực hiện trên địa bàn nông thôn đều được gắn chặt với chương trình xây dựng nông thôn mới, lồng ghép các dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn, các chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn xã hội hóa. Cùng với đó là liên tục bồi dưỡng, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là ở xã miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt là yêu cầu với các cấp ủy, chính quyền ở một số địa phương có giải pháp khai thác và phát huy được sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, đẩy lùi tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của cơ chế, chính sách.

Hoàng Giang

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.