Đầm Hà: Tập trung phát triển nông nghiệp bền vững

Thứ Sáu, 10/01/2020, 16:05 [GMT+7]
.
.

Với mục tiêu trở thành vùng trọng điểm sản xuất, chế biến, cung cấp nông sản của tỉnh, thời gian qua, huyện Đầm Hà đã tích cực triển khai các giải pháp phát triển nông nghiệp. Trong đó, huyện tập trung quy hoạch phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao…

Kỹ sư Tập đoàn Việt - Úc kiểm tra chất lượng tôm giống tại khu sản xuất tôm giống xã Tân Lập, huyện Đầm Hà, tháng 12/2019.
Kỹ sư Tập đoàn Việt - Úc kiểm tra chất lượng tôm giống tại khu sản xuất tôm giống xã Tân Lập, huyện Đầm Hà, tháng 12/2019.

Bám sát Đề án “Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn”, huyện Đầm Hà phấn đấu đến năm 2020 tốc độ tăng trưởng bình quân ngành nông - lâm - thủy sản đạt 10%/năm, giá trị sản xuất đạt trên 1.200 tỷ đồng. Trong đó, nông nghiệp tăng bình quân 8,44%/năm, trồng trọt tăng bình quân 1,59%/năm, chăn nuôi tăng bình quân 14%/năm, lâm nghiệp tăng bình quân 12%/năm và thủy sản tăng bình quân 13%/năm.

Trên cơ sở này, huyện phân công các cơ quan chuyên môn phụ trách từng nội dung, nhiệm vụ liên quan;  chỉ đạo UBND các xã, thị trấn rà soát, cơ cấu lại sản xuất theo hướng tập trung phát triển cây trồng, vật nuôi có lợi thế của địa phương và có khả năng cạnh tranh, phù hợp với quy hoạch phát triển của ngành Nông nghiệp tỉnh, địa phương. Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, huyện Đầm Hà đã tập trung triển khai quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản, thu hút doanh nghiệp đầu tư, từng bước đưa thủy sản trở thành mũi nhọn phát triển kinh tế của địa phương.

Đặc biệt, từ những quy hoạch, huyện đã tập trung xây dựng hai vùng nuôi trồng thuỷ sản với quy mô lớn, đó là: Vùng nuôi tôm, nhuyễn thể hàng hoá tập trung tại 4 xã Đại Bình, Tân Bình, Đầm Hà, Tân Lập với diện tích gần 1.000ha.

Mặt khác, huyện đã thu hút được một số dự án nuôi trồng thủy sản lớn, điển hình khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cấp tỉnh khởi động từ năm 2018, trên cơ sở nâng cấp dự án sản xuất giống, nuôi tôm siêu thâm canh trong nhà kính tại xã Tân Lập và xã Đầm Hà của Tập đoàn Việt - Úc, đi vào vận hành, xuất xưởng hàng triệu con tôm giống thẻ chân trắng, đáp ứng nhu cầu con giống chất lượng cao tại chỗ phục vụ người nuôi.

Năm 2019, tổng sản lượng thủy sản trên địa bàn huyện đạt trên 9.000 tấn, tăng 1,57% so với năm 2018; sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản năm 2019 đạt trên 620 triệu con giống các loại, đáp ứng 40% nhu cầu giống trên địa bàn.

g
Công nhân Công ty CP Thương mại và Xây dựng Đầm Hà thu hoạch dưa lưới, tháng 11/2019.

Đến nay, Đầm Hà đã quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản và từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn.

Theo đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện Đầm Hà, để ngành Nông nghiệp phát triển bền vững, huyện đã lựa chọn các lĩnh vực có lợi thế để khuyến khích doanh nghiệp, người dân liên kết mở rộng sản xuất, tạo thành vùng sản xuất tập trung. Qua đó, tạo nguồn cung cấp sản phẩm ổn định bền vững, làm tiền đề để thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vào các mô hình sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Đến nay, Đầm Hà đã thu hút một số doanh nghiệp đầu tư quy mô lớn trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản trên địa bàn, như: Dự án nông nghiệp công nghệ cao trong nhà lưới của Công ty CP Thương mại và Xây dựng Đầm Hà quy mô trên 5ha, vốn đầu tư trên 15 tỷ đồng; Dự án sản xuất giống cá biển của HTX Bắc Việt sản xuất trên 5 triệu con giống cá biển/năm; mô hình sản xuất thức ăn chăn nuôi cho Công ty TNHH Phú Lâm sản lượng 3.500-4.500 tấn ngô/năm...

oàn huyện cũng duy trì ổn định sản xuất của 63 trang trại, gia trại chăn nuôi với trên 4.100 con trâu, 3.000 con bò, 14.500 con lợn, 385.000 con gia cầm. Huyện cũng chú trọng khuyến khích, hỗ trợ 19 cơ sở sản xuất đăng ký tham gia phát triển sản phẩm OCOP với 28/28 sản phẩm đã có nhãn mác, bao bì, trong đó 11 sản phẩm đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy đăng ký nhãn hiệu, các sản phẩm còn lại đang trong quá trình hoàn thiện.

Hiện nay, có một số doanh nghiệp lớn đang nghiên cứu đầu tư các dự án tại Đầm Hà, như: Chăn nuôi lợn công nghệ cao tại xã Dực Yên của Công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao Thái Bình Dương với công suất đàn lợn nái 2.400 con/năm; nông nghiệp công nghệ cao của Tập đoàn FLC tại xã Tân Bình và xã Quảng Lâm với diện tích khoảng 545ha, khu vực xã Dực Yên và xã Quảng An với diện tích khoảng 688ha... Những dự án này được triển khai, đi vào hoạt động sẽ là điều kiện thuận lợi, góp phần để Đầm Hà hoàn thành mục tiêu trở thành vùng trọng điểm sản xuất, chế biến, cung cấp nông sản của tỉnh.

Nguyễn Thanh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.