Công ty Bảo Việt nhân thọ Quảng Ninh tổ chức Ngày hội ra quân năm 2021

Ngày 24/1, tại TP Hạ Long, Công ty Bảo Việt nhân thọ Quảng Ninh đã tổ chức Ngày hội ra quân năm 2021 – tự hào Bảo Việt nhân thọ.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.