TX Quảng Yên sẽ thành lập Ban chỉ đạo công tác GPMB

Thứ Ba, 15/05/2018, 16:36 [GMT+7]
.
.

Ngày 14/5, TX Quảng Yên tổ chức cuộc họp kiểm điểm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Dự án
Khu công nghiệp và cảng Nam Tiền Phong cần lượng vật liệu san nền khá lớn.

Theo báo cáo của UBND TX Quảng Yên, từ đầu năm 2018 đến nay trên địa bàn thị xã đang thực hiện giải phóng mặt bằng đối với 36 dự án, tổng diện tích đất bị thu hồi là 793,3ha, với 2.702 hộ dân bị ảnh hưởng.

Hiện nay trên địa bàn thị xã có nhiều dự án lớn của các nhà đầu tư chiến lược đang triển khai, vì vậy cần một khối lượng vật liệu san gạt nền là rất lớn. Cụ thể, tại Khu công nghiệp và cảng Nam Tiền Phong cần lượng vật liệu san nền khoảng 14,6 triệu m3, Dự án tổ cảng biển và khu công nghiệp Đầm Nhà Mạc, cần khoảng 30 triệu m3 vật liệu để san mặt bằng, Dự án khu đô thị và dịch vụ Đầm Nhà Mạc cần khoảng 83 triệu m3, dự án tu bổ, bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Chiến thắng Bạch Đằng, cần khoảng 35.000m3… Với một khối lượng đất san gạt rất lớn như vậy, TX Quảng Yên đã quy hoạch một số điểm khai thác đất, phục vụ cho việc san nền tại khu vực Trại Cọ, phường Đông Mai; khu Minh Hòa, phường Minh Thành; khu Tân Mai, phường Đông Mai; khu Hồ Khe Giá, phường Cộng Hòa.

Trong quá trình triển khai các dự án trọng điểm vào địa bàn, UBND TX Quảng Yên đã quyết liệt chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cũng như các địa  phương tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý chặt chẽ biến động về quỹ đất, đồng thời tiếp tục yêu cầu các cơ quan liên quan bám sát Quy hoạch phát triển chung của thị xã để đầu tư, triển khai thực hiện các dự án. Cùng với đó, công tác thu hồi đất GPMB phục vụ các dự án được đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên do số lượng công trình dự án lớn, liên quan đến nhiều hộ dân nên trong quá trình GPMB của thị xã vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc cần giải quyết.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND TX Quảng Yên yêu cầu các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các địa phương có dự án đi qua, xây dựng lộ trình cụ thể để GPMB thực hiện tiến độ các dự án. Đồng thời, phải đảm bảo công tác trong GPMB được thực hiện công tâm, chính xác, khách quan.

Đặc biệt, đồng chí yêu cầu UBND thị xã thành lập Ban chỉ đạo công tác GPMB để nâng cao công tác lãnh đạo, quản lý nhà nước về GPBMB. Đối với những dự án chậm tiến độ, đồng chí yêu cầu các cơ quan chuyên môn đề xuất, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền thu hồi, đảm bảo công tác quản lý tài nguyên đất đai trên địa bàn.

Nguyễn Chiến

.
.
.
.
.
.
.
.