Tái cơ cấu ở TKV

Thứ Sáu, 14/07/2017, 16:46 [GMT+7]
.
.

Ngành Than và tỉnh Quảng Ninh có quan hệ máu thịt. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) không những đóng góp lớn ngân sách cho tỉnh, mà còn có vai trò quan trọng trong công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Sự chuyển động của ngành Than kéo theo sự chuyển động của tỉnh. Một trong những nhân tố tạo ra sự chuyển động ấy là quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp mạnh mẽ đã và đang diễn ra ở TKV.

Thời gian qua, đẩy mạnh tái cơ cấu, từ Tập đoàn đến các đơn vị thành viên đã thực hiện nhiều nhóm giải pháp đồng bộ và quyết liệt, như: Tăng cường công tác quản lý, quản trị chi phí, quản lý vật tư, quyết liệt trong tiết giảm chi phí, chú trọng đầu tư cơ giới hoá; đồng thời thực hiện, sắp xếp tinh giản lao động, siết chặt công tác tuyển dụng lao động, nhằm nâng cao năng suất, giảm giá thành... Tập đoàn đã hoàn thiện Đề án tái cơ cấu TKV giai đoạn 2017-2020, báo cáo Bộ Công Thương và xin ý kiến các bộ liên quan trước khi trình Thủ tướng Chính phủ; đồng thời chỉ đạo các đơn vị xây dựng đề án tái cơ cấu của đơn vị mình giai đoạn 2017-2020. TKV cũng đã xây dựng lại kế hoạch cơ cấu vốn góp tại các doanh nghiệp và đã được Bộ Công Thương phê duyệt. Theo đó, TKV tăng vốn tại 6 đơn vị sản xuất than, bán tiếp phần vốn tại 6 đơn vị đã cổ phần hoá, thoái toàn bộ vốn tại 9 công ty con, công ty liên kết.

Hệ thống tự động hoá giúp Công ty Tuyển than Cửa Ông tiết giảm hàng trăm nhân lực. (Ảnh TKV cung cấp)
Hệ thống tự động hoá giúp Công ty Tuyển than Cửa Ông tiết giảm hàng trăm nhân lực. (Ảnh TKV cung cấp)

Những tháng đầu năm 2017, TKV đã phê duyệt phương án sắp xếp sản xuất kinh doanh bước một đối với một số đơn vị thuộc công đoạn sàng tuyển, kho vận, tiêu thụ; chuyển giao nhiệm vụ, tài sản và một số bộ phận lao động từ các phòng ban, phân xưởng của Công ty Kho vận Hòn Gai về Công ty Tuyển than Hòn Gai và Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả. TKV cũng yêu cầu các Ban của Tập đoàn xây dựng phương án kiện toàn nhân sự, chấn chỉnh việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng tháng, xây dựng mô hình tổ chức định biên lao động, tái cơ cấu lực lượng lao động; khảo sát nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổ chức và đổi mới quản trị doanh nghiệp, lao động tiền lương, chăm lo phát triển nguồn nhân lực v.v..

Nhờ những giải pháp đó, toàn ngành đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc tiết giảm lao động để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 2 năm qua, TKV đã tiết giảm 11.360 người, riêng 6 tháng đầu năm nay tiết giảm trên 2.400 lao động, chủ yếu ở khâu phục vụ và phụ trợ. Tổng số lao động toàn Tập đoàn đến 30-6-2017 còn 108.800 người.  

Cùng với tiết giảm lao động, công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức trong toàn Tập đoàn được triển khai bài bản. Kết quả, cơ cấu tổ chức phòng, ban, phân xưởng của các đơn vị xây dựng mỏ, sản xuất than, sàng tuyển, kho vận và cơ khí đã theo đúng mô hình mẫu Tập đoàn quy định. Hệ thống các phòng, ban chức năng của các công ty con được sắp xếp tương ứng với các Ban của Tập đoàn, đảm bảo sự thống nhất của hệ thống ngành dọc. Một số đơn vị làm tốt công tác tái cơ cấu là: Công ty Than Hòn Gai, Công ty Than Nam Mẫu, Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II, Công ty Tuyển than Cửa Ông...

Những nỗ lực của TKV thời gian qua đã được Chính phủ ghi nhận. Vừa qua, làm việc với TKV, đoàn công tác của Chính phủ đã truyền đạt ý kiến của Thủ tướng: Thủ tướng rất quan tâm tới tái cơ cấu TKV. Tập đoàn đã thực hiện nghiêm các yêu cầu trong vấn đề này, trong đó có việc thoái vốn ngoài ngành, nhưng cần phải quan tâm hơn nữa. Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn không đánh giá tăng trưởng thông qua sản lượng khai thác, sản lượng tăng nhưng phải hiệu quả và cần quan tâm tới chế biến sâu. Thủ tướng đã chỉ ra việc giảm chi phí sản xuất, giảm giá thành là sức ép rất lớn đối với TKV do lực lượng lao động của Tập đoàn hiện nay lên tới gần 11 vạn người, nếu không đưa công nghệ tiên tiến, đổi mới quản trị, tăng cường phân cấp thì sẽ khó thực hiện. Đây là vấn đề cực kỳ quan trọng để phát triển bền vững, lâu dài của Tập đoàn.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, TKV đã và đang ứng dụng mạnh mẽ cơ giới hoá, tự động hoá và tin học hoá vào sản xuất kinh doanh nhằm tiết giảm lao động, tăng năng suất. Tất cả các đơn vị hầm lò (trừ Công ty Than Núi Béo) đã triển khai chống lò bằng vì neo. Một số đơn vị có số mét lò chống bằng vì neo cao, như: Than Mạo Khê, Than Mông Dương, Than Quang Hanh, Than Vàng Danh. Sản lượng cơ giới hoá, tự động hoá trong khai thác đã tăng cao, đạt 1,48 triệu tấn, tăng 100% so với năm 2016. Công ty Than Hà Lầm có lò chợ trong 6 tháng đầu năm nay đạt sản lượng khai thác 488.000 tấn, vượt 30% công suất thiết kế, bằng 80% sản lượng cả năm; Công ty Than Mạo Khê đầu tư hệ thống băng tải vận chuyển than dưới hầm lò và trên mặt bằng; Công ty Tuyển than Cửa Ông đưa vào hệ thống tự động tại Phân xưởng Bến 2 đều đã tiết kiệm được hàng trăm nhân lực...

Thời gian tới, TKV tiếp tục thực hiện sắp xếp hợp lý hoá sản xuất theo hướng tinh gọn, thực hiện các chế độ chính sách khuyến khích người lao động, đặc biệt là thợ lò, thợ kỹ thuật cao; kiểm soát chặt chẽ việc tuyển dụng và sử dụng lao động; tổ chức đánh giá cán bộ quản lý...

Huỳnh Đăng

.
.
.
.
.
.
.
.