Công ty Tuyển than Cửa Ông: Sôi nổi các phong trào thi đua lao động sản xuất

Thứ Sáu, 15/06/2018, 07:48 [GMT+7]
.
.

Trong những năm qua, Công ty Tuyển than Cửa Ông luôn quan tâm, thực hiện có hiệu quả công tác thi đua khen thưởng. Các phong trào thi đua được gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nhiệm vụ chính trị trong đơn vị.

Theo đó, Công ty đã ban hành và áp dụng các văn bản quản lý, điều hành, hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với tình hình thực tế. Việc triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng có nhiều sự đổi mới về nội dung và phương thức tổ chức thực hiện. Qua đó, thúc đẩy các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh trong đơn vị.

1
Hệ thống đánh đống, bốc rót than tại Công ty Tuyển than Cửa Ông.

Giai đoạn 2015-2017, Công ty đã hoàn thành nhiều công trình trọng điểm như: Công trình nhà che than bùn ép, với tổng mức đầu tư trên 14,945 tỷ đồng; công trình hệ thống sấy than bùn sau lọc ép tăng áp và pha trộn than bùn sấy thành cám TCVN, với trị giá đầu tư 106,48 tỷ đồng; công trình cải tạo tổng thể công nghệ xử lý cấp hạt mịn trong các nhà máy tuyển, với tổng quyết toán 32,129 tỷ đồng... Bên cạnh đó, các đơn vị trong Công ty đã thực hiện 136 công trình việc khó, với tổng trị giá đạt 101,829 tỷ đồng. Các công trình đều đảm bảo chất lượng kỹ thuật, vượt tiến độ, an toàn tuyệt đối.

Phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật được CBCNLĐ trong đơn vị tích cực hưởng ứng. Hơn 2 năm qua, CBCNLĐ trong Công ty đã phát huy gần 1.000 sáng kiến, làm lợi gần 4 tỷ đồng. Có 12 CBCNLĐ được tặng bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đối với phong trào thi đua thực hiện tốt công tác AT-VSLĐ, bảo vệ môi trường trong thời gian qua cũng được Công ty quan tâm, đẩy mạnh. Đến nay, Công ty đã đầu tư 29 công trình cải thiện môi trường, điều kiện làm việc cho người lao động. Triển khai áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015; áp dụng công nghệ tự động hoá vào 2 nhà máy xử lý bùn nước.

Song song đó, Công ty cũng quan tâm thúc đẩy các hoạt động văn hóa, thể thao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên CBCNLĐ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch hằng năm.

Công tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến được thực hiện đồng bộ ở các khâu: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. Việc xây dựng điển hình tiên tiến trên cơ sở bám sát các tiêu chuẩn của Luật Thi đua khen thưởng, nghị định của Chính phủ, thông tư hướng dẫn của các cấp bộ, ngành, quy chế của tập đoàn, công ty; lựa chọn những công nhân trực tiếp sản xuất, công nhân nữ tiêu biểu có thành tích, có uy tín để bồi dưỡng, hỗ trợ; tạo điều kiện cho công nhân phát huy vai trò, khả năng của bản thân.

Thông qua việc tổ chức các hội thi thợ giỏi, thi AT-VSLĐ, các đợt phát động thi đua theo chuyên đề hằng năm... đã phát hiện và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến; đề xuất, khen thưởng kịp thời cá nhân có thành tích đột xuất, đặc biệt xuất sắc. Công ty đã phối hợp với các cơ quan truyền thông trong việc giới thiệu, tuyên truyền các tập thể, cá nhân tiêu biểu, do đó nhiều tấm gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua được nhân rộng và lan tỏa trong cộng đồng. Giai đoạn 2015-2017 toàn Công ty có 833 chiến sỹ thi đua các cấp, 55 tập thể lao động xuất sắc, 351 tổ lao động xuất sắc.

Có thể thấy, với những giải pháp cụ thể và đồng bộ trong phong trào thi đua và công tác khen thưởng đã nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, huy động sức mạnh của các tổ chức trong hệ thống chính trị, phát huy tinh thần lao động sáng tạo của CBCNLĐ góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hằng năm.

3 năm qua, mặc dù trong bối cảnh sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, song Công ty vẫn luôn hoàn thành toàn diện kế hoạch được giao. Doanh thu năm 2017 của Công ty đạt 12.806 tỷ đồng, đảm bảo việc làm ổn định cho gần 4.000 lao động, thu nhập bình quân đạt gần 6,8 triệu đồng/người/tháng. 5 tháng đầu năm 2018 doanh thu toàn đơn vị đạt 6.048 tỷ đồng, thu nhập bình quân của CBCNV Công ty đạt 7,645 triệu đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2017. Hằng năm, Công ty khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua với tổng số tiền trên 4 tỷ đồng.

Bùi Hải Yến (Công ty Tuyển than Cửa Ông)

.
.
.
.
.
.
.
.