Tăng cường kiểm tra, xử lý việc sử dụng, kinh doanh ngư lưới cụ bị cấm

Thứ Tư, 16/05/2018, 10:19 [GMT+7]
.
.

Để thực hiện tốt nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1842/UBND-NLN1 ngày 29/3/2018 về đẩy mạnh triển khai Chỉ thị số 18- CT/TU ngày 1/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”, UBND tỉnh vừa có Văn bản số 3095/UBND-NLN1 nhằm tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm tàng trữ, sử dụng, kinh doanh các ngư lưới cụ bị cấm trong khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

a
Tăng cường tuần tra, xử lý các hành vi vi phạm tàng trữ, sử dụng, kinh doanh các ngư lưới cụ bị cấm trong khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phổ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục siết chặt công tác quản lý nhà nước về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, ngăn chặn có hiệu quả việc sử dụng các ngư cụ, chất độc hại và các nghề khai thác làm ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Thái Bình

.
.
.
.
.
.
.
.