Hiệu quả mô hình chăn nuôi gia cầm ở Cẩm La

Cơ sở sản xuất con giống và phân phối thức ăn gia súc, gia cầm Cường Liên, tại thôn Cẩm Lũy, xã Cẩm La, có quy mô lớn nhất TX Quảng Yên hiện nay.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.