Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở: Phát huy vai trò của công đoàn

Thứ Năm, 21/06/2018, 08:03 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, việc triển khai quy chế dân chủ cơ sở của các cấp công đoàn Quảng Ninh có nhiều chuyển biến, góp phần tích cực trong nâng cao chất lượng, hiệu quả, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, thúc đẩy kinh tế - xã hội toàn tỉnh phát triển.

Tin liên quan

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở đã tạo động lực rất lớn xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ở Công ty CP Viglacera Hạ Long. (Ảnh: Dây chuyền sản xuất ngói tại Công ty CP Viglacera Hạ Long)
Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở đã tạo động lực lớn xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ở Công ty CP Viglacera Hạ Long. (Ảnh: Dây chuyền sản xuất ngói tại Công ty CP Viglacera Hạ Long)

Hiện LĐLĐ tỉnh đang quản lý trực tiếp 2.044 công đoàn cơ sở (CĐCS) với 111.322 đoàn viên. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, năm 2017 toàn tỉnh có 100% cơ quan đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC); 86,6% doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức hội nghị NLĐ. Trong 5 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh có 98% đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức hội nghị CBCCVC; 85% doanh nghiệp tổ chức hội nghị NLĐ.

Hằng năm, hội nghị CBCCVC và hội nghị NLĐ cơ bản thực hiện đúng trình tự theo hướng dẫn, tập trung rà soát sửa đổi, bổ sung, xây mới các nội quy, quy chế, quy định nội bộ trên cơ sở tôn trọng ý kiến tham gia của công nhân, viên chức, lao động; nêu những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như quy chế dân chủ cơ sở để có giải pháp thực hiện cho năm tiếp theo.

Đối với hội nghị CBCCVC, có phân công nhiệm vụ cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tập trung cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ nhân viên. Trong đó, Ban Thanh tra nhân dân kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những biểu hiện lãng phí, tiêu cực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng cơ quan, đơn vị, tổ chức công đoàn vững mạnh.

Bên cạnh đó, hội nghị NLĐ chất lượng được nâng lên từng năm, quyền dân chủ của NLĐ được phát huy với nhiều ý kiến, kiến nghị được người sử dụng lao động quan tâm, trả lời công khai, qua đó đã từng bước xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại cơ sở.

Đơn cử là Công ty CP Viglacera Hạ Long (TP Hạ Long), có 2.292 lao động ở 9 công đoàn bộ phận. Thời gian qua, đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, trong đó có việc tổ chức hội nghị NLĐ và tổ đối thoại định kỳ tại nơi làm việc. Ông Phạm Xuân Thản, Phó Chủ tịch Công đoàn công ty, cho biết: Công ty thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở và hội nghị NLĐ được tổ chức hằng năm. Tại đây, lãnh đạo công ty đã thông tin kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh; đồng thời khuyến khích NLĐ phát huy sáng kiến sáng tạo đóng góp hiệu quả cho công ty.

Theo thống kê, năm 2015 công ty đã ghi nhận 49 ý kiến của NLĐ gửi kiến nghị đề xuất; năm 2016 có 17 ý kiến; năm 2017 có 9 ý kiến. Riêng từ đầu năm 2018 đến nay, chỉ có 6 ý kiến kiến nghị của NLĐ gửi qua tổ chức công đoàn. Nội dung chủ yếu liên quan trực tiếp đến điều kiện môi trường làm việc, trang bị bảo hộ lao động, nâng cao mức hưởng độc hại, điều chỉnh thời gian làm việc của NLĐ.

Tất cả các kiến nghị của NLĐ đều được lãnh đạo lắng nghe, giải quyết thấu đáo. Như trước đây, thời gian làm việc của NLĐ trên 8 tiếng, công nhân phải làm 3 ca sản xuất. Do yếu tố công việc nặng nhọc cũng như đề nghị của NLĐ, công ty điều chỉnh thời gian làm việc xuống còn 8 tiếng và 2 ca/ngày. Hiện việc làm, thu nhập cho người lao động công ty đã ổn định, bình quân đạt 9,5 triệu đồng/người/tháng, các cấp công đoàn kịp thời giải quyết những vướng mắc góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định trong doanh nghiệp...

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và TP Hạ Long chứng kiến lễ ký kết Thỏa ước lao động tập thể trên địa bàn TP Hạ Long nhân dịp Tháng công nhân năm 2018.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và TP Hạ Long chứng kiến lễ ký kết thỏa ước lao động tập thể trên địa bàn TP Hạ Long, nhân dịp Tháng Công nhân năm 2018.

Theo số liệu của LĐLĐ tỉnh, đến nay có 86,8% doanh nghiệp đã xây dựng quy chế dân chủ cơ sở; có 72,8% doanh nghiệp xây dựng quy chế tổ chức hội nghị người lao động, quy chế tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc. Cùng với đó, LĐLĐ tỉnh cũng thực hiện chương trình ‘‘Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) trong doanh nghiệp giai đoạn 2013-2018”. Trong đó, chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp tổ chức thương lượng, ký kết mỗi năm đạt từ 75-85 bản TƯLĐTT.

Đến nay, có 911/1.035 (88%) doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tỉnh ký kết TƯLĐTT, trong đó có 421 bản TƯLĐTT có nội dung về bảo đảm bữa ăn ca của NLĐ. Các bản TƯLĐTT được ký kết theo trình tự quy định của pháp luật, xuất phát từ nguyện vọng giữa người sử dụng lao động và NLĐ. Trong đó các CĐCS chủ động dự thảo và đề xuất với người sử dụng lao động thương lượng, ký kết TƯLĐTT tùy vào điều kiện, không nhất thiết phải chờ tới hội nghị NLĐ.

Có thể thấy, để đạt được những kết quả trên, LĐLĐ Quảng Ninh đã phối hợp với các ban, ngành chức năng của tỉnh, tiếp tục quan tâm nắm bắt, giải quyết tốt những kiến nghị, khiếu nại hợp pháp, chính đáng cho NLĐ; thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đồng hành cùng doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động...

Dương Trường

.
.
.
.
.
.
.
.