Tiên Yên: Tập trung giải ngân vốn xây dựng cơ bản

Thời gian qua, huyện Tiên Yên đã tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản (XDCB) cho các công trình xây dựng trên địa bàn huyện. Hiện, tiến độ giải ngân vốn XDCB trên địa bàn huyện đạt 64% kế hoạch.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.