Xây dựng NTM: Giai đoạn nước rút

Thứ Tư, 24/07/2019, 08:41 [GMT+7]
.
.

Năm 2019, có 18 xã đăng ký đạt chuẩn NTM, vượt kế hoạch 5 xã. Để hoàn thành mục tiêu về đích đúng tiến độ, các xã đã thực hiện đa dạng giải pháp, ưu tiên, dồn mọi nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, hỗ trợ người dân trong sản xuất, kinh doanh…

Dồn lực về đích

Tính đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 72 xã đạt chuẩn NTM, bằng 80,9% so với kế hoạch của tỉnh và bằng 69% theo kế hoạch Trung ương giao đến hết năm 2020. Thực hiện bộ tiêu chí NTM, tỉnh Quảng Ninh đạt bình quân 17,87/20 tiêu chí. Năm 2019, có 18 xã đăng ký đạt chuẩn NTM, vượt kế hoạch 5 xã. Các xã đều đã bố trí nguồn lực ưu tiên cho các công trình quan trọng. Tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn địa phương rà soát hiện trạng, tập trung nâng cấp các tiêu chí NTM theo hướng thực chất, làm từ nhà ra ngõ, từ thôn đến xã. Đồng thời phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần giảm nghèo thông qua Chương trình OCOP.

Ở huyện Hoành Bồ, để tạo điều kiện cho 2 xã Tân Dân và Vũ Oai thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt chuẩn, huyện đã phân bổ cho 2 xã hơn 14 tỷ đồng trong năm 2019. Với tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa còn thiếu ở xã Tân Dân, huyện đã có chủ trương hỗ trợ 2 tỷ đồng để đầu tư xây dựng Nhà văn hóa trung tâm xã kết hợp Hội trường đa năng và Nhà văn hóa thôn Tân Lập. Đồng thời, huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện xóa nhà tạm, xây dựng đường ống dẫn nước thủy lợi. Đặc biệt, quan tâm đến vận động các hộ dân đẩy mạnh sản xuất, trồng cây dược liệu, chăn nuôi gà, bò để nâng cao thu nhập.

Lãnh đạo huyện Đầm Hà chia sẻ khó khăn với các sở, ngành để tìm phương án hỗ trợ huyện về đích NTM.
Lãnh đạo huyện Đầm Hà chia sẻ khó khăn với các sở, ngành để tìm phương án hỗ trợ huyện về đích NTM.

Hay như ở TX Quảng Yên, để dồn lực về đích, công tác giải ngân nguồn vốn được coi là một trong những giải pháp trọng tâm để đưa 3 xã Cẩm La, Liên Vị, Tiền Phong về đích. Theo Trưởng Phòng Kinh tế Vũ Ngọc Hùng, 6 tháng đầu năm, thị xã đã giải ngân nguồn vốn NTM với kinh phí gần 9/19 tỷ đồng, đạt 45% so với kế hoạch, tập trung hỗ trợ hạ tầng, phát triển kinh tế. Đây cũng là một trong 2 địa phương có tỷ lệ giải ngân cao nhất tỉnh.

Sự quyết tâm của các địa phương có xã đăng ký NTM còn thể hiện ở sự chủ động, sát sao trong việc thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí. Là một trong những địa phương còn nhiều khó khăn nhưng huyện Đầm Hà đã đăng ký 3 xã về đích NTM đến năm 2020. Thông qua các buổi làm việc do địa phương tổ chức với lãnh đạo sở, ngành liên quan và được giao nhiệm vụ hỗ trợ, huyện Đầm Hà đã chủ động chia sẻ khó khăn, bàn phương án giải quyết và kêu gọi sự giúp đỡ của các đơn vị, phấn đấu về đích đúng kế hoạch.

Để hoàn thành kế hoạch

Chỉ còn 5 tháng để các địa phương hoàn thành kế hoạch năm 2019, vì vậy, các địa phương đều gấp rút thực hiện các phần việc còn thiếu. Theo bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bình Liêu, thời gian sắp tới rơi vào mùa mưa, do đó, một trong những nội dung quan trọng, đặt lên hàng đầu là tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ xây dựng và giải ngân vốn hỗ trợ xây dựng hạ tầng thiết yếu. Tuy nhiên, vẫn phải đảm bảo chất lượng công trình. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, hoàn thiện quy chế sử dụng, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng đã được đầu tư để đảm bảo hiệu quả sử dụng lâu bền như đường giao thông, nhà văn hóa, các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt tập trung. Đồng thời làm tốt công tác quản lý, sử dụng công trình sau đầu tư.

Chương trình hỗ trợ giống gà cho người dân xã Thanh Sơn, huyện Ba Chẽ của Hội nông dân tỉnh.
Chương trình hỗ trợ giống gà cho người dân xã Thanh Sơn (huyện Ba Chẽ) của Hội Nông dân tỉnh.  

Ngoài ra, công tác vận động nhân dân thực hiện các dự án phát triển sản xuất theo kế hoạch vốn năm 2019 để tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân cũng là nhiệm vụ trọng tâm, ảnh hưởng đến tiến độ về đích NTM. Phần lớn các địa phương đều đã xây dựng kế hoạch thực hiện rà soát các dự án phát triển sản xuất; chương trình OCOP, mô hình liên kết, hình thức sản xuất tiên tiến có hiệu quả... Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân vùng nông thôn, nhất là thay đổi ý thức bảo vệ môi trường tự nhiên, tập quán sinh hoạt, sản xuất lạc hậu của người dân.

Đối với cấp tỉnh, Ban Xây dựng NTM tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các xã triển khai xây dựng NTM theo đúng tiến độ kế hoạch năm 2019. Theo trưởng Ban Xây dựng NTM tỉnh Vũ Thành Long, thời gian tới, Ban sẽ đôn đốc, hướng dẫn địa phương triển khai xây dựng NTM nâng cao; xét, công nhận thôn đạt chuẩn, vườn đạt chuẩn NTM, làm mô hình điểm cho công tác tuyên truyền và nhân rộng. Bên cạnh đó, tham mưu và tổ chức họp Hội đồng thẩm xét công nhận các xã đạt chuẩn NTM và xã đạt chuẩn nâng cao năm 2019 theo kế hoạch. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn địa phương hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương xét, công nhận 2 địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM là TP Uông Bí và TP Móng Cái. Ngoài ra, Ban cũng sẽ đề xuất tỉnh điều chỉnh nội dung phân bổ, quy tắc sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh phù hợp với tình hình các địa phương. Trong đó, giao riêng kế hoạch vốn hỗ trợ chương trình xây dựng NTM bổ sung năm 2019 và năm 2020. Đồng thời, không quy định cứng tỷ lệ 40% hỗ trợ phát triển sản xuất; 60% hỗ trợ hạ tầng cơ sở để địa phương chủ động trong sử dụng nguồn vốn đầu tư các nội dung còn thiếu, để hoàn thành đúng mục tiêu đến năm 2020.

Hoàng Quỳnh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.