Doanh nghiệp khẳng định vai trò trong sự phát triển của tỉnh

Thứ Tư, 13/03/2019, 11:18 [GMT+7]
.
.

Bằng những cách làm hay, sáng tạo, đồng hành, đi đến cùng giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, Quảng Ninh đã tạo được niềm tin lớn cho các doanh nghiệp đến nghiên cứu đầu tư, tích cực hùn vốn sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển bền vững của tỉnh.

Đô thị Quảng Ninh
Các doanh nghiệp tham gia xây dựng hạ tầng đô thị Quảng Ninh ngày một hiện đại.

Góp sức tăng trưởng nền kinh tế

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo, từ cấp tỉnh đến cấp sở, ngành, địa phương đều chủ động, tích cực vào cuộc đồng hành, hỗ trợ cùng cộng đồng doanh nghiệp.

Với những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, trong năm 2018, toàn tỉnh có 2.406 doanh nghiệp và đơn vị phụ thuộc đăng ký thành lập mới, tăng 3,5% so với năm 2017, tăng 61,3% so với trước khi có Nghị quyết số 35/NQ-CP, nâng tổng số doanh nghiệp toàn tỉnh đến hết năm 2018 là trên 17.400 doanh nghiệp, vượt 0,03% so với kế hoạch phát triển doanh nghiệp năm 2018. Trong đó, đáng nói là không có doanh nghiệp phá sản, doanh nghiệp giải thể do quyết định của tòa án.

Theo số liệu báo cáo từ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các doanh nghiệp trong năm 2018 đều có bước phát triển vượt bậc. Trong tổng số vốn đầu tư toàn xã hội năm 2018 trên 67.000 tỷ đồng thì có đến 40.000 tỷ đồng vốn của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Sôi động nhất phải kể đến là doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh vực dịch vụ, với nhiều cơ sở dịch vụ, lưu trú, sản phẩm du lịch mới được đầu tư, đưa vào sử dụng. Song song với đó, nhiều dự án, công trình của nhà đầu tư chiến lược hoàn thành, đưa vào khai thác đã tiếp đà cho quá trình phát triển của tỉnh. Nhờ đó, đã đóng góp cho quy mô nền kinh tế của tỉnh (theo giá hiện hành) năm 2018 ước đạt gần 146.000 tỷ đồng, tăng 12,6% so với năm 2017; tổng sản phẩm bình quân đầu người ước đạt 5.110 USD/người/năm, tăng 11,2% so với năm 2017. Đặc biệt, từ hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đã đóng góp tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2018 quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 9,3%, quý II tăng 10,9%, quý III tăng 11,7%); thu ngân sách nhà nước đạt mức cao nhất từ trước đến nay, trên 40.500 tỷ đồng.

Khẳng định trách nhiệm với cộng đồng xã hội

Không chỉ đóng góp tích cực trong lĩnh vực kinh tế, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn thực hiện tốt nghĩa vụ, trách nhiệm với cộng đồng xã hội. Bình quân mỗi năm, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giải quyết việc làm cho 2,8 vạn lao động, trong đó có trên 19.000 lao động tăng thêm. Tiền lương, thu nhập của người lao động trong các doanh nghiệp cơ bản được cải thiện, đảm bảo bằng hoặc cao hơn mức tiền lương tối thiểu do nhà nước quy định. Tiền lương bình quân của người lao động thuộc các công ty TNHH 1TV 100% vốn nhà nước là trên 9 triệu đồng/người/tháng; tiền lương của người lao động trong các doanh nghiệp dân doanh gần 6 triệu đồng/người/tháng; tiền lương của lao động trong doanh nghiệp FDI gần 5 triệu đồng/người/tháng.

Giải quyết lao động
Các doanh nghiệp giải quyết công ăn việc làm cho một lượng lớn lao động trên địa bàn tỉnh.

Ngoài tiền lương, tiền thưởng, nhiều doanh nghiệp còn tạo điều kiện, hỗ trợ công nhân tiền thuê nhà ở; công đoàn có quỹ thăm hỏi, động viên công nhân lao động khi ốm đau, hoạn nạn; tổ chức cho công nhân tham quan, du lịch theo định kỳ.

Trong điều kiện kinh tế còn khó khăn, thách thức, các doanh nghiệp vẫn luôn quan tâm làm công tác từ thiện, nhân đạo. Ông Phạm Văn Thể, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, chia sẻ: Với tinh thần lá lành, đùm lá rách, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh những năm qua đã huy động trong hội viên gần 100 tỷ đồng hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, nhà văn hóa cộng đồng, tài trợ cho chương trình "101 cách thoát nghèo", trợ giúp đồng bào miền Trung bị bão lụt. Thực hiện lời kêu gọi của tỉnh, hội còn phân công doanh nghiệp nhận đỡ đầu, tài trợ cho các địa phương xây dựng NTM; hỗ trợ các xã thoát ra khỏi diện đặc biệt khó khăn theo Đề án 196...

Theo thông tin từ Ban Dân tộc tỉnh, trong 2 năm (2017-2018), các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh đã đóng góp trên 63 tỷ đồng cùng với chính quyền địa phương các cấp thực hiện Đề án 196 - Đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn. Trong đó, các tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ bằng tiền mặt trên 24 tỷ đồng, còn lại bằng công trình, hiện vật. Nhờ đó, nhiều xã, thôn vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số trước đây hạ tầng kinh tế, đời sống dân sinh khó khăn, nay đã có diện mạo mới, cuộc sống lo đủ, đầm ấm hơn.

Mặc dù còn không ít khó khăn, thách thức nhưng có thể khẳng định, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân của tỉnh đã trở thành lực lượng xung kích, đi đầu, góp sức cho sự tăng trưởng kinh tế, tham gia giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã  hội trên địa bàn tỉnh.

Mạnh Trường

.
.
.
.
.
.
.
.