Quảng Yên tăng cường PCCC rừng mùa hanh khô

Thứ Ba, 06/11/2018, 08:18 [GMT+7]
.
.

UBND TX Quảng Yên vừa ban hành Công văn số 2497/UBND-KL về việc tăng cường công tác PCCC rừng mùa hanh khô 2018 – 2019 trên địa bàn thị xã.

Theo đó, UBND TX Quảng Yên yêu cầu các phường, xã, chủ rừng kiện toàn ban chỉ đạo PCCCR, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; xây dựng, thực hiện phương án PCCCR của đơn vị; thành lập, duy trì hoạt động hiệu quả các tổ, đội PCCCR; thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về công tác PCCCR; tuyên truyền Luật Lâm nghiệp trong cộng đồng dân cư thôn, khu...

a
Quảng Yên tăng cường PCCC rừng mùa hanh khô.

Cùng với đó, quan tâm công tác phòng cháy, thực hiện tốt công tác phát dọn thực bì; kiểm tra, bảo dưỡng các trang thiết bị chữa cháy đảm bảo hoạt động khi có cháy rừng xảy ra; thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo sớm của Cục Kiểm lâm để kiểm tra, phát hiện sớm cháy rừng; phân công lực lượng trực canh gác PCCCR 24/24 giờ, đặc biệt là khu vực rừng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy cao; thực hiện tốt công tác phối hợp với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn để thực hiện nhiệm vụ PCCCR. Khi xảy ra cháy rừng trên địa bàn quản lý, chủ động báo lực lượng chữa cháy kịp thời.

Hải Bình

.
.
.
.
.
.
.
.