Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long:

Dứt khoát hoàn thành chỉ tiêu các chương trình MTQG và Đề án 196 đặt ra năm 2018

Thứ Tư, 17/10/2018, 15:05 [GMT+7]
.
.

Ngày 17/10, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và Đề án 196 (đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn) 9 tháng năm 2018. Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Dự họp có đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long chủ trì cuộc họp.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo tổng hợp của Sở KH&ĐT, thực hiện các chương trình MTQG, tỉnh đặt kế hoạch giao năm 2018 phấn đấu có thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới; các địa phương đăng ký thực hiện thêm 10 xã, nâng tổng số xã phấn đấu đạt chuẩn năm nay trên địa bàn toàn tỉnh lên 22 xã. Hiện còn 7 xã có các chỉ tiêu khó hoàn thành, ảnh hưởng lớn đến khả năng đạt chuẩn vào cuối năm 2018. Đến hết quý II/2018 toàn tỉnh đã có 50/111 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 45%), tăng 15 xã so với năm 2017. Bình quân các xã đạt 15,27/20 tiêu chí và 44,13/53 chỉ tiêu (tăng bình quân 0,3 tiêu chí và 1,3 chỉ tiêu so với năm 2017).

Đối với tình hình thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững (Chương trình 135) và Đề án 196, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh triển khai đồng bộ các chế độ, chính sách đối với hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo; triển khai quyết liệt các giải pháp giảm hộ nghèo. Theo đó, tốc độ giảm nghèo của tỉnh trong 9 tháng ước giảm 0,5%. Theo kế hoạch đăng ký thực hiện Chương trình 135 năm 2018, đến thời điểm này, 2 xã đặc biệt khó khăn là Thanh Lân (Ba Chẽ) và Lục Hồn (Bình Liêu) đã hoàn thành 3/3 tiêu chí, 10/11 điều kiện; 22/34 thôn đặc biệt khó khăn hoàn thành 2/2 tiêu chí và 5/5 điều kiện, còn 12 thôn chưa hoàn thành.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ban, ngành và địa phương đã làm rõ những khó khăn, phương án khắc phục để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đăng ký trong thực hiện các chương trình MTQG, Đề án 196 năm 2018.

Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Xuân Ký phát biểu tại cuộc họp.
Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Xuân Ký phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, thời gian qua, các địa phương, đơn vị liên quan đều tích cực vào cuộc trong thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và Đề án 196.

Để hoàn thành tiến độ thực hiện năm 2018, cũng như phấn đấu đến hết năm 2019 sẽ cơ bản hoàn thiện tất cả các chương trình, đề án này, các đồng chí đề nghị các sở, ngành, địa phương cần đặc biệt quan tâm đến những nội dung, như: Tập trung phát triển sản xuất phải theo hướng hàng hóa và phải phát triển các mô hình phù hợp với thực tiễn từng địa bàn. Đối với công tác giảm nghèo, cần tiếp tục tập trung nâng cao ý thức cho người dân, để người dân vào cuộc tích cực hơn. Rà soát, đánh giá rõ đối tượng thuộc các chương trình để thực hiện các giải pháp hỗ trợ phù hợp. Lưu ý sự tham gia sâu sát của chính quyền địa phương, đặc biệt là cấp xã, thôn. Nâng cao chất lượng dịch vụ công tại các xã, thôn nghèo...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long phát biểu chỉ đạo.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long phát biểu chỉ đạo.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long khẳng định: Tỉnh đặt quyết tâm rất cao và dành nguồn lực lớn trong thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và Đề án 196.

Đồng chí cũng đã chỉ ra trong thực hiện các chương trình, đề án trên, bên cạnh những địa phương vào cuộc quyết liệt, còn một số địa phương chưa có nhiều chuyển biến, giải pháp mới, vẫn chủ yếu trông chờ vào các nguồn lực từ tỉnh. Việc đào tạo lao động làm việc trong KCN tại các địa phương chưa đạt yêu cầu. Công tác điều hành chỉ đạo, giải ngân vốn hỗ trợ ở nhiều địa phương còn lúng túng; việc thông tin, tuyên truyền đến người dân chưa đạt yêu cầu đặt ra...

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Dứt khoát phải hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và Đề án 196 đã đặt ra trong năm 2018. Cụ thể là: Thêm 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tối thiểu đưa 2 xã, 34 thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,7% so với năm 2017.

Để hoàn thành mục tiêu này, trong những tháng cuối năm, các sở, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện chỉ đạo tại Kết luận số 158 của UBND tỉnh ngày 27/7/2018 về các mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện các chương trình MTQG và Đề án 196 trong 6 tháng cuối năm 2018.

Cần quyết liệt hơn trong công tác chỉ đạo, điều hành thường xuyên, đặc biệt là cấp xã, thôn. Việc sử dụng các nguồn lực hỗ trợ từ các chương trình phải công khai, minh bạch, đảm bảo đúng theo kế hoạch, chỉ đạo. Cần rà soát lại tất cả các tiêu chí thực hiện để có phương án dồn lực giải quyết. Đồng thời, tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát, đánh giá, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ trong các hoạt động giảm nghèo; kiên quyết không chạy theo thành tích, tránh phô trương, hình thức. Đẩy mạnh công tác giải ngân vốn các chương trình, đề án năm 2018. Địa phương nào không hoàn thành sẽ điều chuyển sang địa phương khác thực hiện tích cực hơn; tỉnh sẽ nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm các địa phương nếu không hoàn thành những nội dung này.

Tiếp tục tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn ngân hàng chính sách để phát triển sản xuất; thực hiện tốt việc lồng ghép, huy động các nguồn lực hỗ trợ. Các địa phương phải đặc biệt quan tâm đến vấn đề hỗ trợ người dân phát triển sản xuất hiệu quả, qua đó nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững.

Các ban: Nông thôn mới, Dân tộc, Sở LĐ-TB&XH tăng cường công tác giám sát đến từng thôn, hộ dân để có thông tin phản ánh chính xác, kịp thời đến tỉnh. Tiếp tục tập trung cho công tác thông tin, tuyên truyền về các tập thể, cá nhân làm tốt trong chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo để tạo sức lan tỏa rộng rãi.

Hồng Nhung

.
.
.
.
.
.
.
.