Liên quan đến kiến nghị của ông Đặng Sinh Hình (Đồng Sơn, Hoành Bồ)

Tạm dừng việc giao đất, giao rừng để rà soát lại

Thứ Ba, 24/09/2019, 10:24 [GMT+7]
.
.

Vừa qua, Trung tâm Truyền thông tỉnh nhận được đơn của ông Đặng Sinh Hình, trú tại thôn Tân Ốc 1, xã Đồng Sơn, huyện Hoành Bồ kiến nghị liên quan đến việc giao đất, giao rừng trên địa bàn.

Một góc rừng Đồng Sơn.
Một góc rừng xã Đồng Sơn.

Theo nội dung đơn, ông Hình cho biết, từ năm 2015 đến 2018, UBND xã Đồng Sơn tổ chức nhiều đợt đo đạc giao đất, giao rừng cho nhân dân tại xã và thu tiền mỗi hộ dân là 1,4 triệu đồng nhưng đến nay vẫn chưa được giao đất, cấp GCNQSDĐ. Cùng ký đơn của ông Hình có một số hộ dân trên địa bàn xã Đồng Sơn.

Xã thực hiện chưa đúng theo chỉ đạo

Tìm hiểu vụ việc, chúng tôi được biết, việc giao đất, giao rừng cho người dân trên địa bàn xã Đồng Sơn để sản xuất phát triển kinh tế được thực hiện từ năm 2008 theo phương án giao đất, giao rừng do UBND xã lập, được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 1674/QĐ-UBND ngày 4/11/2008. Thực hiện phương án, từ năm 2009 đến tháng 9/2013 UBND huyện Hoành Bồ đã ban hành 5 quyết định giao cho 487 hộ dân với diện tích 3.290,9ha. Việc giao đất, giao rừng theo phương án đã được UBND huyện thực hiện cho tất cả các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã.

Đối với diện tích đất rừng còn lại do UBND xã quản lý, theo đề nghị của UBND xã Đồng Sơn đề nghị giao đất, giao rừng bổ sung cho các hộ dân trên địa bàn xã đối với những hộ chưa đủ hạn mức giao, UBND huyện đã có Công văn số 25/UBND-TNMT ngày 7/1/2014 về việc lập hồ sơ giao đất, giao rừng bổ sung cho các hộ dân trên địa bàn xã Đồng Sơn. Theo đó, văn bản yêu cầu UBND xã Đồng Sơn kiểm tra, rà soát, đánh giá hiệu quả thực tế của các hộ dân sau khi được Nhà nước giao đất; chủ trì phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Phòng Tài nguyên - Môi trường (TN-MT), Hạt Kiểm lâm huyện xác định quỹ đất hiện có báo cáo đề xuất phương án giao bổ sung, địa điểm, diện tích, phương án đo vẽ lập hồ sơ, nguồn kinh phí lập hồ sơ và kinh phí thuê đánh giá trữ lượng tài nguyên rừng đảm bảo hợp lý công bằng và theo quy định. Sau khi có kết quả rà soát, đánh giá của xã Đồng Sơn, giao Phòng TN-MT huyện chủ trì, phối hợp cùng các phòng ban cơ quan chức năng tham mưu cho UBND huyện giao đất giao rừng bổ sung theo đề nghị của xã.

Để thực hiện, UBND xã Đồng Sơn đã thuê đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Tư vấn và đầu tư phát triển lâm nghiệp Quảng Ninh đo vẽ, lập hồ sơ giao đất, giao rừng cho địa phương. Theo văn bản có nêu về kinh phí đo vẽ trích lục thửa đất để phục vụ cho việc giao đất: Người dân bỏ kinh phí thuê đo vẽ trích lục thửa đất. Yêu cầu Sở NN&PTNT, Sở TN-MT chỉ đạo các đơn vị tư vấn đủ năng lực phối hợp với các địa phương công bố công khai kinh phí trích lục thửa đất để nhân dân biết, bàn và tự nguyện thực hiện. Do đó kinh phí đo vẽ đã được đơn vị tư vấn tính trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật do nhà nước quy định được UBND xã, người dân đồng tình tự nguyện thực hiện.

Từ việc người dân tự nguyện bỏ kinh phí đo vẽ trích lục thửa đất để phục vụ cho việc giao đất, nên từ tháng 6/2014 đến tháng 8/2016 UBND xã Đồng Sơn đã trình bản dự thảo phương án đề nghị giao đất và được UBND huyện ban hành quyết định giao đất và cấp GCNQSDĐ cho 206 hộ dân. Cụ thể, năm 2014 giao đất và cấp GCNQSD đất cho 69 hộ dân thuộc thôn Tân Ốc II, diện tích trên 285ha (trong đó giao đất có rừng tự nhiên cho 35 hộ khoanh nuôi bảo vệ, diện tích 105,58ha). Năm 2016, giao đất và cấp GCNQSDĐ cho 106 hộ dân thuộc thôn Phủ Liễn, diện tích 459,84ha (trong đó giao đất không có rừng tự nhiên khoanh nuôi bảo vệ).

Theo đánh giá của UBND huyện Hoành Bồ, về chủ trương thực hiện là đúng, tuy nhiên trong quá trình thực hiện, UBND xã Đồng Sơn thực hiện không đúng theo chỉ đạo của huyện và quy định của Nhà nước, đã tự huy động tiền của người dân, đã thực hiện đo vẽ thửa đất cho từng hộ dân, phương án giao đất, giao rừng bổ sung chưa được UBND huyện phê duyệt, chưa làm rõ diện tích rừng đã lấn chiếm trồng keo, diện tích rừng tự nhiên sản xuất còn lại... Đây cũng là trách nhiệm thiếu kiểm tra, hướng dẫn của các phòng chuyên môn thời điểm 2014-2016.

Tạm dừng việc giao đất, giao rừng để rà soát lại

Hiện nay, còn số hộ dân thôn Tân Ốc 1 và thôn Khe Càn và một số hồ sơ không đủ điều kiện của thôn Phủ Liễn và thôn Tân Ốc 2 chưa được giao đất, giao rừng bổ sung với lý do: Qua kiểm tra lại phương án do xã lập, UBND huyện nhận thấy việc rà soát số hộ dân, diện tích đã được giao đất, giao rừng từ trước tới nay theo hạn mức chưa chính xác. Số hộ dân trên địa bàn xã chưa được giao đất lần nào, nay cần giao mới chưa thống nhất số liệu. Việc xác nhận nguồn gốc thửa đất không đảm bảo theo quy định. Do đó nhiều hộ đề nghị giao đất và cấp GCNQSDĐ vượt hạn mức, không đúng đối tượng. Ngoài ra, việc lập hồ sơ giao đất theo số liệu thống kê là rừng tự nhiên sản xuất, tuy nhiên hồ sơ lập trình lại là rừng sản xuất…

Do vậy, từ thời điểm tháng 8/2016 đến nay, cùng với chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về việc rà soát đất lâm nghiệp, UBND huyện Hoành Bồ đã yêu cầu tạm dừng việc giao đất, giao rừng và chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND xã rà soát lại hiện trạng sử dụng đất rừng đã giao. Trên cơ sở kết quả rà soát hiện trạng đến từng thửa đất lúc đó mới xem xét nhu cầu thực tế, lập phương án giao đất đúng theo quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo công bằng cho mọi người dân trên địa bàn huyện, trong đó có xã Đồng Sơn.

Huyện đã thành lập Ban chỉ đạo do đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban, thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo để thực hiện rà soát hiện trạng đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản, trong đó tập trung rà soát đối với các xã có quỹ đất lâm nghiệp nhiều như Đồng Sơn, Đồng Lâm, Kỳ Thượng. Hiện nay, tổ công tác hỗ trợ việc giao đất, giao rừng trên địa bàn huyện và các xã đang thực hiện rà soát kết quả giao đất, giao rừng từ trước tới nay, quỹ đất do UBND cấp xã đang quản lý.

Trên cơ sở kết quả rà soát, xem xét từng trường hợp cụ thể đối chiếu với quy hoạch 3 loại rừng, thống kê kiểm kê rừng của từng xã, lúc đó mới lập phương án báo cáo Ban Thường vụ cho ý kiến, báo cáo UBND tỉnh để thực hiện.

Quan điểm không giao cho hộ dân diện tích có rừng tự nhiên, đối tượng không đủ điều kiện không được giao. Cùng với đó, yêu cầu các địa phương tiếp tục thông tin, tuyên truyền để người dân được biết về chủ trương, quy định về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, sử dụng đất lâm nghiệp được giao đúng mục đích, không lấn chiếm, phát rừng trái phép.

Thanh Hoa

.
.
.
.
.
.
.
.