Giá xăng, dầu giảm mạnh

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa công bố điều hành giá xăng, dầu kể từ 15h, ngày 17/6.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.