Uông Bí: Chuyển biến toàn diện

Năm 2018 TP Uông Bí có sự chuyển biến toàn diện, mạnh mẽ, bao gồm cả những chuyển biến mang tính đột phá để tạo tiền đề, động lực để bứt phá.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.