Hải Hà trên đường trở thành huyện NTM

Thứ Ba, 30/07/2019, 07:53 [GMT+7]
.
.

Sau hơn 8 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, Hải Hà đã có 9/15 xã đạt tiêu chí xã NTM. Năm 2019, huyện xác định tập trung xây dựng NTM đạt chuẩn và toàn diện, trong đó, phấn đấu có thêm ít nhất 3 xã đạt chuẩn NTM, gồm: Quảng Thắng, Quảng Điền, Quảng Phong, nâng tổng số lên thành 12 xã toàn huyện đạt chuẩn NTM, trong đó 6 xã là: Quảng Thành, Quảng Minh, Quảng Chính, Phú Hải, Quảng Trung, Quảng Long đạt chuẩn xã NTM nâng cao.

Các chiến sĩ Trung đoàn 43 giúp nhân dân huyện Hải Hà ngày công lao động thực hiện xây dựng NTM.
Chiến sĩ Trung đoàn 43 giúp nhân dân huyện Hải Hà ngày công lao động thực hiện xây dựng NTM.

Triển khai nhiệm vụ năm 2019, Hải Hà tiếp tục tuyên truyền, vận động sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân trong toàn huyện cùng chung tay góp sức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, phấn đấu đến cuối năm có thêm 3 xã về đích NTM. Các xã đã được công nhận tiếp tục củng cố, nâng chuẩn tiêu chí, phấn đấu triển khai xây dựng 9 xã NTM nâng cao với 6 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao. Thu nhập bình quân khu vực nông thôn năm 2019, xã khu vực I đạt tối thiểu 45,5 triệu đồng/người/năm; xã khu vực II, III đạt tối thiểu 33 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,5% so với năm 2018.

Theo đó, ngay từ đầu năm, huyện Hải Hà đã triển khai các nhiệm vụ và giải pháp về nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ, tập trung xây dựng NTM đạt chuẩn và toàn diện, chủ động tích cực rà soát, đánh giá tiêu chí và xây dựng kế hoạch, lộ trình, giải pháp thực hiện trong năm; chủ động huy động, phân bổ nguồn lực ngân sách xã, cộng đồng dân cư, triển khai một số hạng mục tại thôn.

6 tháng đầu năm, huyện đã tiếp nhận 380 tấn xi măng và 26 vạn viên gạch hỗ trợ các hộ dân xã Quảng Sơn, Quảng Đức triển khai xây dựng nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh. Ngoài ra, phối hợp với Trung đoàn 43 hỗ trợ 2.000 ngày công cho 7 xã thực hiện các nhiệm vụ xây dựng NTM trong chương trình hành quân dã ngoại. Từ nguồn vốn đóng góp của nhân dân, toàn huyện đã bê tông hóa được 12 tuyến đường với tổng chiều dài 2,96km, cạp lề đường được 2,44km với tổng khối lượng 3.400m³; thắp sáng 16,7km đường quê với 230 bóng điện; lắp đặt thêm 350 biển số nhà; trồng mới 20.524 cây hoa, cây bóng mát. Tổng nguồn lực huy động 6 tháng đạt hơn 4,6 tỷ đồng.

Người dân thôn Hải Đông, xã Quảng Thành thu hoạch nhãn.
Người dân thôn Hải Đông, xã Quảng Thành thu hoạch nhãn.

Với mục tiêu có thêm 3 xã đạt chuẩn NTM và 6 xã NTM nâng cao, huyện Hải Hà đẩy nhanh tiến độ và chất lượng thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM. Đến nay, toàn huyện có tổng số 30 sản phẩm của 24 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tham gia chương trình OCOP. Các vùng nông nghiệp đã hình thành như: Vùng sản xuất hàng hóa tập trung với 720ha chè ở xã Quảng Long, Quảng Thành; trên 120ha mía tím ở xã Quảng Chính; vùng nuôi tôm tập trung tại xã Quảng Minh; các vùng trồng cỏ, ngô nguyên liệu tập trung tại các xã phục vụ các dự án chăn nuôi đại gia súc; triển khai đề án phát triển vùng chè theo quy trình VietGAP, đầu tư hạ tầng vùng sản xuất tập trung... Năm 2019, huyện có 20 thôn đăng ký đạt chuẩn NTM, nâng tổng số lên 71 thôn xây dựng chuẩn NTM. Đến nay, có 100 hộ đăng ký xây dựng vườn chuẩn.

Từ việc tập trung nguồn vốn cho các xã phấn đấu về đích NTM năm 2019, xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, đến nay, toàn huyện có 13 xã đạt bình quân từ 14-20 tiêu chí, bằng 86,7%; có 2 xã đạt từ 10-13 tiêu chí. Bình quân 15/15 xã đạt 17,3/20 tiêu chí và 48,6/53 nội dung, tăng 0,4 tiêu chí và 0,7 nội dung so với năm 2018. Riêng 3 xã về đích NTM năm 2019 thì Quảng Phong đạt 17/20 tiêu chí, 46/53 nội dung; Quảng Thắng đạt 15/20 tiêu chí, 46/53 nội dung; Quảng Điền đạt 16/20 tiêu chí, 46/53 nội dung.

Kết quả trên cho thấy, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, góp phần hoàn thành mục tiêu, kế hoạch năm 2019, sớm đưa huyện Hải Hà trở thành huyện NTM vào năm 2020.

Hữu Việt

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.