TP Hạ Long: Di dời cơ sở sản xuất vào cụm công nghiệp

Thứ Hai, 07/05/2012, 12:58 [GMT+7]
.
.

Việc di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh vào cụm công nghiệp, khu công nghiệp nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm và đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của địa phương. Đến thời điểm hiện tại TP Hạ Long đang tích cực triển khai để hoàn thành đúng tiến độ.

Trong những năm gần đây, quá trình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh với tốc độ nhanh đã dẫn đến nhiều cơ sở tiểu thủ công nghiệp nằm đan xen trong các khu đô thị và khu dân cư, không phù hợp với quy hoạch xây dựng đô thị của tỉnh. Hoạt động của các cơ sở này đã làm cho môi trường tại các đô thị ngày càng bị ô nhiễm, ảnh hưởng không tốt đến đời sống và sinh hoạt của nhân dân.

Do thời gian trước đây chưa có các chính sách khuyến khích phù hợp cho việc di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp vào khu, cụm công nghiệp nên việc di dời tại nhiều địa phương còn chậm. Nhằm khắc phục và giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường trong các khu dân cư, đô thị gắn với việc chỉnh trang và phát triển đô thị, phấn đấu xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh văn minh, hiện đại trong tương lai đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho các cơ sở mở rộng quy mô, ổn định và phát triển sản xuất bền vững, tháng 2-2012, UBND tỉnh đã ban hành Quy định chính sách hỗ trợ di dời  các cơ sở tiểu thủ công nghiệp nằm đan xen trong các khu đô thị và khu dân cư, không phù hợp với quy hoạch xây dựng đô thị của tỉnh. Thời gian áp dụng là 5 năm (2012-2016). Theo đó, các cở sở phải di dời được hỗ trợ nhiều chính sách ưu đãi như: Các cơ sở khi di dời đến địa điểm mới trong các khu, cụm công nghiệp sẽ được hỗ trợ tiền thuê lại đất trong 5 năm đầu. Diện tích đất được hỗ trợ bằng diện tích đất đang sử dụng tại cơ sở cũ. Mức được hỗ trợ bằng 40% tiền thuê lại đất tại các khu, cụm công nghiệp. Tiền hỗ trợ được tính bù trừ vào tiền thuê đất của chủ đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp. Hỗ trợ chi phí di dời cho các nhà xưởng, bao gồm: tháo dỡ nhà xưởng, thiết bị, dọn dẹp mặt bằng và vận chuyển, lắp đặt tại địa điểm mới, mức hỗ trợ là 500.000 đồng/m2 nhà xưởng, mức hỗ trợ này sẽ được nhân với hệ số trượt giá hàng năm theo công bố của Tổng cục Thống kê. Các cơ sở di dời khi vay vốn để đầu tư xây dựng cơ sở mới sẽ được hỗ trợ lãi suất vốn vay sau đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước. Mức lãi suất được hỗ trợ theo hợp đồng tín dụng nhưng tối đa không vượt quá 150% lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại từng thời kỳ, tính trên tổng số tiền vay để thực hiện dự án đầu tư …

TP Hạ Long đang tích cực di dời các cơ sở sản xuất, tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm vào Cụm công nghiệp Hà Khánh.
TP Hạ Long đang tích cực di dời các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp nằm đan xen trong khu dân cư vào Cụm công nghiệp Hà Khánh.

Triển khai Quyết định của UBND tỉnh, TP Hạ Long đã tiến hành ra soát, theo thống kê có 174 cơ sở cần phải di dời. Địa điểm di dời đến được TP Hạ Long quy hoạch là cụm công nghiệp Hà Khánh, phường Hà Khánh, nằm cách trung tâm thành phố về phía Bắc 7 km. Cụm công nghiệp do Tập đoàn kinh tế Hạ Long làm chủ đầu tư với tổng số tiền trên 130 tỷ. Cụm công nghiệp có tổng diện tích là 47,5 ha, được chia làm 11 phân khu. Giá thuê đất hàng năm do UBND tỉnh quy định, thanh toán theo chu kỳ 5 năm/lần, được miễn tiền thuê đất đế hết ngày 14-7-2014.

Cho đến thời điểm hiện tại, cụm công nghiệp đã cơ bản hoàn thành. Đến nay, đã có 41 cơ sở đăng ký vào cụm công nghiệp và có 10 cơ sở đang tiến hành sản xuất. Ngoài ra để đảm bảo đúng tiến độ đến năm 2015, 100% số cơ sở tiểu thủ công nghiệp sẽ di dời TP Hạ Long hiện đang bám sát lộ trình, tích cực tuyên truyền, đến từng cơ sở vận động vào cụm công nghiệp.

Có thể thấy việc di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp vào cụm công nghiệp Hà Khánh đang được TP Hạ Long tích cực triển khai. Việc di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp là chủ trương đúng đắn góp phần giải quyết tình trạng ô nhiễm, tháo gỡ tình trạng ùn tắc giao thông nội thị… hướng tới thành phố môi trường bền vững.

Nghĩa Hiếu

.
.
.
.
.
.
.
.