Ba Chẽ: Quyết tâm cải thiện thứ hạng DDCI

Thứ Tư, 20/02/2019, 07:06 [GMT+7]
.
.

Năm 2018, chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) của Ba Chẽ có nhiều khởi sắc. Tổng số điểm của huyện đạt 63,96 điểm (tăng 6 điểm so với năm 2017), thứ hạng của huyện tăng thêm 1 bậc (từ thứ 11 tăng lên thứ 10). Để tiếp tục cải thiện và nâng cao thứ hạng DDCI, huyện Ba Chẽ đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp...

Tin liên quan

22
Lãnh đạo huyện Ba Chẽ bàn với các doanh nghiệp, HTX triển khai dự án phát triển cây dược liệu.

Nhằm cải thiện thứ hạng DDCI trong năm 2019, huyện Ba Chẽ sẽ tập trung nâng cao chất lượng điều hành của bộ máy chính quyền các cấp. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn, thuận lợi; tạo động lực thu hút các nhà đầu tư vào các lĩnh vực phát triển sản xuất, cụm công nghiệp Nam Sơn, qua đó tạo bước đột phá phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

Cụ thể hóa mục tiêu nâng cao chất lượng điều hành bộ máy chính quyền các cấp hằng năm, huyện Ba Chẽ đều chủ động khảo sát, đánh giá, rà soát thực trạng đội ngũ cán bộ; làm tốt công tác quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng và sắp xếp, sử dụng, bố trí cán bộ phù hợp theo các chức danh, vị trí đảm nhiệm. Bên cạnh đó, huyện còn tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính không để cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp khi giải quyết các thủ tục hành chính.

Để cải cách thủ tục hành chính đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và người dân hiện nay, huyện Ba Chẽ đang tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục, thực hiện đủ 4 bước “tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả” tại Trung tâm Hành chính công huyện. Bên cạnh đó, huyện còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đến nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân; đa dạng kênh thông tin công khai, minh bạch thủ tục hành chính, quy trình, quy định để doanh nghiệp, cá nhân tiếp cận dễ dàng.

Tính riêng từ ngày 15/12/2018 đến 14/1/2019, Trung tâm Hành chính công huyện đã tiếp trên 500 lượt công dân, tiếp nhận và giải quyết 905 hồ sơ của tổ chức, cá nhân. Trong đó đã giải quyết được 774 hồ sơ; đang giải quyết 131 hồ sơ. Số hồ sơ giải quyết đúng hạn là 768/774 (đạt 99,2%).

22
Mọi thông tin, chính sách ưu đãi khi đầu tư vào huyện đều được công khai trên các phương tiện truyền thông.

Trong 8 chỉ số thành phần đánh giá DDCI năm 2018, Ba Chẽ là đơn vị thuộc nhóm dẫn đầu chỉ số cạnh trạnh bình đẳng. Phát huy kết quả này trong năm 2019, huyện sẽ tiếp tục công khai các quy hoạch, cơ chế chính sách theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ tiếp cận nhưng đầy đủ thông tin nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn huyện. Đặc biệt, 100% ý kiến, đề xuất của doanh nghiệp gửi đến những cơ quan nhà nước bằng văn bản thuộc thẩm quyền của huyện giải quyết được trả lời bằng văn bản trong thời gian quy định, trong đó trả lời rõ được hay không được của tổ chức, cá nhân đề xuất và phải giải trình lý do đầy đủ.

Hiện nay, huyện Ba Chẽ đang xúc tiến kêu gọi nhiều nhà đầu tư các dự án trọng điểm như: Dự án khu công nghiệp Nam Sơn; dự án đầu tư nhà máy sản xuất chế biến lâm sản, nông sản và dược liệu; dự án trồng tập trung cây trà hoa vàng; dự án đầu tư kinh doanh quản lý chợ trung tâm huyện... Để tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư, huyện sẽ linh hoạt sáng tạo các biện pháp hỗ trợ thiết thực cho nhà đầu tư, doanh nghiệp như: GPMB, hỗ trợ thuế thuê đất, mặt nước... Ngoài ra, xây dựng chương trình hỗ trợ doanh nghiệp về pháp lý, thông tin thị trường, chiến lược kinh doanh, đào tạo lao động, xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu sản phẩm. Bên cạnh đó, định kỳ huyện còn tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp mang lại sự hài lòng, tin tưởng nhất cho các doanh nghiệp đầu tư vào huyện.

Phạm Tăng

.
.
.
.
.
.
.
.