Nỗ lực xây dựng chính quyền điện tử

Thứ Hai, 09/10/2017, 16:46 [GMT+7]
.
.

Tin liên quan

Để chuẩn bị cho Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, huyện Vân Đồn đã và đang nỗ lực xây dựng chính quyền điện tử đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Qua đó tạo lập một nền hành chính dân chủ, minh bạch, hiện đại, hoạt động hiệu quả, hiệu lực.

Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công Vân Đồn.
Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công Vân Đồn.

Với đặc thù là huyện miền núi hải đảo, có nhiều xã đảo nằm rải rác, Vân Đồn gặp khó khăn trong việc xây dựng chính quyền điện tử. Song những năm qua, huyện đã nỗ lực triển khai xây dựng chính quyền điện tử, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý và điều hành công vụ của cán bộ, công chức các phòng ban, xã, thị trấn đã có những bước khởi sắc, dần đi vào nền nếp.

Cụ thể, huyện đã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy, của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Theo đó, mục tiêu là đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, nguồn nhân lực phục vụ ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước; cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao trên diện rộng cho người dân và doanh nghiệp, làm cho hoạt động của cơ quan nhà nước minh bạch hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn; đẩy mạnh việc đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu ứng dụng và phát triển ứng dụng CNTT.

Nhằm đảm bảo hạ tầng kỹ thuật tại huyện và các đơn vị trực thuộc, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm đầu tư máy tính, mạng internet, các thiết bị ngoại vi, nâng cấp đường truyền… để phục vụ tốt công tác chuyên môn, thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Năm 2014, hệ thống mạng LAN được đầu tư theo dự án chính quyền điện tử của tỉnh, hiện được đấu nối dùng chung cho 6 phòng ban (Văn phòng HĐND và UBND, Thanh tra, Phòng Nội vụ, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Phòng Lao động thương binh xã hội, Phòng Y tế). Các phòng ban còn lại và UBND các xã, thị trấn (trừ 3 xã Ngọc Vừng, Bản Sen, Thắng Lợi) sử dụng mạng Internet. Năm 2015, việc lắp đặt hệ thống truyền hình trực tuyến của tỉnh với đường truyền full HD đã tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong đó có Vân Đồn.

Đặc biệt, việc quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử tỉnh Quảng Ninh cũng triển khai có kết quả. Hiện nay, các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn, cá nhân đã được cấp hòm thư công vụ khi trao đổi văn bản, tài liệu bằng phương thức gửi thư điện tử phải sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh. Đến thời điểm hiện tại, toàn huyện được cấp 338 hòm thư công vụ. Số hòm thư được cấp cho cá nhân là 293.

Với việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tháng 8 vừa qua, huyện đã ban hành quyết định công bố danh mục TTHC triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 năm 2017 trên địa bàn, bao gồm 222 TTHC cấp huyện và 69 TTHC cấp xã. Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại 7 xã nội đảo Cái Bầu (Đông Xá, Hạ Long, Vạn Yên, Đoàn Kết, Bình Dân, Đài Xuyên, thị trấn Cái Rồng) đạt tỷ lệ 79% thủ tục hành chính cấp huyện và 78% thủ tục hành chính cấp xã cung cấp trên Cổng thông tin dịch vụ công của tỉnh.

Việc sử dụng hệ thống thư điện tử và dịch vụ công trực tuyến đã góp phần tiết kiệm thời gian xử lý công việc, hạn chế tối đa các hồ sơ, văn bản tồn đọng. Riêng Trung tâm hành chính công của huyện, 9 tháng đầu năm đã giải quyết được 10.326 hồ sơ trước và đúng hạn, đạt gần 99% hồ sơ tiếp nhận.

Cán bộ Phòng Văn hóa & Thông tin huyện Vân Đồn xử lý văn bản qua Hệ thống chính quyền điện tử.
Cán bộ Phòng Văn hóa & Thông tin huyện Vân Đồn xử lý văn bản qua Hệ thống chính quyền điện tử.

Với việc khai thác, sử dụng các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu của tỉnh, hiện hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu Quản lý văn bản được triển khai tại 23 đơn vị (bao gồm 12 phòng chuyên môn thuộc huyện; Trung tâm hành chính công huyện; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; 9 xã, thị trấn: Đông Xá, Hạ Long, Đài Xuyên, Vạn Yên, Đoàn Kết, Bình Dân, Quan Lạn, Minh Châu, thị trấn Cái Rồng, còn 3 xã: Bản Sen, Thắng Lợi, Ngọc Vừng chưa triển khai do không có mạng Internet).

Trong quá trình triển khai sử dụng phần mềm đã giúp đổi mới lề lối làm việc, kiểm soát, trao đổi thông tin trong công việc nhanh chóng thuận lợi, giúp đánh giá đúng ý thức, năng lực của cán bộ, tiết kiệm chi phí hành chính tại các cơ quan, đơn vị. UBND huyện cũng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tận dụng tối đa hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý văn bản để xử lý công việc.

Ông Nguyễn Văn Đồng, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vân Đồn cho biết: Những kết quả trên chính là tiền đề để Vân Đồn bước vào xây dựng Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt với bộ máy chính quyền điện tử hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, huyện đang phải khắc phục một số hạn chế còn tồn tại như nâng cao nhận thức của một bộ phận CBCCVC trong việc ứng dụng CNTT vào giải quyết công việc; cải tạo hạ tầng bưu chính, viễn thông, phát triển mạng lưới Internet băng thông rộng đa dịch vụ, và các dịch vụ viễn thông khác nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn nhất là tại các xã đảo…

Thanh Hằng

.
.
.
.
.
.
.
.