TP Móng Cái: Nhiều giải pháp để tăng thu ngân sách nhà nước

Thứ Sáu, 06/10/2017, 17:15 [GMT+7]
.
.

Tin liên quan

Theo báo cáo của UBND TP Móng Cái, tính đến ngày 30/9, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn thành phố đạt 1.330,896 tỷ đồng, tăng 1,1% so với cùng kỳ, trong đó: Thu nội địa 613,008 tỷ đồng, đạt 66,5% so dự toán tỉnh giao, đạt 64,9% so dự toán thành phố và đạt 63,7% so với dự toán phấn đấu. Tiến độ thu NSNN trên địa bàn thành phố đến thời điểm này vẫn đạt thấp. Hiện TP Móng Cái đang triển khai nhiều giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu pháp lệnh về thuế năm 2017.

Sản xuất sợi tại Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Texhong Ngân Long (KCN hải Yên)
Sản xuất sợi tại Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Texhong Ngân Long (KCN hải Yên).

Trong số hơn 613 tỷ đồng thu nội địa thì có một số khoản thu đạt so với dự toán giao như: Thu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 62,671 tỷ đồng, đạt 82,5% so với dự toán, tăng 9,2% so với cùng kỳ; Thu tiền sử dụng đất 111,930 tỷ đồng, đạt 93,3% so với dự toán đầu năm, đạt 89,5% so với dự toán phấn đấu và tăng 66,5% so với cùng kỳ; thu khác 19,780 tỷ đồng, đạt 80,1% so với dự toán và tăng 17,9% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, nhiều khoản thu chưa đạt tiến độ dự toán giao như: Thu từ doanh nghiệp nhà nước 11,732 tỷ đồng, đạt 67,8% so dự toán, tăng 16,1% so cùng kỳ; thu ngoài quốc doanh đạt 83,261 tỷ đồng, đạt 62,6% so với dự toán giao; thuế thu nhập cá nhân 19,3 tỷ đồng, đạt 62,1% so với dự toán giao; lệ phí trước bạ 48.314 triệu đồng, đạt 54,6% so với dự toán; thu tiền sử dụng đất (không tính tiền ghi thu, ghi chi) đạt 71,952 tỷ đồng, đạt 60% so với dự toán, đạt 57,5% so với dự toán phấn đấu; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: đạt 452 triệu đồng, đạt 22,6% so với dự toán; tiền cho thuê mặt đất đạt 4,811 tỷ đồng, đạt 40,1% so với dự toán; thu phí, lệ phí: đạt 250,757  tỷ đồng, đạt 60% so với dự toán tỉnh giáo, đạt 56,9% so dự toán thành phố, đạt 55,3% so với dự toán phấn đấu, trong đó: thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng đạt 92,53tỷ đồng, đạt 40,2% so dự toán.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tại Cửa khẩu Ka Long giảm cũng là một nguyên nhân khiến tiến độ thu NSNN trên địa bàn TP Móng Cái chậm.
Kim ngạch XK hàng hóa tại Cửa khẩu Ka Long giảm cũng là một nguyên nhân khiến tiến độ thu NSNN trên địa bàn TP Móng Cái chậm.

Để đảm bảo công tác thu NSNN năm 2017, từ đầu năm đến nay, Chi cục Thuế Móng Cái đã tăng cường công tác quản lý, thu thuế đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể; đôn đốc thu nợ thuế, phí, lệ phí và các khoản thu liên quan đến đất đai đối với các tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân còn nợ thuế trên địa bàn. Theo đó, TP Móng Cái đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành rà soát hộ kinh doanh và đôn đốc nợ thuế; lập kế hoạch và làm việc về công tác nợ thuế, phí đối với 32 doanh nghiệp có số tiền thuế, tiền phạt nợ đọng lớn. Đoàn công tác liên ngành của thành phố đã làm việc với 12 doanh nghiệp có tổng tiền thuế, tiền nợ đọng hơn 11,2 tỷ đồng.

Đến nay, đã có 3 doanh nghiệp thực hiện một phần số tiền nợ đọng vào NSNN với số tiền 651,257 triệu đồng. Riêng đối với công tác quản lý nợ thuế, Chi cục Thuế Móng Cái đã quyết liệt triển khai các biện pháp chống thất thu ngân sách, chống nợ thuế trên địa bàn được phân công quản lý. Chi cục đã chỉ đạo các đội thuế rà soát các khoản thu, đối tượng thu nhằm quản lý thu triệt để các khoản thu nộp vào NSNN, tích cực thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế. Tính đến 31/7/2017, tổng số nợ thuế, tiền phạt nợ thuế trên địa bàn thành phố là 78,234 tỷ đồng, trong đó nợ có khả năng thu là 47,827 tỷ đồng, nợ đang chờ xử lý là 5,180 tỷ đồng, nợ khó thu là 24,863 tỷ đồng. Đối với tiền thuê đất, hiện nay một số dự án lớn trên địa bàn thành phố còn nợ thuế hơn 100 tỷ đồng.

Xuất khẩu hàng hóa tại Cảng ICD Thành Đạt
Xuất khẩu hàng hóa tại Cảng ICD Thành Đạt.

Từ nay đến hết năm, TP Móng Cái tiếp tục triển khai nhiều biện pháp để hoàn thành mức cao nhất nhiệm vụ thu NSNN năm 2017. Theo đó, thành phố tiếp tục tăng cường công tác quản lý đối với hộ, cá nhân kinh doanh; tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, tiếp tục triển khai nộp thuế điện tử, các chính sách thuế mới sửa đổi, bổ sung; đẩy mạnh công tác kiểm tra thuế... Đặc biệt, thành phố sẽ thực hiện đôn đốc thu nợ thuế một cách quyết liệt, nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ thuế, chống thất thu thuế, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Hữu Việt

.
.
.
.
.
.
.
.