Chú trọng phát triển công đoàn cơ sở

Thứ Tư, 28/03/2018, 06:51 [GMT+7]
.
.

Với phương châm "ở đâu có công nhân lao động (CNLĐ), ở đó có tổ chức công đoàn", LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung thực hiện tốt việc thành lập, phát triển công đoàn cơ sở (CĐCS). Qua đó, góp phần chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và thúc đẩy phong trào thi đua trong CNVC-LĐ ở doanh nghiệp (DN), cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Tin liên quan

g
Bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn Công ty TNHH Kỹ thuật may Hồng Hải - KCN Hải Yên, TP Móng Cái. Ảnh: Dương Trường

Thời gian qua, nhiều DN khu vực ngoài nhà nước, người sử dụng lao động chưa thực sự quan tâm đến việc thành lập tổ chức công đoàn. Nhiều DN gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nợ đọng BHXH. Số lao động biến động, nhất là ở các DN kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, dịch vụ du lịch... khiến hoạt động công đoàn gặp trở ngại.

Xuất phát từ thực tế đó, nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh đã ban hành Chương trình số 59/CTr-LĐLĐ về “Phát triển đoàn viên, thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS, nghiệp đoàn giai đoạn 2013-2018” và xây dựng kế hoạch triển khai tới các cấp công đoàn thực hiện. Bên cạnh đó, dự báo, khảo sát, nắm bắt tình hình DN, lao động để xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Hằng năm, LĐLĐ tỉnh phối hợp rà soát tình hình DN để nắm việc làm, đời sống của CNLĐ; hướng dẫn các DN xây dựng, đăng ký nội quy lao động làm cơ sở giúp tổ chức công đoàn phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS...

LĐLĐ tỉnh cũng tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện đề án “Xây dựng, phát triển mô hình tổ chức cơ sở đảng và các đoàn thể nhân dân trong các ND ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015”. Đồng thời, chỉ đạo cụ thể hóa đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, phát triển tổ chức công đoàn Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” và 2 đề tài khoa học cấp tỉnh “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động CĐCS khu vực ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh”; “Giải pháp nâng cao chất lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”. Đặc biệt, LĐLĐ tỉnh, các cấp công đoàn đã ưu tiên, dành nguồn lực cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn. 5 năm qua, kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ CĐCS đạt trên 6,957 tỷ đồng.

b
Công nhân Công ty CP Gốm Đất Việt (TX Đông Triều) trong giờ làm việc. Ảnh: Dương Trường

Nhiều công đoàn trong các DN đã thành lập mới theo phương pháp mới quy định tại khoản 1 Điều 17 Điều lệ Công đoàn Việt Nam Khóa XI. Ông Đặng Văn Chính, Chủ tịch Công đoàn các KCN tỉnh cho biết: 100% CĐCS được phát triển mới trong các KCN được thành lập theo phương pháp mới, đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, phù hợp với thông lệ quốc tế và đặc thù các DN ngoài nhà nước, nhất là các DN FDI; người lao động ủng hộ và tích cực tham gia các hoạt động công đoàn tổ chức... Năm 2017, Công đoàn các KCN kết nạp mới 3.500 đoàn viên. CĐCS thuộc công đoàn các KCN thành lập theo phương pháp mới đều tổ chức hoạt động có hiệu quả, 90% CĐCS thành lập mới đã thương lượng ký kết được thỏa ước lao động tập thể tại DN...

Hiện LĐLĐ tỉnh quản lý trực tiếp 2.120 CĐCS với 111.637 đoàn viên. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã thành lập được 570 CĐCS, đạt 111,2% kế hoạch, với 50.800 đoàn viên, tăng 257 CĐCS và 8.996 đoàn viên so với năm 2012; đồng thời, phối hợp chỉ đạo thành lập 125 CĐCS các doanh nghiệp, đơn vị thuộc ngành Than và các ngành trung ương, tổng công ty trên địa bàn, với tổng số 150.000 đoàn viên công đoàn. Đặc biệt, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo khảo sát, vận động thành lập được 10 nghiệp đoàn nghề cá với 144 tàu đánh cá, 704 đoàn viên. Hằng năm, trung bình có trên 77,3% CĐCS xếp loại vững mạnh.

Nguyễn Huế

.
.
.
.
.
.
.
.