Tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động kinh doanh tài nguyên cát, sỏi

Thứ Ba, 12/06/2018, 08:23 [GMT+7]
.
.

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 3959/UBND-CN về việc triển khai các giải pháp tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh tài nguyên cát, sỏi trên địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; thường xuyên tiến hành thanh, kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường và quản lý sử dụng đất đối với các cơ sở khai thác cát, sỏi; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên và môi trường tới đông đảo người dân, doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản để cùng giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề mới phát sinh từ cơ sở.

a
Tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động kinh doanh tài nguyên cát, sỏi.

Bên cạnh đó, khuyến khích đầu tư các dự án thử nghiệm nghiền đá cát kết trong đá thải mỏ than để làm cát xây dựng, đá xây dựng hoặc vật liệu cấp phối... nhằm góp phần giảm tải bãi thải mỏ, tránh đất đá trôi lấp, hạn chế ô nhiễm môi trường, sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên; nghiên cứu thau rửa cát nước lợ làm cát xây dựng... nhằm bù đắp lượng cát xây dựng đang thiếu hụt rất lớn.

Ngoài ra, cần nâng cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu địa phương, đơn vị trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, khoáng sản; tăng cường nhân lực của hệ thống quản lý Nhà nước về khoáng sản, đặc biệt là cán bộ quản lý tài nguyên và môi trường cấp huyện, xã; nghiên cứu, đề xuất biên chế cán bộ chuyên trách về khoáng sản và môi trường cấp xã nhằm tăng cường năng lực đối với các địa phương có hoạt động khoáng sản phức tạp.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương và các đơn vị liên quan chủ động xây dựng, thực hiện cơ chế kiểm soát đối với các đơn vị có nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng lớn; yêu cầu chỉ được sử dụng vật liệu có nguồn gốc rõ ràng, phương tiện vận chuyển đúng tải trọng. Cùng với đó, thường xuyên rà soát, kịp thời báo cáo UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản.

Thái Bình

.
.
.
.
.
.
.
.