Làm giàu từ nuôi... giun

Nuôi giun để bán, làm giàu đặc biệt là nuôi trồng các sản phẩm nông nghiệp sạch... là mô hình kinh tế hiệu quả đang được nông dân Bùi Sỹ Tiến, phường Hà Phong làm giàu với thu nhập trung bình khoảng 350-500 triệu đồng/năm.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.