Than Uông Bí tinh gọn bộ máy

Thứ Sáu, 24/08/2018, 07:07 [GMT+7]
.
.

Sau hơn 7 tháng sáp nhập Công ty Than Hồng Thái vào Công ty Than Uông Bí, đến nay bộ máy hoạt động, tổ chức, lực lượng lao động của đơn vị đã được sắp xếp tinh giản, ngày càng gọn nhẹ. Đây là điều kiện thuận lợi giúp Công ty Than Uông Bí nhanh chóng ổn định sản xuất, sớm hoàn thành mục tiêu của năm...

Tin liên quan

22
Để đảm bảo việc làm ổn định cho công nhân, Công ty Than Uông Bí đang mở rộng diện sản xuất tại các khu vực Đồng Vông, mỏ Tràng Bạch. (Ảnh chụp tại mỏ Tràng Bạch do công ty cung cấp)

Xác định việc tái cơ cấu là một chủ trương lớn và là mô hình làm điểm của TKV, vì vậy lãnh đạo Công ty Than Uông Bí đã quán triệt, tổ chức phổ biến, tuyên truyền thông tin tới 100% người lao động để nắm bắt, hiểu rõ, qua đó tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong quá trình triển khai thực hiện.

Cụ thể, ngay sau khi có các quyết định, văn bản hướng dẫn của Tập đoàn về việc sáp nhập Công ty Than Hồng Thái vào Công ty Than Uông Bí, ban lãnh đạo 2 công ty đã họp triển khai thực hiện công tác tiếp nhận bàn giao và đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo, các tiểu ban tiếp nhận bàn giao, phân công nhiệm vụ cụ thể tới các thành viên Ban chỉ đạo tiếp nhận bàn giao.

Ngày 1/1/2018, Công ty Than Hồng Thái - TKV đã chính thức sáp nhập vào Công ty Than Uông Bí - TKV. Sau một thời gian sáp nhập, việc tổ chức, sắp xếp, bố trí lao động đã giữ được ổn định. Tổng số lao động của công ty tại thời điểm 1/1/2018 là 6.336 người (trong đó Than Uông Bí có 3.272 người, Than Hồng Thái có 3.064 người). Tính đến hết tháng 6/2018, số lượng lao động còn 5.848 người, giảm 488 lao động (chủ yếu giảm lao động phụ trợ, gián tiếp). Hiện tại, công ty vẫn giữ nguyên 15 phòng chuyên môn và 1 trạm. Riêng số lượng phân xưởng giảm xuống còn 42 thay vì 48 phân xưởng như trước đây.

Đối với đầu mối ban điều hành của công ty đã giảm 2 phó giám đốc, 6 quản đốc, 33 phó phòng, phó quản đốc và 64 nhân viên. Thực tế, bộ máy và mô hình hoạt động của công ty sau khi sáp nhập đã được sắp xếp tinh gọn, phù hợp với thực tiễn. Việc sáp nhập không chỉ giảm được các đầu mối mà còn giúp công ty nâng trữ lượng tài nguyên, tiết kiệm tối đa quản lý nhân lực và giúp giảm các chi phí quản lý, thuế tài nguyên, phục vụ phụ trợ... Đến nay tất cả các phân xưởng đã hoạt động sản xuất ổn định.

Theo báo cáo của Công ty Than Uông Bí, 6 tháng đầu năm 2018, đơn vị đã sản xuất trên 1,25 triệu tấn than, bằng 50,2% kế hoạch năm; than tiêu thụ hơn 1,39 triệu tấn, đạt gần 60% kế hoạch. Lương bình quân của người lao động đạt 11,3 triệu đồng/người/tháng (riêng thợ lò đạt 15 triệu đồng/người/tháng).

Thợ lò Phan Văn Đạo, Phân xưởng Khai thác 10 cho biết: Anh em công nhân rất đồng tình ủng hộ với cách làm của đơn vị. Về cơ bản, đời sống của thợ lò không bị xáo trộn nhiều sau khi sáp nhập. Không những thế, các điều kiện về việc làm, thu nhập, chăm lo cuộc sống cho người lao động đều được công ty quan tâm thực hiện tốt nên chúng tôi rất yên tâm tập trung làm việc...

22
Sau khi sáp nhập, Công ty Than Uông Bí đã giảm gần 500 lao động (chủ yếu là lao động gián tiếp).

Mặc dù vậy, trong quá trình triển khai tái cơ cấu, sáp nhập giữa 2 công ty cũng gặp những vướng mắc. Do tỷ lệ lao động quản lý và lực lượng lao động phụ trợ chiếm tỷ lệ cao (lần lượt là 11,4% và 26%) nên việc bố trí, sắp xếp việc làm cho người lao động rất khó khăn. Bên cạnh đó, việc quản lý hiện trường sản xuất rộng, điều kiện địa chất, tài nguyên các vỉa phức tạp, gây ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất của công ty.

Ông Nguyễn Bá Trường, Phó Giám đốc Công ty Than Uông Bí, cho biết: Để tháo gỡ những khó khăn, tạo đà duy trì sản xuất ổn định, hiện nay công ty đang tiếp tục tập trung rà soát, kiện toàn từ bộ máy điều hành đến phân xưởng, tổ, đội theo mô hình một cấp thật khách quan, công khai, dân chủ; tăng cường quản trị doanh nghiệp và quản trị chi phí nhằm giảm giá thành sản phẩm, tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận… Đặc biệt, công ty đã mở rộng thêm diện sản xuất khai thác tại các khu vực Đồng Vông, mỏ Tràng Bạch nhằm đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động trong giai đoạn tới.

Phạm Tăng

.
.
.
.
.
.
.
.