Đầm Hà: Hiệu quả công trình cấp nước nông thôn

Thứ Hai, 25/02/2019, 15:49 [GMT+7]
.
.

Những năm qua, huyện Đầm Hà quan tâm đầu tư, xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn và có nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các công trình, góp phần cải thiện đời sống nhân dân.

Công trình nhà máy
Công trình cấp nước sinh hoạt xã Dực Yên, huyện Đầm Hà, được đầu tư từ năm 2010, công suất thiết kế 1.320m3/ngày đêm.

Theo báo cáo của UBND huyện Đầm Hà, tính đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh trên địa bàn huyện đạt 100%, tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt 16%. Để người dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nước sạch, từ năm 2007 đến nay, huyện Đầm Hà xây dựng 10 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn với tổng công suất thiết kế 5.520m3/ngày đêm, cấp nước sinh hoạt cho 4.498 hộ dân, tổng kinh phí đầu tư 82,346 tỷ đồng. Hiện nay, trên địa bàn huyện Đầm Hà có 4 công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung công suất trên 500m3/ngày đêm, trong đó có 3 công trình do Trung tâm Thủy lợi - Giao thông và Môi trường huyện quản lý, 1 công trình cấp nước tập trung tại xã Tân Bình do Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn, Sở NN&PTNT quản lý.

Người dân thôn An Lợi, xã Quảng Lợi
Người dân thôn An Lợi, xã Quảng Lợi, huyện Đầm Hà, đã thực hiện đấu nối, sử dụng nước sạch từ tháng 12/2018.

Ông Hoàng Văn Ninh, Giám đốc Trung tâm Thủy lợi - Giao thông và Môi trường huyện Đầm Hà, cho biết: Hiện nay, Trung tâm đang quản lý 3 công trình cấp nước sạch nông thôn với tổng công suất 3.260 m3/ngày đêm. Tổng chiều dài các tuyến ống từ nhà máy đến khu dân cư gần 75km, 3 công trình, gồm: Công trình cấp nước sinh hoạt xã Đầm Hà được đầu tư từ năm 2009 sử dụng hình thức bơm dẫn nước mặt tại kênh Đầm Hà Động để cấp nước sinh hoạt, công suất thiết kế 1.440m3/ngày đêm, tổng mức đầu tư 9,757 tỷ đồng; công trình cấp nước sinh hoạt xã Dực Yên được đầu tư từ năm 2010, sử dụng hình thức bơm dẫn nước mặt tại kênh Đầm Hà Động để cấp nước sinh hoạt, công suất thiết kế 1.320m3/ngày đêm, tổng mức đầu tư  24,912 tỷ đồng; công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn xã Quảng Lợi được đầu tư năm 2010, sử dụng hình thức bơm dẫn nước mặt tại hồ chứa nước Đầm Hà Động để cấp nước sinh hoạt, công suất thiết kế 1.440m3/ngày đêm, tổng mức đầu tư trên 12,025 tỷ đồng.

Trong năm 2018, Trung tâm đã cấp đấu nối thêm 33 hộ dân có nhu cầu sử dụng nước sạch, nâng tổng số khách hàng hợp đồng sử dụng nước sạch đến thời điểm hiện tại là 666 hộ, lượng nước sạch tiêu thụ năm 2018 đạt trên 86.000m3. Hiện nay, Trung tâm cũng đang chuẩn bị đấu nối cho 220 hộ dân có nhu cầu sử dụng nước sạch, nâng tổng số khách hàng sử dụng nước sạch đạt 886 hộ.

Hơn 1.000 mét đường ống
 Dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt từ hồ Đầm Hà Động cho 6 xã, thị trấn của huyện Đầm Hà đã được lắp đặt, đạt 17,6% khối lượng dự án.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Đầm Hà có 6 công trình cấp nước sinh hoạt tự chảy công suất dưới 500m3/ngày đêm, do UBND các xã quản lý, vận hành, bao gồm: Công trình cấp nước sinh hoạt Làng Ngang, xã Quảng An, công suất 150m3/ngày đêm, đang cấp nước sinh hoạt cho 95 hộ dân; công trình cấp nước sinh hoạt Tán Trúc Tùng, xã Quảng An, tổng mức đầu tư  503,79 triệu đồng, cấp nước sinh hoạt cho 20 hộ dân; công trình cấp nước sinh hoạt thôn Nà Pá, xã Quảng An, công suất thiết kế 60m3/ngày đêm, cấp nước sinh hoạt cho 40 hộ dân; công trình cấp nước tự chảy bản Lý Khoái, xã Quảng Lâm, công suất thiết kế 150m3/ngày đêm, cấp nước sinh hoạt cho 40 hộ dân; công trình cấp nước tự chảy Bình Hồ, xã Quảng Lâm, công suất thiết kế 60m3/ngày đêm, cấp nước sinh hoạt cho 26 hộ dân; công trình cấp nước tự chảy Siềng Lống, xã Quảng Lâm, công suất thiết kế 200m3/ngày đêm, cấp nước sinh hoạt cho 25 hộ dân. Các công trình cấp nước sinh hoạt tự chảy trên địa bàn huyện đều không thu phí sử dụng nước đối với người dân.

Để nâng cao hiệu quả các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn, tháng 12/2018, huyện Đầm Hà đã bàn giao, đưa vào sử dụng công trình cấp nước sinh hoạt cho 237 hộ dân thôn An Lợi, An Bình, xã Quảng Lợi với tổng mức đầu tư hơn 3,7 tỷ đồng. Cùng với đó, từ tháng 12/2018, huyện Đầm Hà đã triển khai dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống cấp nước sinh hoạt từ hồ Đầm Hà Động cho 6 xã, thị trấn trên địa bàn huyện với tổng mức đầu tư hơn 31,7 tỷ đồng cấp nước thô về hồ chứa nước của 3 nhà máy nước sạch trên địa bàn, nhằm từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, sức khỏe của người dân, đảm bảo mục tiêu 100% dân cư nông thôn sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn quốc gia với số lượng ít nhất 120 lít/người/ngày của Chính phủ đã đưa ra trong Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2025.

Hữu Việt

.
.
.
.
.
.
.
.