Khuyến khích phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung

Thứ Hai, 03/06/2019, 12:48 [GMT+7]
.
.

Với quan điểm phát triển nông nghiệp theo hướng tập trung, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, tỉnh Quảng Ninh đã quan tâm, chỉ đạo hỗ trợ phát triển nông nghiệp qua việc ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, đề án... Qua đó, đã tạo ra vùng sản xuất nông sản tập trung với nhiều sản phẩm đặc trưng của tỉnh.

Mô hình trang trại tổng hợp tại thôn Khe Ngái, xã Đoàn Kết (Vân Đồn) đang phát triển nhờ chính sách hỗ trợ của Nhà nước
Mô hình trang trại tổng hợp tại thôn Khe Ngái, xã Đoàn Kết (Vân Đồn) phát triển nhờ chính sách hỗ trợ vay vốn của Nhà nước.

Điển hình là Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND “Về việc ban hành chính sách khuyến khích phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017-2020”. Nghị quyết được coi là “cú hích” mạnh mẽ để ngành Nông nghiệp tỉnh tăng tốc trong việc tái cơ cấu, nâng cao giá trị gia tăng, gắn với xây dựng nông thôn mới. Điểm nổi bật của chính sách này là tỉnh chủ trương giảm dần hỗ trợ trực tiếp và cho không, tăng hỗ trợ gián tiếp cho sản xuất như: Vay vốn với lãi suất ưu đãi; hỗ trợ kỹ thuật, giống mới, tổ chức sản xuất, tiêu thụ nông sản. Cùng với đó, tỉnh không tăng ngân sách hỗ trợ cho phát triển sản xuất hằng năm, mà để các địa phương hỗ trợ phát triển sản phẩm có lợi thế.

Triển khai Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND, UBND tỉnh đã ban hành hàng loạt các quy chế, quyết định để triển khai, như: Quyết định Quy định điều kiện áp dụng chính sách khuyến khích phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020; Đề án Quy hoạch phát triển ngành thủy sản tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Đề án Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm tỉnh Quảng Ninh” giai đoạn 2017-2020; cùng nhiều kế hoạch liên quan, nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, các sở, ngành hữu quan, địa phương trong tỉnh đã nhanh chóng hoàn thiện văn bản hướng dẫn, chỉ đạo để cụ thể hóa làm cơ sở để triển khai Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND một cách thiết thực, phù hợp; trước hết là đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, đồn điền, đổi thửa. Đến nay, toàn tỉnh đã phê duyệt quy hoạch chi tiết 6 vùng nuôi, trồng thủy sản tập trung với tổng kinh phí gần 17 tỷ đồng.

Cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp tại TX Đông Triều.
Cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp tại TX Đông Triều. Ảnh: Việt Hoa

Điển hình trong thực hiện dồn điền, đổi thửa là TX Đông Triều. Sau hơn 2 năm triển khai Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND, thị xã đã dồn điền, đổi thửa tại 11/21 phường, xã với tổng diện tích 361ha, 2.979 hộ tham gia, kinh phí thực hiện trên 1,7 tỷ đồng; giảm từ 8.167 thửa còn 3.433 thửa. Sau dồn điền, đổi thửa, chi phí công làm đất, thu hoạch đã giảm đáng kể so với trước đây, năng suất tăng 1,5-2 tạ/ha.

Hỗ trợ hạ tầng, hỗ trợ phát triển vùng sản xuất tập trung được các cơ quan chức năng phối hợp nhịp nhàng, mang lại hiệu quả tích cực. Đến nay, các địa phương đã thực hiện được 68 dự án, công trình hạ tầng cho các vùng sản xuất tập trung với tổng kinh phí trên 71,7 tỷ đồng, 79.567 hộ tập thể, cá nhân được hưởng lợi. Từ năm 2017 đến nay, có 9 địa phương trong tỉnh thực hiện được 242 dự án, phương án hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi cho 5.763 lượt hộ với kinh phí trên 40 tỷ đồng. Với cách làm này, hiện toàn tỉnh đã có 15 vùng sản xuất hàng hóa tập trung tăng về diện tích.

Hỗ trợ trồng cây nông nghiệp cũng là điển hình trong thực hiện Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND của các sở, ngành, địa phương trong tỉnh. Đến nay đã có 11 dự án được triển khai tại các huyện Bình Liêu, Tiên Yên trên diện tích 136,8ha, kinh phí hỗ trợ gần 600 triệu đồng. Tỉnh còn hỗ trợ 632 tỷ đồng trồng rừng sản xuất, phát triển lâm sản ngoài gỗ trên diện tích 52ha cho 23 hộ dân tại huyện Ba Chẽ...

Song song với đó, thực hiện hỗ trợ xúc tiến thương mại, lãi suất ngân hàng, đầu tư KHKT vào sản xuất nông nghiệp được UBND tỉnh chỉ đạo nghiêm túc, bài bản. Thông qua nguồn lực hỗ trợ đã góp phần tăng thu nhập bình quân của người dân khu vực nông thôn từ 33,07 triệu đồng/người/năm (năm 2016) lên 38,5 triệu đồng/người/năm (năm 2018), giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 3,39% (năm 2016) xuống còn 1,2% năm 2018...

Quang Minh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.