Thỏa ước lao động tập thể theo nhóm - Cách làm của Hạ Long

Liên đoàn Lao động TP Hạ Long vừa tổ chức lễ ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) nhóm của 20 doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực du lịch, dịch vụ trên địa bàn. Đây là bản TƯLĐTT nhóm đầu tiên ở tỉnh Quảng Ninh...

.
.
    .
.
.
.
.
.
.