.

Phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2012

Dành nguồn lực thoả đáng để thực hiện mục tiêu quan trọng trong năm quy hoạch

Cập nhật lúc 05:36, Thứ Năm, 08/12/2011 (GMT+7)

Năm 2011: Tăng thu, tăng nguồn lực cho đầu tư phát triển  

Năm 2011 là năm đầu thực hiện thời kỳ ổn định ngân sách 2011-2015, mặc dù tình hình trong nước và quốc tế gặp nhiều khó khăn, thách thức, diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh, nhưng nhờ có sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã giúp UBND tỉnh tổ chức thực hiện dự toán ngân sách năm 2011 đạt được kết quả tích cực. Về thu ngân sách nhà nước, ước thực hiện 26.344,5 tỷ đồng, đạt 116% dự toán giao, bằng 118% so với năm trước; chi ngân sách địa phương (NSĐP) ước thực hiện 12.579,4 tỷ/8.608,7 tỷ đồng dự toán giao, các khoản chi thường xuyên thực hiện đạt và vượt dự toán.

Đánh giá về kết quả này, UBND tỉnh chỉ rõ, là do công tác điều hành ngân sách có sự chỉ đạo quyết liệt tập trung, thống nhất của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh và cả hệ thống chính trị trong việc xây dựng dự toán đầu năm, đưa ra mục tiêu phấn đấu cao nhất và quyết tâm thực hiện để huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tỉnh kịp thời sửa đổi, ban hành một số cơ chế chính sách phù hợp (nhất là phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi) cho các địa phương, do đó đã khuyến khích các địa phương phấn đấu tăng thu, tăng nguồn lực cho đầu tư phát triển. Các cơ quan Tài chính, Thuế, Hải quan đã bám sát các đối tượng nộp thuế để đưa ra được số dự báo thu ngân sách chính xác, giúp cho cấp uỷ, chính quyền điều hành ngân sách một cách ổn định, vững chắc, giải quyết được nguồn vốn phục vụ cho cơ bản các mục tiêu lớn của tỉnh. Trong công tác điều hành của tỉnh đã tranh thủ được sự ủng hộ tối đa của các cơ quan T.Ư, kịp thời đề xuất những khó khăn, vướng mắc để báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo từ các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết. Trong công tác điều hành chi ngân sách đã thực hiện tốt chỉ đạo tại Nghị quyết 11 của Chính phủ, từ việc ban hành chương trình hành động cụ thể của tỉnh, đến công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện; thực hiện những biện pháp kiên quyết để các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm các nội dung của Nghị quyết. Phát huy được vai trò giám sát từ cơ sở của các đại biểu và các ban của HĐND các cấp, qua đó phát hiện kịp thời những bất cập của cơ chế chính sách để kiến nghị sửa đổi.

Đây được xác định là những bài học kinh nghiệm cần phát huy để tiếp tục giữ vững, ổn định công tác điều hành ngân sách trong các năm tiếp theo.

Năm quy hoạch 2012: Dành nguồn lực thoả đáng cho các mục tiêu quan trọng

Đối với dự toán thu ngân sách, số thu nội địa, trên cơ sở đánh giá sát số thực hiện năm 2011 nhân tốc độ tăng thu tối thiểu 17% đối với các khoản thu thuế, phí, thu khác ngân sách. Tổng thu NSNN trên địa bàn Bộ Tài chính dự kiến giao 28.601 tỷ đồng, UBND tỉnh xây dựng là 28.833 tỷ đồng.

Đối với dự toán chi NSĐP được xây dựng trên cơ sở các nguyên tắc về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách, tỷ lệ (%) điều tiết nguồn thu giữa các cấp ngân sách và tiêu chí, định mức phân bổ chi ngân sách thường xuyên giai đoạn 2011-2015, tiêu chí định mức phân bổ vốn đầu tư XDCB giai đoạn 2011-2015. Ngoài phần kinh phí bố trí cho các đơn vị theo định mức được giao ổn định, các đơn vị được xem xét bố trí kinh phí không tự chủ đáp ứng, bổ sung đủ cho các hoạt động đặc thù; giữ ổn định bốn địa phương tự cân đối được ngân sách là Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí và Móng Cái. Phân bổ đảm bảo kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội; dành nguồn lực thoả đáng để thực hiện mục tiêu quan trọng năm 2012 là năm quy hoạch. Bố trí nguồn lực để cải thiện chất lượng môi trường, nhất là ở các khu vực trọng điểm ô nhiễm; hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, khắc phục tình trạng suy thoái đất canh tác; giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường ở các khu công nghiệp, khu vực cảng, khu dân cư, các thị xã, thị trấn, các khu xử lý rác và vùng nuôi trồng thuỷ sản. Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất, chi cải tiến tiền lương và các nhiệm vụ chi theo định hướng của T.Ư và của tỉnh. Theo đó, tổng chi NSĐP năm 2012 dự kiến là 13.209 tỷ đồng, tăng 53,4% so với dự toán năm 2011; trong đó phân bổ chi đầu tư phát triển chiếm 30,1% cơ cấu tổng chi cân đối NSĐP.

UBND tỉnh cũng đề ra một số giải pháp triển khai dự toán ngân sách năm 2012. Về thu ngân sách, huy động tối đa các khoản thu về thuế, phí, tiền đất vào NSNN; phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, thu nội địa vượt dự toán 10% theo nghị quyết HĐND tỉnh giao. Về chi ngân sách, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 11 của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm các giải pháp tái cơ cấu đầu tư công để khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý vốn đầu tư từ nguồn NSNN, nguồn trái phiếu Chính phủ; cắt, giảm những khoản chi chưa thực sự cần thiết, hạn chế tối đa các khoản bổ sung chi ngoài dự toán cho các nội dung chi như tiếp khách, hội nghị, kỷ niệm, lễ hội, đi nước ngoài, v.v..

UBND tỉnh cũng bổ sung, sửa đổi một số cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2012 đối với các khoản thuế bảo vệ môi trường, sử dụng đất phi nông nghiệp, thu phí bảo vệ môi trường từ hoạt động khai thác khoáng sản (than), lệ phí trước bạ ô tô, xe máy; điều chỉnh tỷ lệ điều tiết phân chia một số khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã cho phù hợp với tình hình thực tế; tăng thêm 10% định mức chi thường xuyên...

Thanh Hằng

,
.
.
.
.
.