Tiên Yên: Quyết tâm về đích sớm NTM

Chủ Nhật, 06/05/2018, 16:09 [GMT+7]
.
.

Huyện Tiên Yên là một trong những địa phương của tỉnh triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) khá thành công. Để có kết quả đó, Tiên Yên đã bám sát theo quy định của chương trình, đồng thời phát huy thế mạnh địa phương từ đó nhận được sự hưởng ứng, đồng thuận cao của người dân.

Trước khi triển khai chương trình xây dựng NTM, Đông Hải là một trong những xã có kinh tế khó khăn,  chưa phát huy được tiềm năng, thế mạnh của xã là nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian triển khai xây dựng NTM, người dân mạnh dạn đầu tư nguồn vốn để sản xuất, kinh doanh, mở rộng mô hình… nên đến thời điểm này kinh tế của xã Đông Hải đã thay đổi rõ nét.

Lãnh đạo huyện Tiên Yên đi kiểm tra, đôn đốc công tác triển khai mô hình NTM kiểu mẫu tại xã Tiên Lãng
Lãnh đạo huyện Tiên Yên đi kiểm tra, đôn đốc công tác triển khai mô hình NTM kiểu mẫu tại xã Tiên Lãng.

Sau khi triển khai chương trình xây dựng NTM, hệ thống giao thông của Đông Hải đã được bê tông hóa 100% tạo thuận lợi cho người dân vận chuyển hàng hóa, góp phần đưa đời sống của các hộ dân tăng cao. 10/10 thôn đã xây dựng nhà văn hóa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Các tiêu chí về trường học, y tế… cũng được hoàn thiện. Đồng chí Vi Quốc Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đông Hải, cho biết: “Khi người dân nhận thức được việc sớm hoàn thiện các tiêu chí trong chương trình xây dựng NTM sẽ giúp cho đời sống nâng cao thì họ rất nhiệt tình tham gia. Bên cạnh đó, chúng tôi đã vận dụng cơ chế linh hoạt của chương trình để áp dụng vào điều kiện thực tế của địa phương nên chương trình xây dựng NTM đã phát huy hiệu quả cao”.

Một trong những cách làm đem lại hiệu quả cao trong xây dựng NTM của huyện Tiên Yên đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM giai đoạn 2016 – 2020. Huyện đã tuyên truyền trực quan với trên 700 băng zôn, khẩu hiệu; 500 pano, tuyên truyền lưu động tại 11 xã với 28 đợt, 336 lượt về chương trình xây dựng NTM, thực hiện nếp sống văn minh, vệ sinh môi trường...

Công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát đã được huyện Tiên Yên quan tâm chỉ đạo, triển khai rà soát và thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng, theo đó toàn huyện Tiên Yên có 9.063/10.042 nhà được xây mới và sửa chữa, đồng thời xây dựng 3.496 hộ gia đình kiểu mẫu. Vừa qua, 3 xã của huyện, gồm: Đông Hải, Đông Ngũ, Tiên Lãng đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM năm 2017.

Năm 2018, huyện Tiên Yên đặt ra mục tiêu tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn để tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương hàng hóa, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân. Bên cạnh đó huyện xây dựng hệ thống thủy lợi đảm bảo chủ động nước tưới tiêu cho 85% diện tích đất nông nghiệp. Tiên Yên cũng tập trung chỉ đạo thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm chủ lực của địa phương, xây dựng mô hình liên kết thực hiện sản xuất theo chuỗi giá trị gia tăng nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.

Hồ chưa nước Khe Cát, một trong những công trình giúp người dân ở các xã: Đồng Rui, Hải Lạng có nước tưới tiêu ổn định để sớm hoàn thành Chương trình NTM trong năm 2018
Hồ chứa nước Khe Cát, một trong những công trình giúp người dân ở các xã: Đồng Rui, Hải Lạng có nước tưới tiêu ổn định để sớm hoàn thành chương trình NTM trong năm 2018.

Đồng chí Trương Công Ngàn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên, cho biết: “Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tái cấu trúc nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện quyết liệt ba khâu đột phá chiến lược, trọng tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của Tiên Yên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, chất lượng cung cấp dịch vụ công, bảo vệ môi trường, cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo…, từng bước tiếp tục đưa chương trình xây dựng NTM tiến tới thành công mới trong năm 2018”.

Năm 2018, huyện Tiên Yên phấn đấu tiếp tục đưa 3 xã đạt chuẩn NTM gồm: Hải Lạng, Đồng Rui, Yên Than. Tiên Yên cũng tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các hợp tác xã, khuyến khích thành lập mới hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, tổ hợp tác, trang trại chăn nuôi quy mô lớn, tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ lãi xuất tín dụng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp.

“Chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động đoàn viên, hội viên tham gia xây dựng NTM, qua đó giúp cho người dân nâng cao nhận thức, hiểu biết và tích cực, tự giác tham gia chương trình xây dựng NTM, đồng thời đẩy mạnh phong trào "Quảng Ninh chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020". Chúng tôi tin rằng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cụ thể bằng các phong trào "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi", "Thanh niên chung tay xây dựng NTM", "Doanh nghiệp đồng hành xây dựng NTM", "Quân đội chung sức xây dựng NTM", huyện Tiên Yên sẽ sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM mà mình đề ra”, đồng chí Trương Công Ngàn cho biết thêm.

Nguyễn Duy

.
.
.
.
.
.
.
.