Sở Xây dựng phát hành 2 bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh

Thứ Sáu, 15/02/2019, 23:01 [GMT+7]
.
.

Theo Sở Xây dựng, tới đây đơn vị sẽ tổ chức in ấn, phát hành gửi tặng 2 bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Xay dung
Các công trình xây dựng sẽ có bộ đơn giá để thực hiện.

2 bộ đơn giá này được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 5400/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 về việc “Công bố bộ đơn giá xây dựng công trình phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”; Quyết định số 5566/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 về việc “Công bố bộ đơn giá xây dựng công trình phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”.

Việc in ấn, phát hành, gửi tặng 2 bộ đơn giá xây dựng, góp phần giúp cho các cơ quan, đơn vị tham gia hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, đầu tư, thi công xây dựng có bảng số liệu chuẩn xác trong quá trình sử dụng cho công tác chuyên môn.

Sở Xây dựng đề nghị các tổ chức, cá nhân nếu có nhu cầu gửi văn bản về Sở trước ngày 25/2 để đăng ký.

Mạnh Trường

 

.
.
.
.
.
.
.
.