Lan tỏa xây dựng thôn đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ Bảy, 16/02/2019, 09:09 [GMT+7]
.
.

Thực hiện tiêu chí về xây dựng thôn đạt chuẩn, vườn đạt chuẩn NTM (thôn kiểu mẫu, vườn kiểu mẫu), huyện Hải Hà đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, từ đó đã tạo khí thế thi đua lao động sản xuất sôi nổi, lan tỏa trong toàn huyện.

Thôn đạt chuẩn, vườn đạt chuẩn nông thôn mới tại xã Quảng Minh đã thu hút đông đảo các bạn trẻ đến tham quan, du lịch.
Thôn đạt chuẩn, vườn đạt chuẩn NTM tại xã Quảng Minh đã thu hút đông đảo du khách đến tham quan, du lịch.

Triển khai chương trình, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện đã giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cho các xã, đồng thời khảo sát, lên phương án hỗ trợ kinh phí và quy hoạch theo vùng sản xuất phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của từng địa phương. Đặc biệt, huyện đã chỉ đạo các thôn, khu dân cư thực hiện chương trình tổ chức họp bàn, lấy ý kiến nhân dân và thống nhất cách làm sao cho sáng tạo, hiệu quả vừa tạo mỹ quan vùng nông thôn, vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Hiện nay, huyện Hải Hà có 51/106 thôn, bản đang triển khai xây dựng thôn đạt chuẩn NTM, trong đó: Năm 2017 triển khai tại 16 thôn, năm 2018 triển khai tại 35 thôn, bản. Trong 2 năm qua, các thôn, bản đã tập trung triển khai các công trình như trồng cây, hoa, cạp lề đường, chỉnh trang nhà văn hóa, thắp sáng đường quê. Đến nay, toàn huyện đã trồng được gần 230.000 cây xanh các loại (mít, sấu, phi lao, xà cừ...); xây dựng, chỉnh trang 18 cổng chào thôn, bản; cải tạo, chỉnh trang 42 nhà văn hóa thôn; thắp sáng 171,7km đường trục thôn với 4.508 bóng, chiếu sáng được 79/106 thôn, bản. 

Theo đánh giá sơ bộ, đến nay toàn huyện đã có 20 thôn đạt chuẩn NTM. Bình quân 16 thôn xây dựng năm 2017 đạt 7,9/11 tiêu chí, 49,3/56 chỉ tiêu, tăng 1,9 tiêu chí và 2,6 chỉ tiêu so với năm 2017. Đối với 35 thôn triển khai năm 2018, bình quân đạt 7,1/11 tiêu chí, 45,6/56 chỉ tiêu, tăng 3,1 tiêu chí, 14,2 chỉ tiêu so với 6 tháng đầu năm 2018.

Vườn đạt chuẩn nông thôn mới của gia đình anh Dương Hữu Trung, thôn Hải Đông, xã Quảng Thành cho hiệu quả kinh tế cao.
Vườn đạt chuẩn NTM của gia đình anh Dương Hữu Trung, thôn Hải Đông, xã Quảng Thành, cho hiệu quả kinh tế cao.

Hiện nay, huyện đang triển khai thực hiện 240 vườn đạt chuẩn NTM. Để thực hiện thành công mô hình vườn đạt chuẩn NTM, các xã đã tổ chức họp với người dân, thống nhất về quy hoạch và phê duyệt quy hoạch 240 vườn đạt chuẩn NTM. Tính đến thời điểm này, Hải Hà đã có 185/240 vườn được thiết kế, quy hoạch vườn mẫu. Việc hộ dân đăng ký xây dựng vườn đạt chuẩn NTM chủ yếu dựa trên nền tảng các vườn có sẵn, trên cơ sở đó tiếp tục vận động hộ dân đầu tư thực hiện thêm một số nội dung tại vườn với tổng kinh phí trên 22,75 tỷ đồng. 

Hiện nay huyện Hải Hà đang triển khai xây dựng 240 vườn
Hiện nay huyện Hải Hà đang triển khai xây dựng 240 vườn đạt chuẩn NTM.

Ông Nguyễn Tiến Đức, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Hải Hà, cho biết: Xác định Chương trình xây dựng NTM là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và người dân là chủ thể, trong những năm qua, huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ xây dựng NTM, trong đó có nhiệm vụ xây dựng thôn đạt chuẩn, vườn đạt chuẩn NTM. Huyện đã thành lập Tổ tư vấn, hỗ trợ xây dựng điểm 4 thôn đạt chuẩn NTM tại 2 xã. Các xã phân công các ngành, đoàn thể phụ trách từng thôn, vườn tại địa bàn; thành lập các ban chỉ đạo hoặc tổ tư vấn chỉ đạo, triển khai xây dựng thôn chuẩn, vườn chuẩn NTM cho từng thôn. Hiện nay, huyện đang tiếp tục chỉ đạo triển khai xây dựng 51 mô hình thôn đạt chuẩn, 240 vườn đạt chuẩn NTM đã triển khai xây dựng năm 2017-2018 và phấn đấu năm 2019, triển khai thêm 20 thôn xây dựng thôn đạt chuẩn NTM, 100 vườn xây dựng vườn đạt chuẩn NTM.

Quế Ninh

.
.
.
.
.
.
.
.