TX Quảng Yên: Tăng tốc thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH

Thứ Năm, 11/10/2018, 08:00 [GMT+7]
.
.

9 tháng năm 2018, KT-XH của TX Quảng Yên tiếp tục tăng trưởng khá, các chỉ tiêu cơ bản hoàn thành vượt mức kế hoạch đã đề ra. Bước vào quý IV/2018 - giai đoạn nước rút để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đặt ra, các ngành, địa phương của TX Quảng Yên đang khẩn trương rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, khắc phục khó khăn để đẩy mạnh chỉ số tăng trưởng trên tất cả các ngành, lĩnh vực.

Bứt phát trên nhiều lĩnh vực

Lãnh đạo TX Quảng Yên kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường tỉnh 331B đoạn qua địa bàn xã Tiền An
Lãnh đạo TX Quảng Yên kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường tỉnh 331B đoạn qua xã Tiền An.

Theo báo cáo của UBND TX Quảng Yên, tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương 9 tháng đầu năm tăng khá cao so với cùng kỳ những năm gần đây. Cụ thể, giá trị tổng sản phẩm đạt 9.321,7 tỷ đồng, đạt 72,1% kế hoạch và tăng 15% so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị sản xuất ngành công nghiệp và xây dựng đạt 5.873,1 tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ, chiếm 63% giá trị tổng sản phẩm; giá trị ngành nông nghiệp đạt 1.506,2 tỷ đồng, chiếm 16% giá trị tổng sản phẩm. Tổng thu ngân sách nhà nước trong 9 tháng đạt 309,9 tỷ đồng, bằng 115,9% dự toán đầu năm, tăng 57,5% so với cùng kỳ.

Về công tác xây dựng cơ bản, đến nay thị xã đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng 7/11 công trình chuyển tiếp năm 2017. Một số dự án trọng điểm trong năm 2018 đã và đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, như: Dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường tỉnh 331B, tuyến đường tỉnh 338, hệ thống điện chiếu sáng tuyến Quốc lộ 18 (đoạn qua phường Minh Thành)... Cùng với đó, môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quy hoạch, đất đai, tài nguyên và môi trường gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2018 của tỉnh “Về bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên” được các ngành, địa phương, đơn vị quan tâm triển khai và đạt hiệu quả tích cực. Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm, thực hiện tốt, chính sách an sinh xã hội được đặc biệt quan tâm, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện; chất lượng y tế, giáo dục và đào tạo được nâng lên; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phòng chống dịch bệnh được quan tâm thực hiện tốt…

Đồng chí Vũ Ngân Hà, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch TX Quảng Yên, cho biết: Để đạt được kết quả trên, ngay từ những tháng đầu năm cấp ủy, chính quyền TX Quảng Yên đã quan tâm chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển KT-XH. Trong đó, thị xã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn; lấy kết quả thực hiện chỉ tiêu thu ngân sách là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các đơn vị, địa phương. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thị ủy, UBND thị xã và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, 9 tháng đầu năm 2018, cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân thị xã đã chủ động triển khai các giải pháp thực hiện đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, đã tạo động lực, phát huy tốt sức mạnh của toàn xã hội tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH và đạt được nhiều kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Quyết liệt trong thực hiện các nhiệm vụ

Cán bộ Trung tâm HCC TX Quảng Yên giải quyết TTHC cho người dân
Cán bộ Trung tâm Hành chính công TX Quảng Yên giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Mặc dù đã đạt nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên, theo đánh giá của các ngành chức năng địa phương, tình hình phát triển KT-XH của thị xã vẫn còn tồn tại những yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng. Nổi bật, tiến độ triển khai một số dự án còn chậm so với yêu cầu, diễn biến thời tiết, dịch bệnh bất thường đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống nhân dân, tình hình an ninh trật tự, đơn thư khiếu nại tố cáo, khiếu kiện đông người còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp… 

Để hoàn thành nhiệm vụ quý IV/2018 và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trong năm 2018 đề ra, hiện UBND thị xã đã chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tập trung đánh giá về tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong phát triển KT-XH năm 2018. Trên cơ sở đó, kịp thời tăng cường các giải pháp trong thực hiện các chỉ tiêu còn khó khăn, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Theo đó, TX Quảng Yên xác định cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2018 của tỉnh về “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”. Đặc biệt là đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược. Trong đó, tiếp tục tập trung huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ với một số công trình mang tính động lực, nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công (PAPI), đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp... Cùng với đó, thị xã cũng chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị tăng cường nắm bắt tình hình dư luận để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong nhân dân, nhất là những vấn đề nhạy cảm, phức tạp…

Nổi bật, tại cuộc họp giao ban công tác thu ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 vừa qua, đồng chí Trần Đức Thắng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX Quảng Yên đã đề nghị cấp ủy, chính quyền và mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn cần tiếp tục đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. 

Đồng chí Chủ tịch UBND thị xã cũng yêu cầu các xã, phường, phòng, ban, đơn vị của thị xã, thời gian tới, cần quyết liệt thực hiện phương án thu, chi ngân sách để đảm bảo cân đối thu - chi. Về lĩnh vực xây dựng cơ bản, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu, các cơ quan chuyên môn, tập trung làm tốt công tác GPMB phục vụ các công trình, dự án; thường xuyên đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đã khởi công xây dựng, đặc biệt là 2 tuyến đường tỉnh 331B và 338. Các ngành, các địa phương tập trung rà soát các chỉ tiêu còn thiếu, còn yếu trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Qua đó, tiếp tục tạo bước chuyển mới trong việc chỉnh trang đô thị, tạo diện mạo các vùng nông thôn mới khang trang, sạch đẹp... 

Tin tưởng rằng, với sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự vào cuộc tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn, năm 2018, Quảng Yên sẽ gặt hái được nhiều thành công. Qua đó, tạo tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tiếp theo. 

Nguyễn Chiến

.
.
.
.
.
.
.
.