Điều chỉnh đưa ra khỏi Đề án 196 với 6 xã, 2 thôn từ năm 2018

Thứ Sáu, 29/06/2018, 10:12 [GMT+7]
.
.

UBND tỉnh vừa có Quyết định (số 2299/QĐ-UBND, ngày 22/6/2018) về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Điều 1, Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 17/01/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án nhiệm vụ và giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn (ĐBKK), hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh.

c
Huyện Hải Hà phối hợp với Công ty Texhong Ngân Hà đưa người dân độ tuổi lao động ở các xã, thôn ĐBKK tham quan tìm hiểu sản xuất tại KCN Texhong Hải Hà. Ảnh: Thái Cảnh

Theo đó, điều chỉnh đưa  ra  khỏi  Đề án  từ  năm 2018 đối với  6 xã (Đồng Lâm, Đồng Sơn, huyện Hoành Bồ; Đại Dực, Đại Thành, huyện Tiên Yên; Quảng An, Quảng Lợi, huyện Đầm Hà) và 2 thôn (Khe Mạ, xã Phong Dụ, huyện Tiên Yên; Ngàn Pheo, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu). Kinh phí là 114,667 tỷ đồng ( ngân sách tỉnh 82,479 tỷ đồng; xã hội hóa và đóng góp của người dân 12,645 tỷ đồng; vốn lồng ghép khác 19,543 tỷ đồng).

Đồng thời, bổ sung vào Đề án giai đoạn 2018-2020 với 1 xã (Minh Cầm, huyện Ba Chẽ) và 45 thôn ĐBKK; kinh phí bổ sung 403,788 tỷ đồng (ngân sách tỉnh 364,764 tỷ đồng; xã hội hóa và đóng góp của người dân 8,55 tỷ đồng; vốn lồng ghép khác 30,474 tỷ đồng).

Bổ sung kinh phí 39,433 tỷ đồng (ngân sách tỉnh 37,65 tỷ đồng; vốn lồng ghép khác 1,783 dân tỷ đồng) để hỗ trợ 4 thôn, bản ở 2 xã ĐBKK: Lý Quáng, Quảng Mới/xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà; Co Nhan, Nà Làng/xã Tình Húc, huyện Bình Liêu.

Bổ sung vốn 24,78 tỷ đồng (ngân sách tỉnh 20,38 tỷ đồng; xã hội hóa và đóng góp của người dân 0,312 tỷ đồng; vốn lồng ghép khác 4,088 tỷ đồng) đối với xã mới ra khỏi diện ĐBKK tiếp tục thực hiện các công trình thuộc nhiệm vụ năm 2018-2018 của Đề án 196 chưa được bố trí vốn.

Vân Anh

.
.
.
.
.
.
.
.