Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về Chương trình OCOP

Thứ Năm, 19/10/2017, 11:07 [GMT+7]
.
.

Sáng 19/10, tại TP Hạ Long, Ban Xây dựng Nông thôn mới tỉnh tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về Chương trình OCOP năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị tập huấn về OCOP
Lớp tập huấn về Chương trình OCOP 2017 thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu.

Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày: 19 và 20/10. Các học viên được đơn vị tư vấn Chương trình OCOP hướng dẫn nội dung, quy trình tổ chức triển khai chu trình OCOP hằng năm (cách thức ghi phiếu đề xuất ý tưởng sản phẩm; kỹ năng xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh; công tác lập hồ sơ dự thi sản phẩm OCOP hằng năm; công tác tổ chức cuộc thi đánh giá và phân hạng sản phẩm…); mục tiêu, quan điểm, biện pháp và công tác triển khai Đề án thực hiện Chương trình Mỗi xã, phường một sản phẩm tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017 - 2020. Bên cạnh đó, Liên minh Hợp tác xã tỉnh cũng hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động của tổ chức kinh tế (doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, tổ hợp tác) tham gia Chương trình OCOP.

Để lớp tập huấn đạt mục tiêu đề ra, Ban tổ chức đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn trao đổi những vấn đề chưa rõ, những hạn chế, khó khăn, bất cập trong hoạt động thực tiễn. Bên cạnh đó, các giảng viên làm sáng tỏ những vấn đề học viên quan tâm, tích luỹ kinh nghiệm để áp dụng triển khai thực hiện Chương trình vào thực tế của địa phương đơn vị.

Chương trình Mỗi xã, phường một sản phẩm tỉnh Quảng Ninh (OCOP) triển khai từ năm 2013. Đây là Chương trình được đánh giá là nét riêng của Quảng Ninh, là hướng đi đúng góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đặc biệt, Trung ương đã chỉ đạo lấy Chương trình OCOP của Quảng Ninh làm điểm để nhân rộng ra toàn quốc thành Chương trình Quốc gia “Mỗi xã một sản phẩm” trong xây dựng Nông thôn mới, gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Việt Hoa

 

.
.
.
.
.
.
.
.