Hải Hà: Phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019

Thứ Bảy, 16/11/2019, 16:09 [GMT+7]
.
.

Trong 10 tháng qua, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Hải Hà đạt hơn 220,3 tỷ đồng, bằng 91,9% dự toán tỉnh giao, đạt 88,8% dự toán của huyện và tăng 39% so với cùng kỳ. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng huyện Hải Hà đang tập trung chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Xuất nhập khẩu hàng hóa tại Cửa khẩu Bắc Phong Sinh.
Xuất nhập khẩu hàng hóa tại Cửa khẩu Bắc Phong Sinh.

Trong tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 10 tháng qua, thu thuế xuất nhập khẩu đạt 57,2 tỷ đồng, bằng 88,1% dự toán và tăng 60% so với cùng kỳ; thu nội địa đạt hơn 163 tỷ đồng, bằng 93,4% dự toán tỉnh giao, bằng 89,1% dự toán huyện giao và tăng 30,7% so với cùng kỳ. Riêng phần thu nội địa do tỉnh giao huyện thu 10 tháng đạt hơn 102 tỷ đồng, bằng 60,4% dự toán tỉnh giao, bằng 57,5% dự toán huyện giao. Trong số 11 khoản thu được giao dự toán có 6/11 khoản thu đảm bảo tiến độ theo kịch bản thu, có 4/11 khoản thu cơ bản đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

Nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn những tháng cuối năm 2019, huyện Hải Hà đã tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác quản lý, điều hành thu ngân sách, nhất là thu phí, lệ phí và thu ngoài quốc doanh. Về thu tiền sử dụng đất, huyện Hải Hà chỉ đạo Phòng Tài nguyên - Môi trường phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành các thủ tục về thu tiền sử dụng đất làm cơ sở để cơ quan thuế, Ban quản lý khu kinh tế thu tiền sử dụng đất. Về thu phí hạ tầng cửa khẩu, UBND huyện Hải Hà giao Ban quản lý Cửa khẩu Bắc Phong Sinh và các ngành liên quan tập trung triển khai các giải pháp thu hút các doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua cửa khẩu; thường xuyên đối ngoại với khu Phòng Thành (Trung Quốc) để tăng cường các hoạt động thông quan hàng hóa qua cửa khẩu. Đối với các khoản thu về thuế, phí lệ phí, thu các khoản khác còn lại, huyện Hải Hà giao Chi cục thuế thực hiện rà soát về chính sách, cập nhật, triển khai kịp thời chính sách thuế mới để hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế; chủ động lắng nghe, nắm bắt những khó khăn vướng mắc của người nộp thuế để tháo gỡ cho người nộp thuế, tạo điều kiện tối đa về hỗ trợ người nộp thuế trong thực hiện, chấp hành pháp luật thuế. Chủ động thực hiện các giải pháp thu thuế ngoài quốc doanh và đôn đốc thu nợ thuế, tăng cường thu thuế phát sinh đối với các doanh nghiệp xây dựng cơ bản.

Cán bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu Bắc Phong Sinh kiểm tra hàng hóa xuất khẩu tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh.
Cán bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu Bắc Phong Sinh kiểm tra hàng hóa xuất khẩu tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh.

UBND huyện chỉ đạo Chi cục thuế tiến hành rà soát, tổng hợp đầy đủ danh sách các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn chưa chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ thuế, xác định rõ từng hành vi chậm nộp thuế, nợ đọng thuế, trốn thuế để thông báo cụ thể số tiền thuế còn nợ của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, công khai thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng, xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền và áp dụng biện pháp xử lý theo quy định. Đối với các doanh nghiệp, hộ cá nhân đã được giao đất, cho thuê đất nhưng chưa thực hiện dự án, nợ tiền thuế, huyện giao Phòng Tài nguyên - Môi trường chủ trì, phối hợp với Chi cục thuế và các xã, thị trấn khẩn trương kiểm tra, rà soát cụ thể từng trường hợp và tham mưu UBND huyện báo cáo tỉnh thu hồi dự án, thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai và các Luật Đầu tư, Xây dựng, Luật Thuế... Đối với các hộ kinh doanh đã được cấp phép nhưng không thực hiện và nợ thuế, huyện giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Chi cục thuế và các xã, thị trấn kiểm tra, rà soát kỹ về doanh thu, đôn đốc nộp thuế. Nếu cố tình chây ỳ thì thực hiện thu hồi giấy phép kinh doanh theo quy định.

Huyện Hải Hà chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác thu ngân sách, nhất là khoản thu phí, lệ phí.
Huyện Hải Hà chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác thu ngân sách, nhất là khoản thu phí, lệ phí.

Với những giải pháp đồng bộ trong công tác thu thuế, trong đó tập trung vào việc tăng cường công tác kiểm tra thuế, xử lý nợ đọng thuế, đấu tranh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, trốn thuế,... huyện Hải Hà quyết tâm bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí nộp vào ngân sách nhà nước. Đến thời điểm này, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Hải Hà đã đảm bảo kế hoạch. Với các giải pháp đồng bộ, huyện Hải Hà phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước năm 2019 đạt và vượt kế hoạch năm 2019 đề ra.

Quế Ninh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.