"Bình Liêu huy động hiệu quả các nguồn lực, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra""

Thứ Hai, 13/01/2020, 09:12 [GMT+7]
.
.

Trên nền tảng những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội những năm qua, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2020, cả hệ thống chính trị của huyện Bình Liêu đã nỗ lực tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Đồng chí Dương Mạnh Cường, Bí thư Huyện uỷ Bình Liêu, trả lời phỏng vấn Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Đồng chí đánh giá khái quát kết quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với chủ đề công tác năm năm 2019 của huyện Bình Liêu?

+ Năm 2019 có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền huyện Bình Liêu đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm chính trị cao nhất, kiên trì, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ. Bám sát chủ đề công tác năm 2019 của tỉnh về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ”, huyện tập trung triển khai các giải pháp với lộ trình phù hợp, bố trí nguồn lực tương xứng, phấn đấu hoàn thành thắng lợi chủ đề công tác năm, tạo nền tảng vững chắc, động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện năm 2020 và những năm tiếp theo.

Năm 2019, cơ cấu kinh tế huyện Bình Liêu tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ, du lịch. Huyện từng bước triển khai xây dựng các sản phẩm du lịch với 7 nhóm sản phẩm theo chuyên đề, nổi bật là du lịch khám phá, trải nghiệm; tăng cường thu hút đầu tư vào các tuyến điểm du lịch. Đến nay đã có 3 doanh nghiệp thực hiện các bước triển khai dự án tại Khu du lịch cộng đồng xã Lục Hồn, dự án Khu du lịch sinh thái thác Khe Vằn và Tập đoàn TH true milk khảo sát nghiên cứu vùng trồng dược liệu và khu du lịch cộng đồng... Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động quảng bá về du lịch bằng nhiều hình thức. Qua đó, năm 2019 khách du lịch đến tham quan trên địa bàn đạt 85.000 lượt người, tăng 18,05% so với năm 2018, trong đó khách lưu trú đạt 17.000 lượt người, tăng 13,33% so với năm 2018; doanh thu các hoạt động liên quan du lịch đạt trên 26,2 tỷ đồng, tăng 26,73% so với năm 2018.

Các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện đạt kết quả tích cực, nhiều nội dung vượt chỉ tiêu. Nổi bật: Huyện có thêm 2 xã Tình Húc và Húc Động đạt chuẩn nông thôn mới; 5 xã hoàn thành Chương trình 135. Công tác giảm nghèo đạt kết quả cao, tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2019 còn 5,19%, đạt 180,8% kế hoạch tỉnh giao, đạt 121,18% kế hoạch huyện phấn đấu (giảm 6,16% so với năm 2018). Tỷ lệ hộ cận nghèo cuối 2019 là 11,55% (giảm 5,34% so với năm 2018). Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao phát triển phục vụ nhiệm vụ chính trị và đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Hoạt động xúc tiến đầu tư, hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp được quan tâm thực hiện, bước đầu đã thu hút được một số doanh nghiệp đầu tư phát triển một số thế mạnh của huyện.

Trong năm huyện đã tập trung thực hiện đề án sáp nhập xã Tình Húc và thị trấn Bình Liêu theo chỉ đạo của Tỉnh ủy được nhân dân và cử tri đồng thuận, ủng hộ cao. Đặc biệt, ngày 20/12/2019, huyện tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập huyện, 70 năm giải phóng huyện và đón nhận Huân chương Lao Động hạng Nhất. Đây là nguồn cổ vũ, động viên, khích lệ to lớn, tiếp thêm sức mạnh, động lực mới, niềm tin mới, quyết tâm mới cho Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc huyện Bình Liêu tiếp tục vững bước xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

DSC_0937.JPG
Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Bình Liêu đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất trong Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập 26/12 (1919-2019), 70 năm Giải phóng huyện 25/12 (1950-2020).

- Huyện Bình Liêu đặt ra mục tiêu gì để thực hiện hiệu quả nội dung chủ đề công tác năm 2020 theo Nghị quyết 20-NQ/TU của Tỉnh ủy, thưa đồng chí?

+ Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Đây cũng là năm diễn ra đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng... Để hoàn thành thắng lợi, toàn diện Nghị quyết số 20-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và chủ đề công tác năm 2020 "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững", Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bình Liêu đã ban hành Nghị quyết số 22-NQ/HU, ngày 24/12/2019 về nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2020. Trong đó, xác định rõ mục tiêu cụ thể. Đó là: Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, tinh giản bộ máy, biên chế; tổ chức thành công đại hội đảng cấp, phát huy những tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế. Phát triển đảng viên mới tăng 3%; có 80% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên; tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 13,6%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (phần thu nội địa) tăng 10%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 68%; phấn đấu giảm 160 hộ nghèo; tỷ lệ che phủ của rừng đạt 67,2%; tỷ lệ dân cư đô thị được cung cấp nước sạch đạt 95%; tỷ lệ chất thải rắn được thu gom đạt 95%...

- Đồng chí cho biết chương trình hành động và giải pháp cụ thể của huyện để hiện thực hóa mục tiêu trên?

+ Ngay từ những ngày đầu năm 2020, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, phòng, ban, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, chủ động xây dựng các kế hoạch thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TU và chủ đề công tác năm 2020 của tỉnh, cụ thể hóa thành các đề án, chương trình, phần việc thiết thực. Huyện cũng đã đặt ra 12 nhóm giải pháp trọng tâm để thực hiện, trong đó tập trung vào các giải pháp: Chỉ đạo thành công đại hội các chi, đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó quyết tâm thực hiện thắng lợi chủ trương 100% bí thư đồng thời là trưởng thôn, khu nhiệm kỳ 2020-2022; 75% bí thư, chủ tịch UBND xã, thị trấn không phải là người địa phương; đảm bảo đúng cơ cấu, tỷ lệ nữ, tuổi trẻ, dân tộc trong cấp ủy các cấp; phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an sinh xã hội; đưa hai xã Vô Ngại và Đồng Văn đạt chuẩn nông thôn mới; nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/HU của Huyện ủy, phát huy thế mạnh để phát triển du lịch. Đồng thời, quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư phát triển trên địa bàn, nhất là các lĩnh vực huyện có thế mạnh, như: Nông, lâm nghiệp, thủy sản nước lạnh, dịch vụ du lịch; chỉ đạo đảm bảo giữ vững quốc phòng - an ninh; thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, trọng tâm là công tác đảm bảo an ninh trật tự trong các dịp tết, lễ hội, phục vụ đại hội đảng các cấp.

Từ nay đến Tết Nguyên đán Canh Tý, huyện tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức cho cán bộ, quân và nhân dân các dân tộc trên đón tết cổ truyền của dân tộc vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm và mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc. Huyện cũng chỉ đạo các xã, thị trấn, phòng, ban chuyên môn thực hiện đảm bảo các chế độ, chính sách, tặng quà, hỗ trợ kịp thời đối với các đối tượng bảo trợ xã hội, gia đình chính sách...

Với khí thế quyết tâm thực hiện nhiệm vụ trong năm mới, huyện Bình Liêu tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực cùng cấp ủy, chính quyền huyện đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đóng góp vào sự phát triển chung của huyện, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2020.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Nguyễn Thanh (Thực hiện)

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.