UBND tỉnh yêu cầu chủ động PCCC rừng

Thứ Sáu, 20/04/2018, 06:34 [GMT+7]
.
.

Ngày 18/4, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2466/UBND-NLN2 về việc chủ động công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) rừng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan, chủ rừng và UBND các địa phương chủ động nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung yêu cầu và hướng dẫn của Tổng cục Lâm nghiệp tại Công điện 453/CĐ-TCLN-KL ngày 8/4/2018; chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các chủ rừng chủ động thực hiện các biện pháp trong công tác PCCC rừng...

Rừng phòng hộ hồ Yên Lập
Rừng phòng hộ hồ Yên Lập

Các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan, các chủ rừng triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 8758/UBND-NC ngày 22/11/2017 về việc tăng cường các biện pháp PCCC (trong đó có diện tích rừng) trong mùa hanh khô 2017 - 2018, Văn bản số 9244/UBND-NLN2 ngày 11/12/2017 và Văn bản số 943/UBND-NLN2 ngày 12/2/2018 về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng, PCCC rừng; tự kiểm tra, chấn chỉnh công tác PCCC rừng trong phạm vi quản lý rừng của đơn vị mình; chủ động các biện pháp cụ thể về công tác PCCC rừng...

Chi cục Kiểm lâm, Công an tỉnh và UBND các địa phương tiếp tục điều tra, xác định rõ nguyên nhân gây cháy rừng (nếu có) và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để răn đe, phòng ngừa.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND các địa phương hướng dẫn, đôn đốc các chủ rừng có diện tích rừng bị cháy khẩn trương trồng bổ sung vào diện tích cây bị cháy không có khả năng phục hồi. Đồng thời,  chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để nghiên cứu tham mưu nguồn kinh phí chi cho việc mua sắm phương tiện chữa cháy rừng cho các lực lượng chuyên trách; báo cáo đề xuất về UBND tỉnh trong tháng 4/2018.

Thái Bình

.
.
.
.
.
.
.
.