Xây dựng nông thôn mới ở vùng khó: Kinh nghiệm của Hoành Mô

Thứ Bảy, 04/05/2019, 12:32 [GMT+7]
.
.

Triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay diện mạo xã Hoành Mô (huyện Bình Liêu) đã thay đổi rõ rệt: Đường bê tông liên thôn, bản, nhà văn hóa xã rộng rãi, khang trang, môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp... Hoành Mô là xã đầu tiên của huyện Bình Liêu đạt chuẩn NTM (năm 2018).

Năm 2017, sau 7 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM, huyện Bình Liêu chưa có xã nào đạt chuẩn NTM. Do vậy, huyện đã quyết tâm đăng ký, phấn đấu đưa Hoành Mô - xã hoàn thành nhiều tiêu chí, chỉ tiêu nhất khi đó, đạt chuẩn xã NTM năm 2018. Tuy nhiên, điều kiện thực tế của xã khi ấy còn rất nhiều khó khăn.

Phó trưởng Phòng NN&PTNT huyện Lê Thị Thu Hương cho biết: Đến hết năm 2017, Hoành Mô mới chỉ đạt 14/20 tiêu chí và 38/53 chỉ tiêu, còn thiếu 6 tiêu chí và 15 chỉ tiêu phải hoàn thành thì mới đạt chuẩn NTM. Trong đó, tiêu chí số về đường trục thôn, bản và đường liên thôn, bản được cứng hóa còn thiếu hơn 3,4km; tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa còn thiếu 1 nhà văn hóa xã, 6 nhà văn hóa thôn và điểm vui chơi, giải trí, thể thao cho trẻ em và người già...; tiêu chí về vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm cũng làm khó địa phương với hàng loạt hạng mục còn sơ sài, hạn chế.

Cây sở mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân Hoành Mô.
Cây sở mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân xã Hoành Mô.

Sau khi xác định thuận lợi và khó khăn, huyện và xã đã xây dựng kế hoạch chi tiết, trong đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp để chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Xã kiện toàn BCĐ xây dựng NTM xã, BQL xã và Ban phát triển thôn, bản. Đồng thời, xác định rõ nội dung, tiến độ thực hiện, người thực hiện, điều kiện nguồn lực cần có để hoàn thành mục tiêu đã đề ra, nhất là kinh phí. Xã đã tập trung nguồn lực cho đầu tư cơ sở hạ tầng: Giao thông, nhà văn hóa, xử lý môi trường và phát triển sản xuất, bằng cách huy động lồng ghép các nguồn kinh phí từ chương trình xây dựng NTM, chương trình 135 từ ngân sách tỉnh, huyện; huy động xã hội hóa từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và người dân tham gia xây dựng NTM.

Bên cạnh đó, xã huy động sự vào cuộc của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn qua phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Xã giao nhiệm vụ cho Cơ quan khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền và tổ chức thực hiện tiêu chí 17 về xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh và xây dựng chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường theo phương châm “cầm tay chỉ việc”; vận động nhân dân thay đổi thói quen sinh hoạt, ăn ở hợp vệ sinh. Xã chủ động phát huy nguồn lực từ nhân dân trong việc hiến đất, cây cối, hoa màu để giải phóng mặt bằng các công trình hạ tầng nhanh nhất. Đồng thời, xây mới, sửa chữa nhà ở, chỉnh trang vườn tạp, xây dựng các dự án phát triển sản xuất tăng thu nhập...

Các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà văn hóa xã Hoành Mô. (Ảnh: Lê Nam)
Các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà Văn hóa xã Hoành Mô. Ảnh: Lê Nam

Đặc biệt, xã tập trung nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí còn thiếu. Theo đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Hoàng Biên, địa phương đã sử dụng nguồn vốn từ chương trình xây dựng NTM và Đề án 196 để đầu tư 3 công trình giao thông với chiều dài 4,07km, hoàn thành tiêu chí số 2; đầu tư 6 nhà văn hóa thôn và kêu gọi hỗ trợ của Tổng Công ty Đông Bắc để xây dựng nhà văn hóa xã. Huyện, xã mở các lớp học nghề, đầu tư nhà máy nước sạch, vận động nhân dân thu gom rác thải sinh hoạt đúng nơi quy định, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; quan tâm tiêu chí tăng thu nhập để đạt tối thiểu 30 triệu đồng/người/năm.

“Mọi việc làm phải dựa trên nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phát huy tốt nhất vai trò của cộng đồng, quán triệt sâu sắc nguyên tắc “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”. Đây là kinh nghiệm lớn nhất mà xã đã rút ra sau khi hoàn thành chương trình xây dựng NTM. Thời gian tới, xã tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu, xây dựng NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao. Làm thay đổi bộ mặt thôn bản, hướng đến đảm bảo cuộc sống ổn định cho người dân” - Bí thư Đảng ủy xã Hoành Mô nhấn mạnh.

Hoàng Quỳnh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.