Thu phí đối với hàng hoá tạm nhập tái xuất tại Móng Cái

Tăng nguồn lực đầu tư hạ tầng biên giới

Thứ Bảy, 05/05/2012, 09:20 [GMT+7]
.
.

Theo thống kê của TP Móng Cái, từ ngày 1-3 đến 30-4-2012, thực hiện Quyết định 305 của UBND tỉnh về thu phí sử dụng bến, bãi, mặt nước đối với hàng hoá tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, kho ngoại quan, thành phố đã thu được 41,9 tỷ đồng. Đây là một nguồn lực quan trọng giúp địa phương tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng khu vực biên giới, đáp ứng nhu cầu phát triển.

Triển khai quyết định này của UBND tỉnh, TP Móng Cái đã chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện từ ngày 1-3-2012 theo phương thức: Các doanh nghiệp (DN), tổ chức, cá nhân phải kê khai và nộp tiền sử dụng bến, bãi đối với hàng hoá tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, chuyển tải, hàng quá cảnh, hàng qua kho ngoại quan vào ngân sách nhà nước trước khi trình thủ tục hải quan. Các ngành chức năng căn cứ vào hồ sơ hải quan để thu phí theo quy định. TP Móng Cái giao Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái là đơn vị quản lý thu; các cơ quan: Hải quan, thuế, kho bạc, bộ đội biên phòng, công an… làm nhiệm vụ phối hợp.

Hàng hóa tạm nhập tái xuất được tập kết để chuyển khẩu qua Khu Kinh tế cửa khẩu Móng Cái.
Hàng hóa tạm nhập tái xuất được tập kết để chuyển khẩu qua Khu Kinh tế cửa khẩu Móng Cái.

Sau hai tháng thực hiện, với sự nỗ lực của các đơn vị chức năng, TP Móng Cái đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Theo đó, từ 1-3 đến 30-4-2012, các đơn vị đã thu được 41,9 tỷ đồng tiền phí bến bãi. Trong đó, số thu của tháng 3 đạt 21,7 tỷ đồng và tháng 4 đạt 20,2 tỷ đồng. Điều đó đã thể hiện sự vào cuộc tích cực của địa phương và sự đồng tình ủng hộ của các doanh nghiệp kinh doanh loại hình này. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Hà Hồng Chi, Tổng Giám đốc Công ty CP Cung ứng Tàu biển Quảng Ninh cho rằng: Về phía doanh nghiệp, chúng tôi cho rằng việc tăng thu phí bến bãi đối với loại hình tạm nhập tái xuất, kho ngoại quan... để tăng nguồn lực tái đầu tư lại cơ sở hạ tầng các khu kinh tế cửa khẩu là hoàn toàn hợp lý. Việc tái đầu tư, nâng cấp hạ tầng khu vực này sẽ góp phần quan trọng để thúc đẩy các hoạt động thương mại biên giới và cũng chính là động lực để góp phần thúc đẩy doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xuất khẩu phát triển.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện thành phố đã gặp một số khó khăn, vướng mắc như: Tại Quyết định 305, một số loại hàng hoá hoặc đơn vị tính chưa có trong danh mục để áp dụng tính mức thu. Hàng hoá theo quyết định này được tính theo đơn vị container, nhưng thực tế triển khai đối với hàng tạm nhập vào cửa khẩu Bắc Luân và xuất ở cửa khẩu Ka Long, thường được vận chuyển bằng ô tô có trọng tải từ 5 đến 15 tấn. Để vận chuyển cây cảnh qua đây, các chủ hàng dùng container chuyên dụng nhưng cũng chưa quy định cụ thể. Bên cạnh đó, việc quy định mức thu đối với hàng hoá vận chuyển trên đường thuỷ bằng 70% mức thu đối với hàng hoá vận chuyển bằng đường bộ cũng gây khó khăn cho doanh nghiệp và đơn vị thu phí, bởi doanh nghiệp phải có giấy tờ hợp pháp xác nhận đơn vị sử dụng loại phương tiện vận chuyển thuỷ để được giảm 30% mức phí...

Do vậy, để việc thu phí bến bãi thực sự đem lại hiệu quả rất cần sự điều chỉnh hợp lý trên cơ sở quản lý tốt nguồn thu và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khi nộp phí. Điều đó, sẽ tạo sự đồng thuận cao từ phía cộng đồng doanh nghiệp và sẽ là nguồn lực quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực biên giới.

Thanh Phong

.
.
.
.
.
.
.
.