Cú hích trong phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thứ Sáu, 13/09/2019, 12:56 [GMT+7]
.
.

Thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định số 39/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 phê duyệt Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Mục tiêu Đề án phấn đấu đến năm 2020, Quảng Ninh sẽ có khoảng 25.000 doanh nghiệp và đơn vị phụ thuộc, trong đó có 98% là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh làm việc với UBND huyện Ba Chẽ về hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp. Ảnh: Nguyên Ngọc.
Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh làm việc với UBND huyện Ba Chẽ về hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp. Ảnh: Nguyên Ngọc.

Ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, cho biết: Sở KH&ĐT là đơn vị tham mưu cho tỉnh trong việc xây dựng Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Đề án tập trung hỗ trợ 6 nội dung, như: Hỗ trợ đào tạo kiến thức pháp lý, kỹ năng quản trị doanh nghiệp; hỗ trợ mở rộng thị trường; hỗ trợ thành lập doanh nghiệp và doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh; hỗ trợ mặt bằng sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ thực hiện đổi mới công nghệ và hỗ trợ truyền thông khởi nghiệp.

Thực tế trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh cũng đã rất tích cực, trách nhiệm trong việc ban hành các chính sách hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cụ thể như: UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 24/10/2017 về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017-2020; Nghị quyết số 148/NQ-HĐND ngày 17/12/2018 về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2020.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực thúc đẩy phong trào khởi nghiệp sáng tạo. Tổ chức gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp, doanh nhân thông qua chương trình cafe công nghệ “Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” và “Khởi nghiệp sáng tạo”. Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức hội nghị “Thúc đẩy hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên hình thành ý tưởng tạo tiền đề cho các dự án khởi nghiệp, ươm tạo doanh nghiệp”.

Chị Phạm Thị Măng - Chủ cơ sở sản xuất OCOP Thanh Măng muốn thành lập doanh nghiệp nhưng không có địa điểm xây dựng cơ sở chế biến thủy sản.
Chị Phạm Thị Măng, chủ cơ sở sản xuất OCOP Thanh Măng (Cô Tô) muốn thành lập doanh nghiệp nhưng không có địa điểm xây dựng cơ sở chế biến thủy sản.

Sự vào cuộc của các cấp, các ngành là vậy song cũng thẳng thắn nhìn nhận lại rằng, đối tượng thụ hưởng là những hộ kinh doanh cá thể chưa thực sự mặn mà phát triển, thành lập doanh nghiệp; việc tiếp cận vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa từ các chính sách hỗ trợ của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn vì thủ tục rườm rà, phức tạp.

Trong một khảo sát mới đây của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh tại một số doanh nghiệp cho thấy, nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ chưa nắm bắt và áp dụng để được hưởng những chính sách ưu đãi của tỉnh; khối doanh nghiệp nhỏ và yếu thế nội tỉnh chưa được đối xử bình đẳng, còn gặp nhiều khó khăn hơn trong thực hiện các thủ tục hành chính hay vận dụng các chính sách pháp luật so với nhóm doanh nghiệp lớn; việc hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường bị kéo dài; một số vướng mắc, kiến nghị còn chưa được giải quyết dứt điểm, kéo dài.

Cũng từ đó mà trong 8 tháng, trên địa bàn tỉnh chỉ có 1.504 doanh nghiệp được thành lập mới, đạt 38,2% kế hoạch năm và giảm 10% so với cùng kỳ năm 2018. Đây là con số đáng báo động, đòi hỏi các cấp, các ngành cần phải có cái nhìn thực chất hơn để có những giải pháp thực sự căn cơ trong việc hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp. Trước tình hình đó, ngày 28/8/2019, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 6229/UBND-TM1 về tăng cường triển khai các giải pháp phát triển doanh nghiệp. Trong đó, UBND tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các địa phương tập trung triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đã xây dựng, đặc biệt là Nghị quyết số 148/NQ-HĐND ngày 7/12/2018 về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2020, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm cần ưu tiên thực hiện, có lộ trình hoàn thành, đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất.

Theo kết quả thống kê đến hết tháng 8/2019, hiện cả tỉnh đang có 19.043 doanh nghiệp. Như vậy, theo kế hoạch đến năm 2020 sẽ còn phải thành lập mới thêm gần 6.000 doanh nghiệp, trong khi đó, thời điểm từ nay đến năm 2020 không còn lại bao xa. Đây là bài toán đặt ra cho các cấp, các ngành cần tích cực vào cuộc hơn nữa để triển khai hỗ trợ, thành lập doanh nghiệp bằng những việc làm thực chất và đạt được 25.000 doanh nghiệp vào năm 2020.

Mạnh Trường

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.