Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 nhà máy May xuất khẩu Việt Nhật

Thứ Ba, 04/06/2019, 08:32 [GMT+7]
.
.

UBND TX Quảng Yên vừa ban hành Quyết định 1491/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 nhà máy May xuất khẩu Việt Nhật tại xã Liên Hòa, TX Quảng Yên.

Theo quy hoạch, Nhà máy được nghiên cứu xây dựng với diện tích 3,8ha; đơn vị nghiên cứu quy hoạch là Công ty Cổ phần May và in 27/7 Quảng Ninh; đơn vị được lập tư vấn Công ty CP Xây dựng và thương mại C.T.C.

Nhà máy sau khi hoàn thành với các khu chức năng gồm: Khu vực quản lý, điều hành sản xuất; khu vực ăn ca, sinh hoạt cho CBCNV và chuyên gia; khu vực nghỉ ca cho CBCNV, chuyên gia và khoảng từ 1.000 đến 2.000 người lao động.

UBND TX Quảng Yên yêu cầu các đơn vị  cần phân tích, đánh giá đặc điểm điều kiện tự nhiên khu vực; các điều kiện tự nhiên, hiện trạng xây dựng, kiến trúc cảnh quan, khả năng sử dụng quỹ đất hiện có; lập phân tích về điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức trong phát triển khu vực, qua đó đề xuất toàn diện các vấn đề cần giải quyết và ưu điểm cần khai thác làm cơ sở đề xuất quy hoạch. Đồng thời trong quá  trình lập quy hoạch cần khớp nối đồng bộ với các dự án lân cận và định hướng quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị phía Đông Nam TX Quảng Yên đang triển khai.

Nguồn vốn lập quy hoạch do Công ty Cổ phần May và in 27/7 Quảng Ninh tự bỏ kinh phí.

Vũ Đức

.
.
.
.
.
.
.
.