Phối hợp, liên kết dùng chung hạ tầng hiệu quả ở ngành Than

Vấn đề phối hợp, liên kết sử dụng hạ tầng chung được TKV coi là một giải pháp hiệu quả trong phát triển sản xuất, tiết kiệm chi phí, tránh chồng lấn, lãng phí…

.
.
    .
.
.
.
.
.
.