Đồng Tâm quyết thoát 135

Chủ Nhật, 22/10/2017, 18:10 [GMT+7]
.
.

Đồng Tâm là xã đặc biệt khó khăn của huyện Bình Liêu. Xã hiện có 379 hộ nghèo (chiếm 49,39%), diện tích đất nông nghiệp ít, vẫn còn nhiều hộ dân ở nhà tạm... Đồng Tâm đang quyết tâm phấn đấu ra khỏi diện đặc biệt khó khăn vào năm 2020.

Năm 2017, từ các nguồn vốn của Chính phủ và tỉnh, Đồng Tâm đã thực hiện được các công trình phục vụ đời sống người dân, như: Đường giao thông nối thôn Ngàn Vàng Giữa với thôn Kéo Chản; công trình nước sạch thôn Đồng Long; các tuyến kênh Pài Tà (thôn Ngàn Phe), Dà Chí (thôn Pắc Pò), Tèn Vài (thôn Ngàn Vàng Dưới), tuyến đường Pắc Pò – Sam Quang... Năm nay, từ nguồn vốn 135, toàn xã có 49 hộ được hỗ trợ bò giống, 28 hộ được hỗ trợ xây nhà từ Qũy Vì người nghèo của tỉnh.

Nhà văn hóa thôn Nà Áng đang được đo đạc để xây dựng lại để đưa thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn vào năm 2018
Nhà văn hóa thôn Nà Áng, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu đang được khảo sát để lên phương án đầu tư mới.

Đồng Tâm phấn đấu năm 2018 sẽ đưa 3 thôn Nà Áng, Pắc Pò, Nà Tau ra khỏi diện đặc biệt khó khăn. Đến Pắc Pò chúng tôi được biết, thôn hiện chỉ còn 3 hộ nghèo và là thôn có số hộ nghèo ít nhất của xã. Pắc Pò cũng là thôn thành công nhất, khi vận động người dân xây dựng đời sống văn hóa, tích cực ủng hộ địa phương làm đường, xây cổng chào thôn... Dự tính Pắc Pò sẽ là thôn đầu tiên của xã thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn.

Cổng chào thôn Pắc Pò, đây là cổng chào thôn đầu tiên của Đồng Tâm được hoàn thành từ xã hội hóa
Cổng thôn Pắc Pò, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu được xây dựng từ nguồn xã hội hóa.

Năm 2016, từ nguồn vốn 135, Đồng Tâm đã đầu tư công trình nước tự chảy ở các thôn Chè Phạ, Ngàn Phe, Nà Áng, Phiêng Tắm, đem lại nguồn nước hợp vệ sinh cho hơn 200 hộ dân của các thôn này. Ông Hoàng Thanh Nàm, Trưởng thôn Nà Áng, cho hay: “Để có nguồn nước dồi dào, chúng tôi vận động người dân trong thôn có ý thức bảo vệ diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn xã. Bà con trong thôn đã trồng hơn 200ha thông lấy nhựa và cây hồi. Năm nay, trồng thêm được 7ha thông nữa. Đây là các cây lâu năm giữ được nguồn nước”. Năm 2017, Đồng Tâm xây dựng công trình nước tự chảy ở thôn Đồng Long. Xã còn tiếp tục vận động người dân trồng thêm 40ha cây sở (hiện tại có 120ha) để phát triển sản phẩm OCOP của huyện Bình Liêu.

Để đưa Đồng Tâm ra khỏi diện đặc biệt khó khăn hoàn thành Chương trình 135, bà Bùi Thị Lìu, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết: “Chúng tôi sẽ sử dụng một cách hiệu quả nhất các nguồn vốn hỗ trợ của Chính phủ, tỉnh để hoàn thành đầu tư đường trục chính liên thôn, ngõ xóm để giúp người dân phát triển kinh tế, từ đó cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo.

Công Thành

.
.
.
.
.
.
.
.