Trao đổi các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh

Thứ Tư, 10/05/2017, 12:03 [GMT+7]
.
.

Ngày 9/5, tại TP Hạ Long, Cơ quan Thường trực Tổ công tác PCI - Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư đã chủ trì họp với các sở, ngành, đơn vị được giao đầu mối phụ trách các chỉ số theo Phụ lục tại Nghị quyết 19-CP và Kế hoạch số 2614/KH-UBND ngày 24/02/2017 của UBND tỉnh, để trao đổi về các giải pháp, sáng kiến triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã được giao, nhằm duy trì, giữ vững và cải thiện chỉ số năng lực canh tranh của tỉnh Quảng Ninh trong năm 2017.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Tại Hội nghị, các Sở, ngành đã đi sâu phân tích, đánh giá kết quả những mục tiêu đã đạt được và chưa đạt được, làm rõ trách nhiệm của cơ quan đầu mối đối với từng chỉ số thành phần chưa đạt trong bộ chỉ số PCI do đơn vị phụ trách.

Năm 2017 Quảng Ninh là một trong những tỉnh đầu tiên trong cả nước chủ động nghiên cứu Nghị quyết 19-CP, xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai sớm nhất. Các cơ quan được giao đầu mối đã khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, chủ động liên hệ làm việc với Bộ chủ quản để tiếp cận tìm hiểu thông tin, phương pháp đánh giá.

Các đại biểu dự hội nghị cũng thống nhất, trong năm nay các cơ quan đầu mối của tỉnh cần nỗ lực, tích cực hơn trong việc chủ động nghiên cứu ý nghĩa, phương pháp đánh giá của các chỉ số; bám sát các bộ, ngành chủ quản để được hướng dẫn phương pháp triển khai và tham khảo cách thức triển khai của một số địa phương khác. Đồng thời, công tác cải thiện môi trường kinh doanh có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh - là đối tượng trực tiếp hưởng lợi của hoạt động trên.

Những giải pháp sáng kiến của các cơ quan ban ngành phải được thông tin đầy đủ, kịp thời để doanh nghiệp nắm bắt. Các đơn vị đầu mối cần chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông trong và ngoài tỉnh để kịp thời tuyên truyền, phổ biến những chính sách, thủ tục hành chính có liên quan đến với cộng đồng doanh nghiệp. Đây là hoạt động hết sức cần thiết trong công tác cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Ninh.

Ngọc Văn (IPA Quảng Ninh)

.
.
.
.
.
.
.
.