Hải Hà: Triển khai nhiệm vụ KT-XH năm 2019

"Chủ động và bứt phá với khát vọng vươn lên"

Thứ Năm, 31/01/2019, 08:26 [GMT+7]
.
.

Năm 2019 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để hoàn thành mục tiêu đến năm 2020, Hải Hà trở thành huyện công nghiệp trọng điểm, là trung tâm kinh tế mang tính liên kết và hỗ trợ phát triển trong chuỗi hành lang kinh tế ven biển, với cơ cấu kinh tế công nghiệp - thương mại, dịch vụ - nông nghiệp. Với đà tăng trưởng cao trong năm 2018 là tiền đề cho Hải Hà bứt phá cũng như động lực mới cho năm 2019.

Phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hải Hà.

- Nhìn lại kết quả năm 2018, Hải Hà có 17/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đồng chí đánh giá như thế nào về những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2018?

+ Năm 2018, cấp ủy, chính quyền huyện Hải Hà đã tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ với tinh thần quyết liệt, linh hoạt, xử lý tốt các vấn đề nảy sinh; tăng cường kiểm tra, giám sát, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và nhân dân. Từ đó đã đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục phát triển với tốc độ cao (31,95%); cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng phát triển bền vững: Tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông - lâm - ngư nghiệp. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, công tác xúc tiến đầu tư có nhiều bước tiến tích cực, nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm đầu tư vào địa bàn. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 10.315 tỷ đồng.

Sản xuất khăn mặt, khăn tắm tại Công ty TNHH Đại Đông Việt Nam (KCN Cảng biển Hải Hà)
Sản xuất khăn mặt, khăn tắm tại Công ty TNHH Đại Đông Việt Nam (KCN Cảng biển Hải Hà).

Chủ đề công tác năm 2018 về nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên, phát triển du lịch được huyện Hải Hà triển khai tích cực và rõ nét, từ đó nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ môi trường, phát triển du lịch có nhiều khởi sắc. Chương trình xây dựng NTM: 3/2 xã đạt chuẩn NTM; 6 thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn trước 1 năm. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính được triển khai tích cực, hiệu quả; sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước được cải thiện rõ rệt; chỉ số cải cách hành chính của huyện đứng thứ 5/14 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. An sinh xã hội được đặc biệt quan tâm, đời sống nhân dân được cải thiện; toàn huyện còn 899 hộ cận nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm từ 6,55% xuống còn 5,06%. Có 2.347 lao động được giải quyết việc làm, tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn huyện đạt 56,4%.

Chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, toàn diện. Tỷ lệ học sinh trong độ tuổi tham gia lớp học và hoàn thành chương trình học đạt trên 98%; 38/47 trường trên địa bàn đạt chuẩn. Công tác y tế, khám, chữa bệnh cho nhân dân được quan tâm: Trung tâm Y tế huyện được đầu tư xây mới, đảm bảo đủ cơ sở vật chất phục vụ nhân dân. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; hoạt động đối ngoại được mở rộng và tăng cường...

- Trong năm 2019 này, Hải Hà có những thuận lợi và thách thức gì trong phát triển kinh tế - xã hội, thưa đồng chí?

+ Những kết quả nói trên của huyện Hải Hà chính là thuận lợi cơ bản, là lực đẩy quan trọng cho năm 2019 chủ động và bứt phá với khát vọng vươn lên. Huyện bám sát chủ đề năm của tỉnh để xây dựng chủ đề năm của huyện, đó là: “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ; tập trung xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn và toàn diện”.

Hướng đến xây dựng NTM đạt chuẩn, Hải hà gắn xây dựng NTM vwois du lịch trải nghiệm. Ảnh khách du lịch tham quan đồi chè xã Quảng Long.
Hướng đến xây dựng NTM đạt chuẩn, Hải Hà gắn xây dựng NTM với du lịch trải nghiệm. Trong ảnh: Du khách tham quan đồi chè xã Quảng Long.

Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng một số dự án, công trình, cơ sở hạ tầng trọng điểm sẽ phát huy sức mạnh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nguồn lực đầu tư, cùng với sự tích cực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân sẽ tạo ra thế và lực mới, những nhân tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn còn nhiều khó khăn, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh trên thị trường còn thấp. Thu ngân sách, nhất là phí hạ tầng cửa khẩu, thu tiền đất dự báo vẫn gặp nhiều khó khăn; chất lượng nguồn nhân lực còn nhiều vấn đề bất cập. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực: Đất đai, bãi triều, mặt nước, xây dựng, tài nguyên khoáng sản, môi trường,... còn nhiều tồn tại, hạn chế, yếu kém. Tình hình an ninh, trật tự, tệ nạn xã hội tại một số địa bàn diễn biến phức tạp hơn; dịch bệnh, thiên tai và biến đổi khí hậu vẫn diễn biến khó lường...

- Vậy huyện đã đề ra những giải pháp cụ thể gì để thực hiện thành công các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019?

+ Phải khẳng định năm 2019 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2015-2020). Đây cũng là năm quyết định để hoàn thành mục tiêu đến năm 2020, Hải Hà trở thành huyện công nghiệp trọng điểm, là trung tâm kinh tế mang tính liên kết và hỗ trợ phát triển trong chuỗi hành lang kinh tế ven biển với cơ cấu kinh tế công nghiệp - thương mại, dịch vụ - nông nghiệp. Chính vì vậy Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện Hải Hà khóa IV (cuối năm 2018) đã đề ra 11 giải pháp trọng tâm nhằm hướng đến mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, tiếp tục phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng cao tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Đẩy mạnh thực hiện đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào hoạt động sản xuất.

Hoạt động XNK qua Bắc Phong Sinh giảm sút so với cùng kỳ năm 2017.
Hoạt động XNK qua Cửa khẩu Bắc Phong Sinh góp phần tăng trưởng dịch vụ thương mại trên địa bàn huyện. Trong ảnh: Bốc xếp hàng hóa xuất khẩu tại Bắc Phong Sinh.

Đặc biệt, trong việc thực hiện chủ đề năm 2019, huyện tập trung nghiên cứu phát triển đồng bộ các loại hình dịch vụ theo 3 nhóm: Dịch vụ sản xuất (giao thông vận tải, tài chính, tín dụng, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản...); dịch vụ tiêu dùng (thương mại, du lịch...); dịch vụ công (KHCN, giáo dục, y tế, bảo hiểm bắt buộc...). Ưu tiên khuyến khích, hỗ trợ phát triển các dịch vụ: Thương mại nội địa, kinh tế biên mậu - xuất, nhập khẩu; phát triển du lịch phù hợp với lợi thế của từng địa phương và các loại hình dịch vụ đã và đang phát huy tốt như: Tài chính, tín dụng; bưu chính, viễn thông, dịch vụ công...

Về tập trung hoàn thành và nâng cao chất lượng nông thôn mới: Ưu tiên bố trí các nguồn lực (đặc biệt là huy động đóng góp xã hội hóa), bố trí xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn, đáp ứng các tiêu chí về xã đạt chuẩn nông thôn mới, thôn mẫu, vườn mẫu theo quy định. Phấn đấu năm 2019 huyện có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Quảng Thắng, Quảng Điền, Quảng Phong); các xã còn lại đều nâng cao chất lượng tiêu chí, nội dung theo quy chuẩn mới của Trung ương và của tỉnh. Phấn đấu 6 xã: Quảng Thành, Quảng Minh, Quảng Chính, Phú Hải, Quảng Trung, Quảng Long đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

- Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Thái Cảnh (Thực hiện)

.
.
.
.
.
.
.
.