Đông Triều: Tập huấn công tác quản lý thuế, phí, lệ phí

Thứ Bảy, 19/05/2018, 09:56 [GMT+7]
.
.

Sáng 19/5, TX Đông Triều tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho thành viên Hội đồng tư vấn thuế các xã, phường về công tác quản lý thuế, phí và lệ phí trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị tập huấn.
Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị, thị xã đã triển khai giao kế hoạch phấn đấu thu ngân sách địa phương cho các đơn vị, các xã, phường. Mục tiêu của Đông Triều đó là phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, đảm bảo cân đối ngân sách địa phương, góp phần hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 được HĐND và UBND thị xã giao. Theo đó, thu ngân sách nội địa phần ngân sách thị xã được hưởng đạt từ 480 tỷ đồng trở lên (bao gồm cả chỉ tiêu phấn đấu), thu tiền cấp quyền sử dụng đất từ 150 tỷ đồng trở lên.

Để thực hiện quản lý, khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, gần 300 đại biểu tham dự tập huấn đã được phổ biến một số nội dung cơ bản về các văn bản quy phạm pháp luật và quy trình, cách thực hiện nghiệp vụ thuế; công tác quản lý thu phí, lệ phí và các loại phí chuyển sang cơ chế giá theo quy định của Luật phí, lệ phí; thực trạng công tác quản lý, tồn tại, vướng mắc, nguyên nhân và giải pháp khắc phục; công tác quản lý nợ thuế, tình hình nợ thuế, công tác chỉ đạo điều hành của UBND thị xã về công tác thu hồi nợ thuế.

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm hỗ trợ Hội đồng tư vấn thuế và cán bộ ủy nhiệm thu thuế xã, phường hệ thống lại một số nội dung cơ bản của chính sách pháp luật về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh; thuế sử dụng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, phí, lệ phí trên địa bàn quản lý. Đồng thời, trao đổi, đối thoại tháo gỡ một số tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác quản lý thuế. Qua đó, cụ thể hóa một số kỹ năng, nhiệm vụ cơ bản của các thành viên Hội đồng tư vấn thuế trong công tác thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách tại địa phương, nhiệm vụ công tác quản lý thuế trên địa bàn.

Thu Trang (Trung tâm TT&VH Đông Triều)

.
.
.
.
.
.
.
.