Móng Cái quyết tâm đảm bảo kế hoạch tăng trưởng kinh tế năm 2020

Chiều 23/9, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Móng Cái khóa XXIV tổ chức hội nghị lần thứ 5 để đánh giá kết quả công tác, tình hình thu chi ngân sách, kết quả đầu tư xây dựng cơ bản 9 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.