Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu nhãn hiệu "Hoa và cây cảnh Đông Triều"

Thứ Sáu, 12/10/2018, 08:48 [GMT+7]
.
.

UBND tỉnh vừa có Quyết định 4004/QĐ – UBND cho phép UBND TX Đông Triều sử dụng tên địa danh “Đông Triều” để đăng ký bảo hộ quyền sở hữu nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm “Hoa và Cây cảnh Đông Triều”.

f
Diện tích hoa và cây cảnh của Đông Triều hiện đạt khoảng 300ha.

UBND tỉnh giao UBND TX Đông Triều có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm “Hoa và cây cảnh Đông Triều” theo quy định hiện hành; tổ chức quản lý, phát triển nhãn hiệu đảm bảo phát huy giá trị thương hiệu đã đăng ký.

UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra UBND TX Đông Triều trong việc sử dụng, quản lý, khai thác, phát triển nhãn hiệu theo quy định hiện hành.

Theo thông tin từ Phòng Kinh tế TX Đông Triều, diện tích trồng hoa và cây cảnh của địa phương hiện đạt khoảng 300ha, tập trung chủ yếu tại các xã Bình Khê, Việt Dân, Hồng Phong, Bình Dương, An Sinh, Nguyễn Huệ...

Hiện nay, thị xã có 4 sản phẩm nông nghiệp đã được công nhận nhãn hiệu tập thể, đó là Cam Canh Đông Triều, Vải thiều Đông Triều, Nếp cái hoa vàng Đông Triều và Na dai Đông Triều.

Phan Hằng

.
.
.
.
.
.
.
.