Diêm Thống Nhất dừng sản xuất, chính thức rời sàn chứng khoán

Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất chính thức rời khỏi sàn chứng khoán vào ngày 21-10 này sau 6 năm niêm yết. Họ cũng dừng sản xuất diêm - sản phẩm làm nên tên tuổi trong suốt 60 năm.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.