Quảng Ninh cơ bản hoàn thành chuyển đổi hợp tác xã

Thứ Tư, 06/12/2017, 14:36 [GMT+7]
.
.

Ngày 6/12, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thi hành Luật hợp tác xã (HTX) năm 2012. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Quảng Ninh có các đồng chí: Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Tin liên quan

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới phát triển KTTT, HTX Trung ương phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Hà Nội.
Đồng chí Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Hà Nội.

Luật HTX năm 2012, được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2012, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2013. Sau 5 năm triển khai luật mới, bước đầu các HTX có chuyển biến tích cực và hoạt động hiệu quả.

Giai đoạn 2013-2016, các HTX tự điều chỉnh hoạt động theo hướng hiệu quả, phục vụ thành viên tốt hơn; ngược lại những HTX hoạt động yếu kém sẽ phải giải thể hoặc chuyển sang loại hình kinh tế khác phù hợp. Giai đoạn này, cả nước có 5.641 HTX được thành lập mới, 4.832 HTX giải thể, các HTX hoạt động đi vào thực chất hơn.

Tính đến thời điểm này có tổng số 15.606 HTX phải chuyển đổi lại theo Luật HTX năm 2012, trong đó 13.094 HTX đã chuyển đổi và đăng ký lại (chiếm 83,9%); số còn lại chưa tiến hành chuyển đổi do còn vướng mắc một số vấn đề như tài sản, công nợ...; về số lao động làm việc trong HTX có gần 1,6 triệu người, giảm 243.000 người so với năm 2013.

Sau quá trình chuyển đổi, các HTX hoạt động ngày càng ổn định, năm 2016 doanh thu bình quân đạt hơn 3 tỷ đồng/HTX, tăng 498,3 triệu đồng so với năm 2013; lãi bình quân của một HTX tăng từ 155 triệu đồng (năm 2013) lên 196 triệu đồng (năm 2016); thu nhập bình quân của lao động thường xuyên làm việc trong HTX tăng từ 22,8 triệu đồng lên 31,3 triệu đồng/người/năm. Khu vực kinh tế HTX đóng góp vào GDP của cả nước khoảng 4%/năm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vương Đình Huệ yêu cầu: Các địa phương tiếp tục tập trung tuyên truyền, tập huấn sâu rộng về Luật HTX; hoàn thiện các cơ chế, chính sách và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật HTX năm 2012; tăng cường thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển kinh tế tập thể, HTX; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với HTX, gắn liền với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong phát triển HTX.

Đồng thời, cần bố trí nguồn nhân lực cho việc xây dựng và nhân rộng các mô hình HTX điểm; thường xuyên rà soát tình hình hoạt động của các HTX; trường hợp các HTX không thực hiện đăng ký lại thì thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và thực hiện giải thể bắt buộc.

Cần tiếp tục nghiên cứu, xem xét việc góp vốn của thành viên vào HTX. Tăng cường đưa Luật HTX đi vào cuộc sống; có định hướng phát triển lâu dài kinh tế HTX đến năm 2030. Các bộ, ngành trung ương phối hợp xây dựng kế hoạch để hỗ trợ chính sách về vốn, thuế, bảo hiểm nông nghiệp… để HTX phát triển bền vững. Thời gian tới, Chính phủ sẽ ban hành quy chế Quỹ hỗ trợ phát triển HTX.

Quang cảnh tại hội nghị.
Quang cảnh tại điểm cầu Quảng Ninh.

Tại Quảng Ninh, sau gần 5 năm triển khai thực hiện Luật HTX năm 2012, các HTX trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành chuyển đổi sang luật mới và hoạt động đi vào thực chất mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho thành viên. Toàn tỉnh hiện có 392 HTX (tăng 36,59% so với năm 2013), trong đó có 141 HTX đã thực hiện đăng ký lại theo luật mới; thành lập mới 203 HTX; có 72 HTX ngừng hoạt động và chờ giải thể. Số thành viên tham gia HTX là 63.597 người (tăng 33,98% so với năm 2013). Doanh thu bình quân của một HTX khoảng 425 triệu đồng/năm, lãi bình quân đạt 351 triệu đồng/năm, thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên đạt 25 triệu đồng/người/năm. Đóng góp của khu vực HTX vào tổng sản phẩm địa phương đạt 1,9% (tăng 1,5% so với năm 2013).

Ngay sau cuộc họp trực tuyến Chính phủ, đồng chí Đặng Huy Hậu yêu cầu các sở, ngành, địa phương của tỉnh báo cáo tập hợp tiến độ thực trạng hoạt động kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn tỉnh. Các địa phương cần đề xuất phương hướng cụ thể hoạt động của HTX năm 2018; các sở, ngành liên quan cần tập trung tháo gỡ những khó khăn về vốn, kỹ thuật, đất, cho các thành viên HTX. Đồng chí Phó Chủ tịch cũng chỉ đạo các địa phương rà soát lại và xử lý dứt điểm, giải thể các HTX yếu kém, không hoạt động theo quy định Luật HTX năm 2012.

Dương Trường

.
.
.
.
.
.
.
.