Thông báo về việc gửi tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2017

Thứ Tư, 14/03/2018, 16:04 [GMT+7]
.
.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Tổng cục Thuế nâng cấp hệ thống dịch vụ thuế điện tử để tích hợp thêm dịch vụ cho phép cá nhân và tổ chức không sử dụng chữ ký số kê khai, gửi tờ khai quyết toán thuế TNCN.

Giao diện hệ thống Dịch vụ nộp thuế điện tử
Giao diện hệ thống dịch vụ nộp thuế điện tử.

Theo đó, kể từ ngày 8/3/2018, dịch vụ thuế điện tử tích hợp thêm dịch vụ cho phép cá nhân và tổ chức không sử dụng chữ ký số kê khai tờ khai quyết toán thuế TNCN và thay thế hệ thống quyết toán thuế TNCN (https://www.tncnonline.com.vn) hiện tại (đối với các tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 02/QTT-TNCN, 05/KK-TNCN, 05/QTT-TNCN; 05/DS-TNCN, 09/KK-TNCN, 13/KK-TNCN, tờ khai cấp mã số thuế cho người phụ thuộc mẫu 02TH).

Cụ thể như sau:

- Người nộp thuế là doanh nghiệp có sử dụng chữ ký số sẽ thực hiện các tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân trên hệ thống khai thuế qua mạng (http://kekhaithue.gdt.gov.vn);

- Người nộp thuế là cá nhân, tổ chức chưa sử dụng chữ ký số sẽ thực hiện gửi các tờ khai quyết toán thuế TNCN trên hệ thống dịch vụ thuế điện tử (http://thuedientu.gdt.gov.vn);

- Đối với tờ khai đăng ký cấp mã số thuế qua cơ quan chi trả (mẫu số 01-TNCN): các tổ chức chi trả vẫn thực hiện gửi qua trang https://www.tncnonline.com.vn cho đến khi có thông báo thay đổi của cơ quan thuế.

Từ ngày 8/3/2018, hệ thống TNCN online ngừng cung cấp dịch vụ gửi các tờ khai quyết toán thuế TNCN, tờ khai đăng ký cấp mã số thuế người phụ thuộc (mẫu 02TH). Hệ thống TNCN online giữ lại chức năng gửi tờ khai cấp mã số thuế qua cơ quan chi trả (mẫu 01-TNCN) và các chức năng tra cứu dữ liệu.

Trường hợp có vướng mắc, tổ chức, cá nhân nộp thuế liên hệ trực tiếp với Cục Thuế Quảng Ninh qua các số điện thoại (02033.811.148 - Phòng TTHT NNT hoặc 02033.828.194 - Phòng Tin học) để được hỗ trợ kịp thời.

Cục Thuế Quảng Ninh thông báo.

Bích Diệp (Cục Thuế tỉnh)

.
.
.
.
.
.
.
.