Sắp xếp, đổi mới các công ty lâm nghiệp: Lộ trình về đích còn xa

Thứ Tư, 24/07/2019, 09:55 [GMT+7]
.
.

Thực hiện Nghị định số 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ "Về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp", Công ty  TNHH MTV Lâm nghiệp Hoành Bồ được UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện chuyển đổi thành Công ty TNHH hai thành viên, lộ trình hoàn thành trong năm 2018. Tuy nhiên, đến nay việc chuyển đổi của công ty vẫn chưa thực hiện được.

Diện tích rừng trồng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hoành Bồ đã và đang tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động
Diện tích rừng trồng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hoành Bồ đã và đang tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hoành Bồ có 125 cán bộ, công nhân, lao động hoạt động trong 2 lĩnh vực chủ yếu là lâm nghiệp (trồng, chăm sóc quản lý rừng sản xuất, rừng phòng hộ) và chế biến lâm sản. Về lĩnh vực lâm nghiệp, công ty bố trí 120 người, quản lý 8.558,44ha đất rừng (4.299,93ha đất rừng phòng hộ; 4.258,51ha đất rừng sản xuất). Trong đó, rừng trồng sản xuất đã thực hiện 2.999,2ha, rừng trồng phòng hộ 1.180,3ha. Hằng năm, công ty trồng bình quân 250ha rừng sản xuất, chăm sóc 2.000ha, bảo vệ an toàn toàn bộ diện tích đất rừng được giao. Hoạt động lâm nghiệp được đánh giá là hiệu quả, đem lại lợi nhuận, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho toàn thể cán bộ, công nhân, lao động; thực hiện các hoạt động dịch vụ công ích, bảo vệ môi trường theo quy định.

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất, kinh doanh ở lĩnh vực chế biến của công ty rất khó khăn; trong đó, Nhà máy chế biến ván sợi MDF để lại khoản nợ lớn đến nay chưa có lời giải. Nhà máy này được xây dựng từ năm 2001, tổng mức đầu tư trên 33,3 tỷ đồng, trong đó vốn vay 22 tỷ đồng, vốn ngân sách 465 triệu đồng, còn lại là vốn của doanh nghiệp. Đến tháng 12/2008, dự án xây dựng nhà máy mới tiến hành nghiệm thu, bàn giao để sản xuất chính thức.

ln
Nhà máy ván sợi MDF của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hoành Bồ làm ăn thua lỗ, phải dừng hoạt động từ tháng 6/2014.

Từ khi đi vào hoạt động, sản xuất, kinh doanh của nhà máy luôn trong tình trạng thua lỗ, chỉ đạt 1/6 công suất thiết kế. Từ tháng 1/2006 đến tháng 6/2014, nhà máy chỉ sản xuất được 8.204,53m3 sản phẩm các loại, bằng 19,3% so với công suất thiết kế. Giá trị khấu hao lớn, cộng với chi phí lãi vay phát sinh không nhỏ, không thể phân bổ hết vào giá thành sản phẩm, vì vậy từ tháng 6/2014, công ty không còn khả năng tài chính, dẫn tới phải dừng hoạt động nhà máy. Đến ngày 30/4/2019, số lãi vay liên quan đến nhà máy mà công ty chưa trả được lên tới 12,86 tỷ đồng. Đây là vướng mắc, trở ngại lớn nhất của công ty trong quá trình thực hiện tái cơ cấu theo quy định.

Trong quá trình thực hiện chuyển đổi, công ty còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc khác, như: Sắp xếp lại cơ sở nhà đất chưa thực hiện xong; xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp chưa thực hiện được do số nợ quá hạn lớn và nợ tiền truy thu tiền thuê đất chưa được giải quyết. Tổng nguồn vốn của công ty đến ngày 31/3/2019 là 68,832 tỷ đồng, trong khi đó, nợ phải trả là 70,425 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu âm 1,592 tỷ đồng, lỗ luỹ kế 17,796 tỷ đồng...

Ông Nguyễn Bá Trượng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hoành Bồ, cho biết: Đến nay, công ty chưa được tỉnh phê duyệt phương án chuyển thành công ty hai thành viên trở lên, chưa có quyết định phê duyệt kinh phí tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để tiến hành ký kết hợp đồng và thực hiện việc xác định giá trị doanh nghiệp. Công tác xử lý tài chính, xác định giá trị doanh nghiệp, phương án xin khoanh nợ gốc, xóa lãi vay của Nhà máy ván sợi MDF chưa được UBND tỉnh và Bộ Tài chính phê duyệt... Doanh nghiệp rất mong Trung ương và tỉnh nhanh chóng giải quyết những vấn đề này để việc sắp xếp, đổi mới được thực hiện hiệu quả.

Những khó khăn của Công ty  TNHH MTV Lâm nghiệp Hoành Bồ cũng là khó khăn chung của một số công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đang nằm trong diện phải chuyển đổi. Nếu không có giải pháp xử lý dứt điểm những khó khăn này, lộ trình về đích của các doanh nghiệp lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh còn rất xa.

Quang Minh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.