Nhiều giải pháp tăng thu NSNN những tháng cuối năm

Thứ Bảy, 03/08/2019, 11:13 [GMT+7]
.
.

Phát huy kết quả đạt được trong công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018 và những tháng đầu năm 2019, UBND huyện Vân Đồn đang tích cực chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan có những giải pháp hữu hiệu, cụ thể, đẩy mạnh tăng thu NSNN những tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.

Người dân thực hiện kê khai nộp thuế tại Chi cục Thuế huyện Vân Đồn.
Người dân thực hiện kê khai nộp thuế tại Chi cục Thuế huyện Vân Đồn.

6 tháng đầu năm nay, tổng thu NSNN trên địa bàn huyện đạt trên 248 tỷ đồng, bằng 73% dự toán năm, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, số thu Cục Thuế quản lý đạt trên 37 tỷ đồng, tăng 103% so với cùng kỳ; số thu do Chi cục Thuế huyện quản lý đạt trên 211 tỷ đồng, tăng trên 1% so với cùng kỳ.

Theo Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Vân Đồn, số thu NSNN đạt cao là do ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo thu, chi NSNN huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan có những giải pháp hiệu quả đẩy mạnh tăng thu NSNN; đôn đốc nợ thuế của các doanh nghiệp xây dựng tỉnh ngoài. Đặc biệt Chi cục Thuế huyện đã tham mưu ban hành 35 quyết định cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của doanh nghiệp để nộp ngân sách; ban hành 19 công văn đề nghị cơ quan thuế quản lý trực tiếp các doanh nghiệp xây dựng tỉnh ngoài áp dụng biện pháp cưỡng chế, bằng việc thông báo hóa đơn doanh nghiệp không còn giá trị sử dụng (đình chỉ sử dụng hóa đơn), qua đó thu hồi được hơn 16 tỷ đồng thuế nợ đọng của các doanh nghiệp này.

6 tháng đầu năm, trên địa bàn có 8 khoản thu đạt tiến độ theo dự toán và tăng so với cùng kỳ năm 2018 là: Thu khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương, đạt 488% dự toán tỉnh giao; khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 461% dự toán tỉnh giao, tăng 101% so với cùng kỳ; khu vực ngoài quốc doanh đạt 85% dự toán tỉnh giao, tăng 130% so với cùng kỳ; thuế thu nhập cá nhân đạt 105% dự toán tỉnh giao, tăng 25% so với cùng kỳ; lệ phí trước bạ đạt 90% dự toán tỉnh giao, tăng 90% so với cùng kỳ; thu phí, lệ phí đạt 115% dự toán tỉnh giao, tăng 73% so với cùng kỳ; thu khác ngân sách đạt 102% dự toán tỉnh giao, tăng 10% so với cùng kỳ; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 114% dự toán tỉnh giao, tăng 97% so với cùng kỳ.

Hoạt động thương mại, dịch vụ của các hộ kinh doanh cá thể phát triển mạnh trên địa bàn huyện.
Hoạt động thương mại, dịch vụ của các hộ kinh doanh cá thể phát triển mạnh, đóng góp nguồn thu cho ngân sách huyện.

Bên cạnh đó, còn 2 khoản thu không đạt kế hoạch, giảm so với cùng kỳ: Thu tiền sử dụng đất đạt trên 30% dự toán, thu tiền cho thuê đất đạt 48% dự toán; 3/12 xã có số thu đạt thấp dưới 50% so với dự toán huyện giao đầu năm (Bản Sen đạt 20% dự toán, Minh Châu 30%, Thắng Lợi 47%).

Ông Mạc Thành Luân, Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn, cho biết: Trên cơ sở kết quả thu NSNN 6 tháng đầu năm nay, huyện đã thẳng thắn đánh giá, chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế, từ đó họp bàn, thống nhất đưa ra những giải pháp tăng cường chỉ đạo, điều hành thu, chi NSNN những tháng cuối năm, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Trong đó sẽ tập trung đôn đốc các chủ đầu tư dự án đầu tư, kinh doanh hạ tầng nộp tiền sử dụng đất vào NSNN theo đúng quy định và tăng cường chỉ đạo BQL dự án công trình, Phòng Tài chính - Kế hoạch và các đơn vị liên quan, hoàn thiện các dự án đầu tư hạ tầng và các hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc đấu giá thu tiền sử dụng đất trong quý III và quý IV/2019, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu tiền cấp quyền sử dụng đất.

UBND các xã, thị trấn, các đội thuế đang triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thu NSNN; tăng cường quản lý khai thuế, khai thác tăng thu đối với các khoản thu có tiềm năng, đồng thời đẩy mạnh công tác chống thất thu NSNN, tạo tiền đề thực hiện tốt nhiệm vụ thu năm 2020; quản lý hoạt động khai thác đất, đá san lấp mặt bằng các dự án trên địa bàn, qua đó hướng dẫn các đơn vị khai, nộp kịp thời các khoản thuế, phí phát sinh; giám sát chặt chẽ hoạt động nạo vét luồng lạch, quản lý hoạt động tận thu, chế biến, tiêu thụ cát nhiễm mặn, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế, phí theo quy định của pháp luật.

Cơ quan thuế và UBND các xã, đơn vị liên quan tăng cường thu thập thông tin việc triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn để kịp thời đôn đốc các nhà thầu khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt thiết bị vãng lai trên địa bàn.

Ông Bùi Chí Tình, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Vân Đồn, cho biết: Đơn vị đang tăng cường đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế theo đúng thủ tục, trình tự quy định của pháp luật. Thực hiện rà soát, phân loại nợ; hằng tháng giao cho từng đội thuế, cán bộ thu nợ thuế phân tích, đánh giá và đề xuất các biện pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, đảm bảo số nợ thuế đến 31/12/2019 không vượt quá 4,5% theo chỉ đạo của Cục Thuế tỉnh.

Mạnh Trường

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.