Bãi bỏ việc gia hạn nộp thuế và hoàn thuế đối với thiết bị để tạo tài sản cố định

Thứ Tư, 11/09/2019, 07:53 [GMT+7]
.
.

Ngày 3/4/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 18/2019/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 134/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư.

Trước đó, ngày 13/12/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 150/NQ-CP dừng việc thực hiện giải pháp gia hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/8/2014 của Chính phủ. Để hướng dẫn thực hiện nội dung này, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 18/2019/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 134/2014/TT-BTC kể từ ngày 20/5/2019. Từ ngày 20/5/2019, không thực hiện việc gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư.

Theo quy định tại Thông tư số 18/2019/TT-BTC, đối với hồ sơ xin gia hạn nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 134/2019/TT-BTC mà doanh nghiệp đã nộp cho cơ quan hải quan trước ngày 20/5/2019 thì cơ quan hải quan tiếp tục giải quyết gia hạn nộp thuế theo quy định tại Thông tư số 134/2014/TT-BTC.

Đối với hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT theo quy định tại Thông tư số 134/2014/TT-BTC mà doanh nghiệp đã nộp cho cơ quan thuế trước ngày 20/5/2019 thì cơ quan thuế tiếp tục giải quyết hoàn thuế theo quy định tại Thông tư số 134/2014/TT-BTC. Thông tư 18/2019/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ 20/5/2019.

Hà Mi (Cục Thuế tỉnh)

 

.
.
.
.
.
.
.
.